Līdz šim savos rakstos esam diezgan daudz stāstījuši par dažādām kalpošanām un struktūrvienībām draudzē
„Kristus pasaulei”. Šoreiz – par draudzes mācītāja Mārča Jencīša līderu komandu. Viņš pats kādā no draudzes dievkalpojumiem pirms kāda laika teica: „Pirms vairākiem gadiem, kad es vēl kalpoju Ukrainā kā evaņģēlists, mana komanda bijām es ar savu sievu Gannu. Tagad esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka man ir īsta komanda, ar kuru kopā mēs ceļam draudzi „Kristus pasaulei”.

Faktiski mācītāja komanda sāka veidoties kopā ar draudzi vai mazliet pirms tam. Lūk, ko par to stāsta tie cilvēki, kuri pirmie sāka sadarboties ar Mārci:

Juris Lavrinovičs, „Kristus pasaulei” Jēkabpils draudzes mācītājs: „Ar Mārci man ir labs kontakts jau kopš tiem laikiem, kad viņš bija misijas braucienā Ukrainā. Tur Dievs uz viņu runāja par nepieciešamību dibināt mājas grupu draudzi Latvijā. Mēs regulāri sazvanījāmies un viņš man stāstīja savu vīziju. ēc Mārča atgriešanās mēs sākām plānot konkrētus soļus, kā dibināt draudzi”.

Eva Olševska arī ir viena no pirmajām, kura pievienojās mācītāja Mārča Jencīša komandai. „2007. gadā, meklējot vietu, kur Dievs mani varētu lietot, es uz dažiem mēnešiem pieslēdzos mācītāja Andreja Kočkina draudzei „Dieva ģimene”. Jau no pirmās dienas biju pieņēmusi lēmumu, ka neskatoties uz to, ka šī draudze man būs tikai platforma tālākam ceļam, es iesaistīšos kalpošanā, lai piedalītos Dieva darbā. Tā arī darīju. Un jau pēc pāris mēnešiem šai draudzei izveidojās sadarbība ar mācītāju Mārci Jencīti. Pirms tam biju par viņu dzirdējusi kā ceļojošu dziedināšanas un evaņģelizācijas kalpotāju. Taču nekad nebija bijusi ne vēlēšanās, ne iespēja iepazīt šo kalpošanu tuvāk. Šoreiz katrs Mārča vadītais dievkalpojums, katrs viņa sludinātais vārds grieza manī dziļas vagas. Es savā garā atpazinu svaidījumu, kuram vēlējos pieslēgties, kuru jau biju sākusi iepazīt savā lūgšanu kambarī. Pēc kāda no šādiem dievkalpojumiem, vispirms sazinājos ar Mārci elektroniski, piedāvājot savu palīdzību, bet jau pavisam drīz tikāmies personīgi. Šajā sarunā Mārcis man teica: „Ja vēlies kalpot, brauc pie manis uz Limbažiem, kur vadu savu līderu grupu!” Es tūlīt pat internetā noskaidroju, kādas ir iespējas atrast Limbažos kādu viesnīcu, kur palikt pa nakti, un jau nākošajā otrdienā pievienojos Mārča vadītajai līderu sapulcei. Vēlāk uzzināju, ka mācītājs Mārcis jau ilgstoši bija lūdzis Dievu, lai Viņš sūta kalpotājus komandas veidošanai. Tāpēc šo manu apņēmības pilno un nekavējošo rīcību viņš bija vērtējis kā apstiprinājumu no Dieva. Kopš tā laika esmu Mārča komandā un piedalos draudzes „Kristus pasaulei!” celšanas darbā. Šis ir neizsakāmi laimīgs manas dzīves posms. Esmu Dieva perfektajā gribā. Un tas izpaužas katrā manas dzīves jomā!”

Luīze Zveja: Uz draudzi „Kristus pasaulei” atnācu 2008. gada februārī.  Pirms tam biju draudzē “Godības upe”. Pie Mārča mani uzaicināja Eva. Palīdzēju pie pirmo dievkalpojumu organizēšanas. Stāvēju pie durvīm un sagaidīju cilvēkus. Biju mājas grupā pie Jura Lavrinoviča. Pēc tam Mārcis mani uzaicināja uz savu līderu komandu.

Pirmās līderu komandas sapulces notika Biķernieku slimnīcas kapelā. Pakāpeniski Mārča komandai pievienojās pārējie dalībnieki. „Bezkompromisa nodošanās Dievam, gatavība ziedoties un kalpot ar visu, kas katram ir – tā es varētu raksturot savu komandu”, – saka draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. Bez komandas Rīgā mācītājs vada arī līderu grupu Valmierā. Tomēr tieši Rīgas komanda ir tā, kas piedalās draudzes „Kristus pasaulei” administrēšanā un dažādu pasākumu organizēšanā visas Latvijas mērogā.

Sestdienās, pēc dievkalpojuma Rīgā, mācītājs ar savu komandu pulcējas mājās pie kāda no komandas dalībnieka. Šeit nav garu lūgšanu vai sprediķu. Līderu komanda ietur vakariņas, pārrunā dažādus jautājumus draudzē un plāno turpmākās aktivitātes. Ir arī bijuši pasākumi neformālā gaisotnē pa Jāņiem un Jaunajā gadā, kad mācītājs un viņu līderu komanda atpūšas, iet pirtī un veido sadraudzību savā starpā.

Vīzija G12, kura māca mums ikvienam veidot mācekļus tā, kā Jēzus to darīja, paredz arī to, ka draudzes mācītājam ir sava līderu komanda. Atvērtajās mājas grupās cilvēki bieži vien nāk un iet, apmeklētāju kontingents mainās, bet mācītājs paliek ar savas komandas cilvēkiem kopā visu mūžu.