Liepāja bija trīspadsmitā pilsēta pēc kārtas evaņģelizācijas tūrē pa visu Latviju,
uz kuru devās draudzes „Kristus Pasaulei” kalpotāji, lai tur notiktu dziedināšanas dievkalpojums un tiktu atvērta mājas grupa. Turpmāk ikvienam šīs pilsētas iedzīvotājam, kurš vēlēsies, būs iespēja vairāk iepazīt un kalpot Dievam.

Tiklīdz Liepājā bija izsūtīti bukleti un avīzē ievietota reklāma ar informāciju par dievkalpojuma norisi, no iedzīvotāju puses tika izrādīta liela interese. Par to liecināja arī apmeklētāju skaits, jo kopumā uz pasākumu bija ieradušies 134 cilvēki, kuri vēlējās dzirdēt Dieva vārdu un saņemt aizlūgšanu par savām vajadzībām.

Dievkalpojuma apmeklētājus ļoti uzrunāja mācītāja teiktā svētruna, pēc kuras izskanēja aicinājums ikvienam mainīt savu dzīvi un pieņemt Jēzu Kristu par savu Glābēju. Šim aicinājumam atsaucās divdesmit cilvēki, kuri bija atvēruši savas sirdis un vēlējās turpmāk kalpot un nodot savu dzīvi Dievam.

Pēc tam bija aizlūgšanas par katra cilvēka personīgajām vajadzībām. Daži no apmeklētājiem dziedināšanu no Dieva saņēma uzreiz dievkalpojuma laikā. Tā, piemēram, Milda pēdējos četrus mēnešus nevarēja pacelt roku sāpju dēļ, bet pēc aizlūgšanas šīs sāpes ir pārgājušas un sieviete brīvi var kustināt roku. Savukārt Lilija ilgu laiku bija mocījusies ar stiprām sāpēm sprandas rajonā, kuru dēļ bija ierobežotas galvas kustības. Sievietei par lielu pārsteigumu uzreiz pēc dievkalpojuma sāpes pazuda, un tagad viņa var noliekt galvu, ko līdz šim nebija iespējams izdarīt. Vivita, kura uz dievkalpojumu bija atbraukusi no Rīgas, piedzīvoja Dieva pieskārienu un pēc aizlūgšanas spēja noliekties ar rokām aizskarot grīdu, ko pirms tam nevarēja izdarīt mugurkaula problēmu dēļ. Turklāt par pārējo cilvēku vajadzībām, uz kurām atbilde vēl netika saņemta, turpinās lūgt.

Nākamajā dienā ikviens tika aicināts apmeklēt pirmo mājas grupas sapulci, uz kuru ieradās trīsdesmit četri cilvēki. Mājas grupa, tā ir lieliska iespēja iegūt jaunus draugus, kuriem var uzticēties un kopā garīgi augt. Turpmāk kopīgas sapulces notiks katru sestdienu, un par konkrētu laiku, norises vietu var uzzināt, zvanot pa tālruni 29537719 Indrai Kalniņai.

Fotoreportāžu no dievkalpojuma Liepājā varat aplūkot šeit:

http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/gallery/?aid=59056915&noPopup#/kristuspasaulei/gallery/?pid=390832202

Nākamais dziedināšanas dievkalpojums un draudzes atklāšana ir paredzēta Madonā, 15. maijā, kas notiks Kultūras namā, Raiņa ielā 12, plkst. 19.00. Ikviens tiek mīļi gaidīts!

Informācija uzziņām pa tālruni 29335196, vai mājas lapā www.kristuspasaulei.lv

Līga Paņina