Šoreiz pirmdienas lūgšanu sapulcē mācītājam Mārcim Jencītim bija Vārds no Dieva, ko viņš vēlējās nodot klātesošajiem.

”Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.” Jāņa 14:14

„Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?” Mateja 7:7-11

Kad mums taps dots? Tad, kad mēs lūgsim! Kad mēs atradīsim? Tad, kad mēs meklēsim. Kad mums taps atvērts? Tad, kad mēs klauvēsim. Tā ir Dieva un cilvēku sadarbība. Dievs nedara neko, arī neglābj cilvēkus bez mūsu līdzdalības.

Savas zemes dzīves laikā Jēzus bija vienlaicīgi gan Dievs, gan cilvēks. Tātad Dievs Savu pestīšanas vēsti atnesa caur Savu Dēlu, caur cilvēku. Piekrīti!

Jēzus sagatavoja 12 mācekļus, kuri Viņa turpināja darbu, un kuri bija cilvēki.

„Šodien ieslēdzu mācītāja Vladimira Muntjana sprediķi”, turpina mācītājs Mārcis Jencītis. „Es gaidīju, kad viņš sāks sludināt. Šajā dievkalpojumā piedalījās apmēram 5000 cilvēku. Viņiem bija vajadzība nomaksāt pēdējo summu par dievnama pirkumu. Viņš teica: „Atnesiet katrs simts dolāru līdz nākamai svētdienai, tad mēs to namu varēsim nopirkt”. Šī draudze ir izaugusi ļoti liela un vajadzīgs jauns, lielāks nams, kur visiem pietiktu vietas. Tad viņš sāka lūgt: ”Dievs ar Savu stipro roku dod mums to!” Un tā viņš lūdza un lūdza vienu un to pašu. „Dievs mums vajag to! Pārved mūs pāri Jordānai! Mēs redzam sevi pārvestus pāri Jordānai!” Viņi lūdza un lūdza par namu. Sēžot uz dīvāna, es pat iemigu. Pagāja laiks, apmēram pusstunda. Pamostoties no snaudiena, dzirdu atkal: ”Dievs ar savu stipro roku dod mums to.” Viņš jau sākumā teica, ka viņš sludinās un būs tēma, bet viņš tik lūdz un lūdz par jaunu namu… Tā es to svētrunu arī nesagaidīju”.

Šī lūgšana bija ievietota vietnē apmēram pirms mēneša. Paskatoties pēdējos jaunākos video, redzu, ka viņi ir nopirkuši namu. Katru dienu tur strādā apmēram 70 cilvēku, lai visu atjaunotu un savestu kārtībā. Draudzei paliek 9 gadi un viņi grib šo jubileju nosvinēt tieši tur. Pēc tam skatos tālāk video, kur ir šīs svinības draudzes jaunajās telpās. Viss ir izremontēts, liela skatuve ar apmēram 50 slavētājiem. Viņi svin savu jubileju jaunās telpās!

Mēs pagaidām vēl tikai īrējam un mums ir ap 200 cilvēku. Bet mums ir tikai trīs gadi, bet viņiem deviņi. Dieva Vārds saka, ka visu, ko jūs lūgsiet Manā Vārdā, to Es darīšu. Lūgšana nenozīmē tikai atnākt, paprasīt Dievam kaut ko un pēc tam aizmirst. Es saprotu, kāpēc draudze Ukrainā dabūja finanses, nopirka namu un arī atjaunoja to. Viņi lūdza, neatlaidīgi lūdza Dievu par šīm telpām. Kad es skatījos viņu dievkalpojumu un nevarēju sagaidīt sprediķi, viņi tikai lūdza un lūdza:” Dievs ar Savu stipro roku dod mums to!” Viņi lūdza un lūdza, kamēr dabūja!

Jau ar tām lūgšanām, kādas esam lūguši mēs, varu apgalvot, ka esam izlūguši lielākas telpas par 95%. Principā mums jau ir tā lielā zāle. Bet mums ir jālūdz līdz galam. Dievs ir labs!

Tāpat mums ir arī citas lūgšanu vajadzības. Mēs lūdzam, lai Dievs mums dod savu skolu, un kristīgo bērnudārzu. Mēs gribam savus bērnus audzināt kristīgā, nevis pagāniskā vidē. Bet ne vienmēr Dievs atbild tā, kā mēs to saprotam. Mēs lūdzam, bet likumdošanā tiek ieviestas dažādas izmaiņas. Lai atvērtu savu skolu, pirmkārt ir jānodibina apvienība. Apvienību var nodibināt tikai tad, ja ir desmit oficiāli reģistrētas draudzes, kurām katrai ir 10 gadi Latvijā. Tikai apvienība drīkst atvērt savas skolas. Ko nu darīt?

Mācītāja sieva Ganna stāsta par izglītības iespējām internetā. Šī tēma vecākiem ir aktuāla, jo neviens kristietis nevēlas, lai viņa bērns augtu netiklā vidē. Viņa stāsta, ka jau tagad ir iespējams mācīties caur internetu. Skolas gan ir par maksu, bet šī maksa nav salīdzināma ar to, kāda cena būs jāmaksā vēlāk, kad bērns jau būs aizgājis no Dieva un dzīvos šās grēcīgās pasaules bezdievīgā vidē.

Lai paši visu atrastu un noskaidrotu, mums jāieraksta google.lvvārds /Tālmācība/ un tur atradīsim nepieciešamo informāciju. Šo informāciju var saņemt arī pie Gannas personīgi. Tātad ir un būs jaunas iespējas, kas paglābs mūsu bērnus no bezdievīgas vides.

Mēs turpināsim lūgt un noteikti būs daudz lielākas iespējas.

Andris Meiers.