Draudzes „Kristus Pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis daudzreiz ir uzsvēris,
ka Dievs neko uz šīs pasaules nedara bez Savu bērnu lūgšanām, tāpēc lūgšanām jābūt vienai no galvenajai draudzes prioritātei. Tas ir draudzes spēka ģenerators. Lūgšana ir pat svarīgāka par evaņģelizāciju un citām kalpošanām, jo tieši tā nodrošina Dieva līdzdalību visā, ko mēs sludinām un kalpojam.

Līdz šim lūgšanas par draudzes vajadzībām notika mājas grupās. Katru pirmdienu kāda no grupām sanāca kopā un stundu lūdza par kopējo draudzes vajadzību sarakstu. Taču sākot ar šo reizi, draudze sanāks kopā vienreiz mēnesī, lai lūgtu par savām vajadzībām.

Pirmais šāda veida lūgšanu dievkalpojums notika 11. novembrī pulksten 11, Lāčplēša dienā, uz kuru bija aicināts un gaidīts ikviens draudzes dalībnieks. Dievkalpojuma sākumā pēc slavēšanas draudzes mācītājs Mārcis Jencītis sludināja svētrunu „Liec ūdenim izplūst no klints”. Šī svētruna atgādināja par to, ka apliecinot Dieva vārdu, mēs atraisām svētību un Dieva spēku, un Viņš atbild uz mūsu lūgšanām.

Pēc tam sekoja lūgšanas. Tās bija sadalītas četrās daļās – personīgas attiecības ar Dievu katram draudzes dalībniekam, par to, lai ikviens no mums būtu Kristus liecinieks un evaņģēlists, lūgšana par draudzes apsardzību un visbeidzot – lūgšana par valsts varām, valdību un to, lai mēs varam sekmīgi sludināt Labo vēsti.

Par cik lūgšanu sapulce notika Lāčplēša dienā, tika runāts par to, kas ir patiess patriotisms kristieša skatījumā un ka tikai Kristus un ticība Viņam spēj nodrošināt patiesu tautas neatkarību un nākotni. Lūgšanu sapulces tika noslēgta ar tautas lūgšanu – mūsu Valsts himnu „Dievs, svētī Latviju!”

Daudzi no šī lūgšanu dievkalpojuma dalībniekiem atzīmēja, ka šajā sapulcē bija jūtams ļoti spēcīgs Dieva tuvums. Tiek plānots turpmāk šādas lūgšanu sapulces organizēt reizi mēnesī. Nākamās lūgšanu sapulces datums tiks paziņots.

Artūrs Danenbaums