„Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību.” Mateja 17:21

Nu jau trešo pirmdienas vakaru kopš šā gada sākuma notiek draudzes „Kristus pasaulei” lūgšanu sapulces. Lūgts tiek plānveidīgi, pēc saraksta, kurā ir 32 vajadzības. Lūgšanu vajadzības tiek deleģētas mājas grupām. No katras mājas grupas vismaz vienam cilvēkam tiek uzdots lūgt par konkrētu vajadzību no saraksta. Viņš jau savlaicīgi tiek informēts par lūgšanas vajadzību un gatavojas tai visas nedēļas laiku.

Pirmajās divās lūgšanu sapulcēs bija vērojams kupls apmeklējums, kas liecina, ka draudzes locekļi saprot lūgšanas nozīmi draudzes mērķu un vajadzību sasniegšanā. Arī vienas dienas gavēnis, kas līdz šim bija no ceturtdienas un piektdienu, tagad ir pārcelts no pirmdienas uz otrdienu, tādējādi pieskaņojot to lūgšanu sapulces laikam.

Draudzes lūgšanu sarakstā ir iekļautas aktuālās vajadzības gan par to, lai ikvienam būtu personīgas attiecības ar Dievu, disciplinēts un kvalitatīvs laiks lūgšanai un Dieva vārda studēšanai, gan arī par draudzes vīziju un mērķiem šim gadam, kalpošanām, mājas grupām un dievkalpojumiem. Tiek lūgts arī par draudzes mācītājiem un grupu vadītājiem. Īpaša lūgšana beigās ir par mūsu neglābtajiem tuviniekiem, draugiem un darba biedriem, kuri ir īpašā sarakstā katrā mājas grupā.

„Kā automašīnai ir ģenerators, kas ražo strāvu, tā draudzē spēka ģenerators ir kopējas lūgšanas. Mašīnai var būt labs motors un degviela bākā, bet, ja nebūs ģeneratora, mašīna nekustēs ne no vietas”, tā kādā reizē teica draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis, uzsverot lūgšanu spēku un nozīmi.

Arī tu esi aicināts pievienoties kopējām draudzes lūgšanām, kuras kopš šā gada notiek katru pirmdienu pulksten 19.00 Rīgā, Zinātņu akadēmijā Akadēmijas laukumā 1.

Artūrs Danenbaums.