Šā gada 5. novembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā notika 5. Lūgšanu brokastis,
uz kurām bija uzaicināts arī draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. Lūgšanu brokastis ir no ASV pārņemta tradīcija un pašlaik vairāk nekā 40 pasaules valstīs, arī Lietuvā un Igaunijā, notiek šādi pasākumi, kuros piedalās valstsvīri, sabiedrībā zināmi cilvēki un dažādu draudžu mācītāji un konfesiju bīskapi. Lūgšanu brokastu mērķis ir prezentēt draudzi un kristīgās vērtības valsts varas augstākajās struktūrās, veicināt valsts un baznīcas sadarbību, kā arī lūgt par valsts un tautas vajadzībām.

5. lūgšanu brokastīs piedalījās Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, eksprezidents Guntis Ulmanis, kā arī festivāla „Cerība” galvenais spīkers, evaņģēlists Franklins Grehems. Pasākumu vadīja Kristaps Tālbergs, brokastis svētīja bīskaps Pāvils Brūvers. Ar lūgšanām uzstājās arī lielāko konfesiju vadītāji. Vairāki cilvēki bija uzaicināti, lai liecinātu par konkrētu Dieva darbu viņu dzīvēs.

Pēc Mārča Jencīša vērtējuma, Lūgšanu brokastīs piedalījās ap 200 – 250 cilvēku. „Kad saņēmu uzaicinājumu, sapratu, ka Dievs vēlas, lai turp braucu”, – viņš teica. Pēc sestdienas dievkalpojuma draudzes līderu grupas sapulcē viņš dalījās ar saviem iespaidiem.

„Biju uz lūgšanām uzvilcis savu labāko uzvalku. Domāju, ka būs kārtējais „stīvais” pasākums, taču tur valdīja pilnīgi brīva atmosfēra. Šādi pasākumi ir vajadzīgi. Dievs bija klāt šajās Lūgšanu brokastīs. Kad Franklins Grehems uzrunāja klātesošos, viņš pasludināja tīru evaņģēliju. Politika pati par sevi neatrisinās neko. Tikai Jēzus! Valsts prezidents sēdēja un uzmanīgi klausījās. Vēroju viņa sejas izteiksmi. Tā pauda ieinteresētību. Nedomāju, ka tā bija tikai maska. Esmu priecīgs, ka varēju šeit piedalīties!” – saka mācītājs.

Lūgšanu brokastis Latviešu biedrības namā noslēdzās ar Valsts himnu, lūgšanu „Mūsu Tēvs, debesīs” un svētības vārdiem