Pirmdien sāksies kārtējais 3 dienu gavēnis.
Varbūt kāds jau atkal un atkal mēģina saprast, ko īsti tas dod? Kādam tam jābūt? Kā tad to varam zināt?

Mūsu draudzei ir savs gada pasākumu kalendārītis, un viena no regulārākajām lietām, kas tajā atzīmēta ir draudzes kopīgie gavēņi. Savukārt draudzes mācības pamats ir – personīgas attiecības ar Dievu un tās, savukārt, balstītas regulārās lūgšanās. Lūgšanas un gavēšana ir tas, kas kā vadlīnija stiepjas cauri visam Dieva Vārdam un ar to vien ir pietiekoši, lai lūgšana un gavēnis būtu katras draudzes dzīves pamatā.
Vispirms galvenais iemesls, kāpēc mēs kaut ko darām vai nedarām ir DIEVA VĀRDĀ ATKLĀTĀ DIEVA GRIBA. Vecajā derībā katrs vismazticīgākais lasītājs neskaitāmas reizes var lasīt, kā atsevišķi cilvēki vai vesela tauta, dažreiz pat lopi un mazi bērni nopietni un ilgstoši gavēja (Jonas 3, 5–10). Dieva cilvēki vai cilvēki, kuri bija nonākuši īpašās pārbaudījumu situācijās, darīja to bez šaubīšanās. Viņi skaidri zināja, ka lūgšana, kas pastiprināta ar gavēni sasniedz Dieva ausis un sirdi. Pat smagos grēkos un nepaklausībā dzīvojošie patiesi nožēlojot un lūdzot un gavējot, sastapa Dieva iežēlošanos. Izraēla valsts uzvarēja karus, neskatoties uz milzīgu ienaidnieka spēku pārsvaru utt. Ķēniņienes Esteres laikā visa viņas tauta tika izglābta no pilnīgas iznīcināšanas. Tā ir apsardzība ceļā vai darījumos utt. Cik uzticams un varens Dievs! Un viss, ko Viņš no mums prasa ir PAKLAUSĪT VIŅA VĀRDĀ ATKLĀTAJAI PATIESĪBAI, NORĀDĪJUMIEM. Svarīgu vietu šajos norādījumos ieņem arī šie divi: lūgt un gavēt!

Jaunajā derībā Jēzus vairs par gavēni tieši nemāca, Viņš vienkārši saka: kad jūs gavējat…, vai arī: šī suga neiziet bez lūgšanas un gavēšanas… Citiem vārdiem, Jēzus runā par gavēni kā kaut ko neapspriežamu un pašsaprotamu. Viņš jau neatnesa neko jaunu, vienkārši darīja Tēva jau atklāto gribu. Pie tam darīja to kopā ar mācekļiem un visu acu priekšā, bez kāda supergarīguma. Tas, ko darīja Jēzus, ir pieejams katram ticīgajam. Arī man un Tev.

Faktiski ar šiem faktiem vien jau pietiek, lai mēs bez šaubīšanās zinātu, MUMS IR JĀLŪDZ UN JĀGAVĒ.

Katram cilvēkam ir arī sava pieredze lūgšanu un gavēšanu praksē. Es personīgi, pirmkārt, esmu mācījusies turēt gavēņus tieši tad, kad tie visai draudzei paredzēti. Nevis attaisnot sevi un atrast ērtāku laiku. Gavējot izvēlos maksimālu atturēšanos – vienas dienas gavēnī lietoju tikai ūdeni, kādreiz esmu izvēlējusies arī vieglu tēju. Trīs un vairāku dienu gavēņos vislabāk izvēlos ūdeni kombinācijā ar tēju, kādu sulu. Visi citi mēģinājumi beigu beigās man nesuši tikai noskumušu garu. Taču katram pašam jāizvēlas savs gavēšanas veids. Svarīgi nepārsniegt ticības mēru, lai nekrītam lepnībā un nesabojājam veselību. Gavēnis viennozīmīgi paredzēts kā palīgs mūsu svētīšanai nevis kā moku rīks. Taču nedrīkstam aizmirst, ka tas ir UPURIS, tātad saistīts ar godīgu atteikšanos un zināmām grūtībām.

Gavēnis nav badošanās vai neēšana. Tikai tāds gavēnis, kas savienots ar pastiprinātu, mērķtiecīgu, Dieva Vārdā un Gribā pamatotu lūgšanu, ir gavēnis, par kādu māca Bībele.

Vai gavēšanai ir jēga, ja mokāmies ar domām par ēšanu, ja nejūtamies necik garīgi? Spried pats, Jesajas grāmatas 58. nodaļā pravietis mūs māca, ka gavēšana, kas Dievam patīk, ir mūsu ierastās gribas, attieksmes un rakstura salaušana. Neviena no šīm lietām mums nevar būt ļoti patīkama. Tātad upuris. Taču ārišķīga neēšana vien, kā saka Jesaja, Dievam nav vajadzīga. Bet, ja godam izturam, turpat aprakstīti brīnišķīgi apsolījumi. Kas gan ir dažu dienu neēšana salīdzinājumā ar to, ka pie Dieva atgriežas mūsu draugi vai ģimenes locekļi, ka mūsu raksturā sāk parādīties gara augļi utt. Vai ar ēšanu vai neēšanu savā spēkā mēs kaut ko no tā varam? Nē taču! Tāpēc Dieva Vārda dēļ es labāk gavēšu un lūgšu tieši tā, kā tas man Bībelē ir atklāts.

Jēzus Jaunajā derībā atklāj, ka cīņā pret gariem un valdībām arī spējam iesaistīties tikai ar gavēšanas un lūgšanas palīdzību. Tātad varam gavējot un lūdzot uzvilkt mums Jēzū piešķirto autoritāti pār ļauniem gariem! Vai es varu to līdz galam izprast? Kaut ko jā un kaut ko nē, bet man to vajag pat ja nesaprotu, tāpēc es gavēšu.
Viens no acīmredzamākajiem notikumiem saistībā ar gavēšanu notika pirms apmēram pusotra gada. Kopā ar savas mājas grupiņas cilvēku lūdzām par viņas meitu, un likām lūgšanu par viņas glābšanu 7 dienu gavēnī. Gavēņa sestā diena iekrita sestdienā. Kad beidzās dievkalpojums, pie manis pienāca šis cilvēks un teica, ka atnākusi viņas meita, un ar asarām acīs sēž vestibilā un grib lai ar viņu parunā. Jau nākošajā dienā viņa pieņēma Jēzu par savu glābēju un no visas sirds ienāca draudzē. Dievs IR UZTICAMS un Viņš ir nomodā par Savu Vārdu, lai tas piepildītos!

Meklē Dievu, lasi Dieva Vārdu, klausi draudzes mācībai un esi svētīts!
Eva Olševska un Lāsma Skudra.