Draudzē „Kristus pasaulei” aizvadītajā dievkalpojumā 8. janvārī bija
priecīgs notikums – 30 cilvēki bija sekmīgi pabeiguši draudzes Līderu skolu, savukārt Bībeles skolu bija pabeiguši trīs cilvēki. Katrs absolvents saņēma diplomu un arī tika sveikts no klātesošo puses.

Šī bija jau ceturtā draudzes „Kristus pasaulei” Līderu skola un šoreiz tā notika neklātienē pagājušā gada rudenī. Skolnieki patstāvīgi noskatījās lekciju ierakstus internetā, pārrunāja mācību vielu ar saviem mājas grupu vadītājiem un viņu klātbūtnē pildīja pārbaudes darbu. Līderu skolu beidzot, bija jākārto gala eksāmens par visām 24 lekcijām.

Arī Bībeles skola draudzē tiek veikta neklātienē, audzēknim pašam aizpildot nodarbības lapu, meklējot Dieva vārdā pareizās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un arī pārrunājot stundu ar savu mājas grupas vadītāju. Atšķirībā no Līderu skolas, Bībeles skolai nav vienota sākuma un beigu datuma. Cilvēkam ienākot draudzē, tiek uzreiz rekomendēts sākt mācības Bībeles skolā, lai apgūtu pamatpatiesības, par Dieva Vārdu, kristīgo mācību un arī kārtību draudzē „Kristus pasaulei”.

Draudzes nepilnu trīs gadu pastāvēšanas vēsturē Līderu skolu sekmīgi beiguši jau 175 cilvēki, bet Bībeles skolu – 162 cilvēki. Mācību programma nepārtraukti tiek uzlabota un pilnveidota.

Pieteikties uz Līderu un Bībeles skolām varat pie saviem mājas grupu vadītājiem vai arī pie skolas direktores Sandijas Vēzes personīgi.

Artūrs Danenbaums.