Vai tu gribi saņemt risinājumu savai problēmai tūlīt un tagad?
Viena no lielākajām kļūdām ir tā, ka tu visu gribi tūlīt un tagad. Liela daļa cilvēku, kuri apmeklē dievkalpojumu, mājas grupiņu, ir sākuši lūgt Dievu un lasīt Bībeli, joprojām tic un domā, ka tieši tajā brīdī, kad viņi apmeklē dievkalpojumu, viņi saņems risinājumu savai problēmai.

Draugs! Mācītājs, slavētāji un dievkalpojums, kurā mēs kalpojam tev, tas nav tavs risinājums pats par sevi. Šeit mēs dodam tev spēku, virzienu un motivāciju. Mēs parādām tev pareizo ceļu. Mēs norādām uz lietām, kas ir jāizmaina tavā dzīvē. Mēs parādām, kā gūt uzvaras gan finansēs, gan personīgajā dzīvē gan savā raksturā. Mēs parādām ceļu! Bet tas, vai tu gūsi uzvaru, ir atkarīgs no tava mājas darba. Mājas darbs!

Man pašam ir evaņģēlista dvēsele un es zinu, kā cilvēki skrien pēc sava problēmu risinājuma, pēc savas dziedināšanas. Es zinu arī, ka tie cilvēki, kas tiešām saņem reālus brīnumus, visbiežāk par to ir lūguši un pie tā ir strādājuši. Iespējams, viņi to ir darījuši gadiem ilgi, un tad ir kāds dievkalpojums, kurā notiek šis brīnums. Taču pamatā ir bijis pareizs ceļš, pareizs virziens, pareiza lūgšana un mājas darbs dienu dienā. Visbiežāk mēs gribam saņemt risinājumu, kaut ko iegūt vai kļūt par kaut ko tūlīt un tagad. Mēs nākam pie Dieva vai arī uz draudzi un gribam risinājumu savai problēmai tagad. Bet tas nav iespējams!

Mēs jums nodemonstrēsim klipu. Tur ir humors, bet ar ļoti dziļu patiesību. Divi bodībīldinga treneri sarunājas ģērbtuvēs, ka ieradies kāds dīvains klients, kuram vajadzīga īpaša pieeja. Kāds puisis pienāk pie viena no šiem treneriem, kurš, starp citu, ir pasaules čempions, un saka: „Man vajag „bankas” (bicepsus), „kubikus” (vēdera presi) un „batonus” (sēžamvietas muskuļus). Lūk, „bablo” (nauda), es maksāju uzreiz, un man to visu vajag šodien!” Viņš apbrīno atlētus, tausta viņu muskuļus, vēlas būt tāds pats, bet viņam visu vajag ļoti ātri un uzreiz. „Vai jūs mani varat uztaisīt tādu pašu, kā jūs, tikai ātri?” – viņš prasa. „Nauda, protams, ir ļoti labi, bet būtu nepieciešams vismaz trīs mēnešus regulāri apmeklēt sporta zāli un trenēties”, saka viens no treneriem. „Trīs mēneši? Ko jūs zēni! Man vajag šodien un ātri”, atbild puisis. „Pat, ja mēs intensīvi trenēsimies, vismaz mēnesis vajadzīgs, lai būtu kaut kāds rezultāts.” „Nu, nē! Teicu, ka man vajag šodien, tātad šodien. Lūk, nauda. Gribu „bankas”, „kubikus” un „batonus!”” „Bet atnākt uz zāli un papumpēties?” – jautā treneris. „Nē, nē. Es maksāju naudu par rezultātu!” – saka puisis, kurš grib būt skaists vienā vakarā. „Nu labi, izvēles mums nav”, saka abi treneri un ķeras pie lietas. Ko darīt, cilvēks vispār nesaprot, ka pa vienu dienu nav iespējams uztrenēt neko. Tomēr klients ir klients. Abi instruktori nolemj puisi mazliet izjokot. Treneri pieliek pie rokām puisim stikla burkas, pie vēdera piestiprina rotaļu klucīšus, bet aiz biksēm aizbāž divus baltmaizes klaipus. Lūk, tev „bankas”, „kubiki” un „batoni”! Pa vienu dienu var tikai, lūk, tā.

Lūk, mājas darbs! Atnākot vienu reizi uz dievkalpojumu un apmeklējot vienu mājas grupiņu, var tikai tā. Pat apmeklējot dievkalpojumus un mājas grupas sapulces regulāri, pat regulāri kontaktējoties ar savu vadītāju un pēc tam mājās pie tā visa nestrādājot, tu negūsti neko. Ja tu neko neiemācies un nepaņem priekš sevis, ja tu nepieliec visas pūles, lai gūtu sev kaut ko katrā dievkalpojumā, ja tu katrā sarunā ar līderi un katrā mājas grupiņā neizvelc virzienu savai dzīvei, motivāciju un spēku, lai darītu pareizas lietas un trenētos mājās, tev būs tieši tāds pat rezultāts, kā šim puisim videoklipā. Bez mājas darba rezultāta nav! Rezultātus atnes pacietīgs mājas darbs, nevis „tūlīt un tagad” dievkalpojumā vai sarunas laikā ar savu vadītāju.

Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet, ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks. Salamana pamācības 21:5

Iegaumē šos vārdus: „pārmērīgi straujš un kustīgs.” Es gribu šodien! Es gribu rakstura izmaiņas pie sevis šodien! Es gribu aizbraukt uz inkaunteru un vienā reizē iegūt risinājumu visām savām problēmām! Inkaunters nav risinājums. Arī dievkalpojums un mājas grupiņa nav risinājums. Pat tas, ka tev ir garīgais vadītājs, nav risinājums. Risinājums, draugi, ir pacietīgs darbs dienu no dienas pie sevis mājās! Šodien tu klausies jau otro svētrunu. Ko tu ar to darīsi? Es tev varu pateikt jau uzreiz – ja tu tagad nepieraksti to, ko es sludinu, tu esi tāds pats, kā tas jaunais puisis klipā ar „bankām”, „kubikiem” un maizes klaipiem pie dibena! Ja tu nepieraksti svētrunu, tad tu domā: „Es jau visu to zinu. Mans risinājums ir pašā dievkalpojumā, pašā sprediķī!” Ne sprediķī, ne dievkalpojumā nav risinājums. Tā nav tavas uzvaras atslēga!

Ja tu nopietni gatavojies mājās trenēties un ja tu patiesi vēlies gūt panākumus visās savās dzīves jomās, ja tu tiešām vēlies gūt panākumus savā ģimenē, darbavietā un kalpošanā, tad šajā brīdī tu pieraksti! Kāpēc? Jo tu gribi mājās pielietot šeit iegūtās zināšanas. Var jau būt, ka tu skaties svētrunu internetā un konspektē mājās. Arī sprediķu iztirzājumi tiek ievietoti mūsu draudzes mājas lapā rakstītā veidā. Tie ir arī audio un video formātā, latviešu un krievu valodās. Ja tev arī neiznāk pierakstīt šeit, es ceru, ka tu to darīsi mājās, noklausīsies audio vai video un vēl pārlasīsi vairākas reizes iztirzājumu! Tu mājas studēsi un iedziļināsies svētrunā, jo tu gribi gūt panākumus. Ja tu to vēl nezināji, tad no šīs dienas tu zini, ka atslēga panākumiem ir mājas darbs! Āmen!

Es domāju, ja tu esi kristietis un tu mācies pasaulīgā skolā, tev ir jābūt izcilām atzīmēm! Dievs grib, lai tu mācies tik, cik vien vari. Kad es mācījos pamatskolā, vēlāk vidusskolā, mums uzdeva mājas darbus. Vecāki man lika mācīties. Ko es darīju? Es sēdēju pie sava rakstāmgalda un tajā brīdī, kad vecāki ienāca manā istabā, es tēloju, ka mācos. Reiz istabā ienāca mans patēvs. Es tobrīd darīju ne to, ko vajag. Kad dzirdēju viņa soļus, es ātri ielēcu gultā un atvēru grāmatu, lai viņš redz, ka es lasu. Patēvs pienāca, paskatījās, nosmīkņāja un aizgāja. Es pēc tam tikai aptvēru, ka grāmatu es biju nolicis sev priekšā otrādi! Kad gāju skolā, es nekad nepildīju mājas darbus. Nekad pats, no laba prāta, es neesmu pildījis nekādus mājas darbus. Un rezultāts manai attieksmei pret mācībām un autoritātēm bija acīmredzams. Es kļuvu par narkomānu un dzērāju. Un paldies Jēzum Kristum, Kurš ir nomiris par maniem grēkiem un ir augšāmcēlies, un paldies tiem cilvēkiem, kuri atklāja man Dieva Dēlu! Viņš ir dziedinājis manu prātu un manu sirdi. Un šodien es tev varu teikt par to, ko es pats kādreiz nebiju sapratis – mājas darbs! Tas ir pilnīgi visā – sportā, biznesā, kalpošanā, rakstura izmaiņās pie sevis un cilvēkiem, absolūti visā!

Sliņķis mirst, netikdams tālāk par savām iegribām, jo viņa rokas negrib neko strādāt. Cauru dienu viņam gribas un gribas, bet taisnais dod un neatsakās dot. Salamana pamācības 21:25,26

Mums gribas rezultātu tūlīt un tagad. Kredīta devēji izmanto cilvēka tieksmi pēc ātriem sasniegumiem tūlīt un tagad. Rezultātā cilvēki izdara nepareizas izvēles, aizņemas nesamērīgas naudas summas un iztērē tās nevajadzīgām lietām. Sliņķim visu laiku gribas un gribas. Vai tev ir lietas, kuras tev gribas? Vai mēs vēlamies izmaiņas? Mēs visi vēlamies pozitīvas pārmaiņas. Bet draugs, tās nevar dabūt šodien, tūlīt un tagad. Izmaiņas ir rezultāts pacietīgam darbam, kad tu esi nospraudis mērķi, esi sadzirdējis no Dieva, esi izmantojis katru dievkalpojumu, mājas grupas sapulci un katru sarunu ar savu vadītāju. Tu esi izmantojis grāmatas, esi tās lasījis un studējis, esi pavadījis laiku ar Dievu un esi maksājis savu cenu, lai sadzirdētu, lai gūtu spēku un lai nospraustu pareizus mērķus. Tu esi izstrādājis stratēģiju un dienu no dienas tu mājās pacietīgi strādā pie tā.

Lūk, kā es saprotu meklēt Dievu! Slavēšanas laikā mēs dziedājām: „Dienu no dienas mēs Tevi pielūdzam!” Nevis tikai dievkalpojumā un mājas grupas laikā, bet dienu no dienas darot visas tās mazās lietas, kas ved uz lieliem panākumiem. Panākumu atslēga ir mājas darbs! Varbūt šis vārds tevi ne īpaši iepriecina, bet tas ir tieši tas, kas ved tevi uz patiesiem panākumiem. Tāpēc tev ir nepieciešams izstrādāt četrus ieradumus un pēc tam tos lietot, lai gūtu iedvesmu, motivāciju, virzienu un spēku darīt tās lietas savā dzīvē, kas tev ir jāsasniedz.

Īsteni gudra cilvēka namā ir mīlīgas iekārojamas lietas un eļļa, bet nepraša to visu izšķiež. Salamana pamācības 21:20

Gudrs cilvēks ir bagāts savā prātā un viņam pieder daudz dažādas lietas. Ja arī šodien vēl nepieder, tad rīt piederēs. Bet nepraša to visu izšķiež. Kā to saprast? Tu šodien sēdi dievkalpojumā un dzirdi ļoti prātīgas un labas lietas no Dieva. Šodien ir divas svētrunas. Mana svētruna ir visas šīs nedēļas lūgšanu rezultāts. Tas ir tas, ko esmu saņēmis no Dieva un sagatavojis, lai dotu draudzei, dotu tev, lai tu vari to ņemt un lietot. Ja tu to nepaņem, mājās vēlreiz neklausies un neiedziļinies, ja tu nestrādā pie tā, lai izprastu un paņemtu no katra dievkalpojuma maksimāli visu, lai gūtu spēku, mierinājumu, iedrošinājumu, virzienu, pamācību, atmaskojumu un norādi uz kļūdām un kritiku, kur nepieciešams, ja tu nepaņem šeit visu, tad tas nozīmē, ka tu izšķied. Tam, kas izšķiež, mājās nav labas lietas. Tas, kas neizšķiež, mājās pacietīgi strādā un lieto to, ko saņēmis šeit. Es vienmēr sludinu par četrām lietām:

1. Bībele;

2. Lūgšana;

3. Draudze;

4. Kalpošana.

Pirms tu sāc soļot uz saviem mērķiem, pirms tu gūsti panākumus un saņem savu pirmo lielo peļņu, tev ir nepieciešams izdarīt pamatlietas. Tev kā minimums ir jāsāk regulāri apmeklēt dievkalpojumus. Un tev ir jāiemācās paņemt no tiem maksimāli visu. Tev ir jāizstrādā ieradums ik dienas regulāri lasīt Bībeli un paņemt maksimāli no Dieva Vārda visu, pierakstot, padziļināti studējot ar komentāriem un jautājot vadītājam par visu, kas pašam nav skaidrs. Tev ir jāizstrādā paradums ik dienas lūgt Dievu, tev ir jālasa grāmatas un jājautā savam vadītājam par to, kā vislabāk un pareizāk lūgt Dievu. Visbeidzot, tev ir jāsāk darīt uz 100 procentiem tās lietas, kuras tu vari darīt šodien. To, ko tu spēj jau šodien darīt, tev ir jāsāk pielietot. Lūk, šie četri ieradumi tev ir jāattīsta. Tad, kad tev būs šie ieradumi un tu būsi iemācījies paņemt no tiem maksimāli visu, tad, kad tu sāksi pacietīgi strādāt pie saviem mērķiem, pieņemtiem saskaņā ar Dieva vārdu un arī draudzes vīziju, tad atnāks rezultāts. Tas attiecas uz tavu laulību, tavu raksturu, emocijām, mieru prieku un mūžīgo dzīvību. Tas attiecas uz tavām finansēm, kalpošanu un cilvēku glābšanu, pilnīgi uz visu. Patiess rezultāts. Nevis rotaļu klucīši un stikla burkas uz bicepsiem, kā tam puisim klipā, bet reālas, īstas izmaiņas tavā dzīvē.

Kad es piedzimu no Augšienes, man Dievs teica: „Četras lietas – Bībele, lūgšana, draudze un kalpošana!” Esmu jau divpadsmit gadus ar Dievu un man ir izstrādāti ieradumi regulāri lasīt Bībeli, lūgt, būt draudzē un kalpot ar to, ar ko es varu. Un nemeklē attaisnojumus mājas darbu nepildīšanai! Ko parasti saka skolnieks, kad viņš nav sagatavojis mājas uzdevumu? Cits prasa no mammas zīmi, cits saka, ka ir bijis slims. Nemeklē attaisnojumus, bet meklē iemeslus, lai strādātu. Meklē motivāciju, kāpēc darīt to, kas ir jādara. Nemeklē iemeslus, kāpēc nedarīt, meklē iemeslus kāpēc darīt!

Sliņķis saka: “Ārā ir lauva, es varētu tikt uz ielas saplosīts!” Salamana pamācības 22:13

Rudens aukstuma dēļ slinkais negrib art, tāpēc pļaujamā laikā viņam būs diedelēt un nenieka nedabūt. Salamana pamācības 20:4

Kādi ir iemesli, kāpēc tu neesi savā grupiņā? Kādi ir iemesli tam, ka tu nepasaki cilvēkam par Jēzu Kristu? Ja piemēram, tu esi nolēmis būt pašnodarbinātais un tev ir mērķis, tad kas bija par iemeslu, kāpēc tu neturpināji strādāt? Nemeklē attaisnojumus – rudens aukstums, vai vasaras karstums. Ir cilvēki, kuriem vienmēr ir slikti, ziemā ir auksts, vasarā karsts, bet rudenī – slapjš.

Sliņķis nereti pēc daudz kā kāro un tomēr neko nedabū, bet čaklie dabū papilnam. Salamana pamācības 13:4

Kuri ir tie, kas dabū? Tie, kuri pilda mājas darbus. Āmen! Esmu sācis apmeklēt grupiņas. Esmu bijis tikai pāris mājas grupās un jau zinu, par ko man šajā svētrunā ir jārunā. Par mājas darbu. Kad es redzu, ka grupiņā cilvēkiem uzdod jautājumu: „Kāda bija iepriekšējās svētrunas tēma?” un viņi brīnās, vaicā viens otram un nevar atbildēt, kad es redzu, ka cilvēkiem nav ne pieraksti, ne konspekti, tad gribas prasīt: „Ko tu nāc uz grupiņu vispār?” Tu meklē risinājumu tajā apstāklī, ka tu nāc uz mājas grupu? Risinājums ir tad, kad tu mājās sistemātiski strādā! Reiz kāds komunistu vadonis teica: „Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties!” Es tev saku – strādāt, strādāt un vēlreiz strādāt! Tikai tad būs rezultāts. Šeit nebūs tā vieta, kur tu varēsi atnākt un „gurķoties”. Nē! Es nelikšu tevi mierā! Un tev ir tikai divi ceļi – vai nu mainīties vai aiziet no šīs vietas! Vai nu mainies, vai ej projām. Citādi tu ilgi šeit neizturēsi. Tas nav iespējams. Šeit ir draudze, nevis aunu bars. Draudze ir dzīvs organisms, kas aug. Vai tu esi gatavs augt? Tu esi gatavs pieaugt? Tad paņem no šī dievkalpojuma visu, ko vien tu vari. Kad tu ikdienas lūdz Dievu savā kambarī, paņem visu, ko vien vari. Esi savā grupiņā, runā ar savu vadītāju un paņem visu, ko vari. Panākumi nav tajā, ka tu apmeklē draudzi vai mājas grupu. Panākumi ir tajā, ka tu ikdienas pielieto visu, ko tu saņem šeit. Vai nav labi?

Ļoti vienkāršs piemērs. Es atgriezos pie Dieva pirms divpadsmit gadiem, Viņš piedeva manus grēkus un darīja brīvu no daudz kā. Taču es vēl pēc tam apmēram pusgadu smēķēju. Bet vai es samierinājos ar to, ka es smēķēju? Es apmeklēju regulāri dievkalpojumus, es katru dienu lasīju Bībeli un Dievs nepārtraukti uz mani runāja. Es prasīju brāļiem, kas par mani bija gudrāki, prasīju vadītājiem – kā tikt vaļā no smēķēšanas? Viens man teica: „Tu centies nedomāt par smēķēšanu”. Cits teica: „Nopērc košļājamo gumiju ar nikotīna piedevu. Tā tev būs vieglāk tikt galā ar šo tieksmi”. Bet kāds brālis man teica tā: „Ja tu turpināsi meklēt Dievu, tu nonāksi līdz punktam, līdz kuram reiz nonācu arī es. es arī biju pīpmanis. Reiz tualetē es stāvēju – vienā rokā Bībele, bet otrā cigarešu paciņa. Un Dievs teica: „Izvēlies! Vai nu Mani, vai nikotīnu.”” Viņš izvēlējās Dievu. Alleluja! Kā viņš tā varēja izvēlēties? Cilvēkam, kurš visu mūžu ir smēķējis, tas nav nemaz tik vienkārši. Ir lietas, no kurām tas Kungs tevi atbrīvo uzreiz. Bet ir lietas, pie kurām tev ir pacietīgi jāstrādā. Dienu no dienas es lūdzu un domāju par to, kā tikt brīvam. Es par to lūdzu nepārtraukti, līdz pienāca diena, kad es ieguvu brīvību caur plaušu karsoni un tām pašām košļājamajām gumijām ar nikotīna piedevu. Es kļuvu brīvs mājas darba dēļ. Ne tāpēc, ka dievkalpojumā vai caur vadītājiem saņēmu kādus padomus. Tāpēc, ka es darīju, ko viņi teica! Es darīju to, kas Bībelē ir rakstīts. Es strādāju un lūdzu dienu no dienas! Kad tev ir vajadzīgs risinājums tavai problēmai, kad tev ir vajadzība, ja tu esi grupas vadītājs un tev ir vajadzība, lai tava grupiņa aug, ja tev ir kāda fiziska kaite vai nepieciešama izlaušanas finansēs, tad tavās lūgšanās tam ir jābūt dienu no dienas! Tev ir jālasa attiecīgas grāmatas un jārunā ar savu vadītāju tieši par šīm lietām. Tev ir jādara savi mājas darbi un jāsāk ar mazām lietām un jādara tās. Un mājas darbs ved pie rezultāta. Rezultāts!

Arvi, kurš kalpo mums ar skaņu, Dievs ir svētījis gan finansiāli, gan arī viņa laulību. Viņš ir ieņēmis savu vietu ģimenē un tur valda miers. Viņš ir kļuvis pilnīgi par citu cilvēku. Bet es zinu, ka Arvis katru svētrunu mājās pārklausās vairākas reizes! Viņš klausās un analizē. Viņš grib no tās dabūt maksimāli visu, ko vien var dabūt. Tad viņš plāno un strādā. Un rezultāts, draugi, neizpaliek! Visās jomās.

Nesen mēs no kanceles paziņojām un arī grupiņās likām pateikt, ka būs Vasarsvētku dievkalpojums. Bet cik daudzi no jums mājās regulāri lūdzat par to, lai Svētais Gars tevi piepilda? Cik daudzi no jums tiešām lūdz: „Dievs, man vajag Spēku no augšienes! Šajā Vasarsvētku dievkalpojumā lieto mācītāju un kalpotājus, piepildi mani ar Savu Svēto Garu, man vajag spēku evaņģelizēt, spēku veidot mācekļus!” Cik daudzi no jums par to lūdz? Lūk, tu pats sevi vari izmeklēt! Ja tu nelūdz, tev nav vēlēšanās un tev arī nebūs rezultāta. Varbūt tev liekas, ka es runāju par to visu par daudz!? Ja jau būtu par daudz, tad jau mēs visi šeit būtu panākumiem un nopelniem bagāti.

Pirmdien uzslavēju mūsu slavēšanas grupas vadītāju: „Indra, tu ļoti labi dziedi!” Viņa man saka: „Tu mani iemācīji”. „Tevi iemācīja skolotājs”, es atbildu. „Tu panāci to, ka es mācos!” – saka Indra. Tā arī bija. Kamēr viņa divas reizes nedēļā tikai apmeklēja dziedāšanas skolotāju, rezultāta nebija. Tad mēs iekārtojām grafiku un norunājām, ka Indra katru dienu vismaz stundu mācīsies dziedāt mājās. Sestdienās es atprasīju grafiku, kā ir gājis. Apmeklējumu pie skolotāja mēs samazinājām uz pusi. Tagad viņa gāja uz nodarbībām reizi nedēļā, izdarīja korekcijas, dabūja padomu un norādījumus, un pēc tam mājās trenējās katru dienu. Tiklīdz Indra sāka tā darīt, uzreiz parādījās rezultāts! Un šodien Indra ļoti skaisti dziedāja. Ja tu, Indra, turpināsi mācīties, tu pēc laika būsi vienā līmenī ar slaveniem izpildītājiem, Dievam par godu! Mēs to darām Dievam. Mūsu mājas darbi – Dievam par godu! Arī tad, kad vecāki neredz. Kad cilvēki apkārt to neredz.

Kad es atgriezos pie Dieva, man bija tāda bijība Viņa priekšā, ka centos būt perfekts pat tualetē. Es pat varēju sajust, kā Dievs mani vēro! Kad atnāk daudz ciemiņu un pēc tam vannas istabā ir kaut kas noķēzīts, tu nezini, kurš tas bija. Mājas darbs, arī tad, kad cilvēki to neredz un nezin. Dievs redz! Dievs mani redz. Āmen!

Man ir sava grupiņa, komanda, kurai es kalpoju. Pēc šī dievkalpojuma mēs pavadīsim laiku kopā. Bet es ne tikai reizi nedēļā esmu ar viņiem kopā. Mēs reizi nedēļā arī sazvanāmies un arī tas vēl nav viss. Es katru dienu savā lūgšanu kambarī lūdzu par savas grupas cilvēkiem. Es lūdzu par viņu vajadzībām, es lūdzu par rakstura izmaiņām, lai ir auglīgi kalpošanā un finansēs, es lūdzu par katru viņu dzīves jomu, katru dienu vienu un to pašu! Uz mana datora ekrāna ir manas komandas bilde. Šie cilvēki nav tikai grupiņa, kad mēs sanākam kopā. Viņi ir manā sirdī! Es pacietīgi daru savu mājas darbu dienu no dienas, es kalpoju viņiem. Arī tad, kad jūs to neredzat, es kalpoju jums! Es nesludinu draudzē otrdien, ceturtdien un piektdien. Jūs mani neredzat, bet es lūdzu un strādāju. Es lasu grāmatas, es lūdzu, domāju un saņemu no Dieva virzienu, ko vajag tam vai citam cilvēkam, ko vajag mūsu draudzei kopumā un kādā virzienā mums iet. Pacietīgs mājas darbs ved pie neizbēgamiem rezultātiem!

Vai slavētāji paši no sevis šeit atnāk un sāk dziedāt? Vai viņi īsi pirms dievkalpojuma kopā nedaudz pamēģināja un sāka ļoti labi spēlēt un dziedāt? Kādreiz viņi tā darīja un tas bija diezgan briesmīgi. Kaut ko uz ātru roku samēģināja, uzdziedāja un nospēlēja. Tagad katram ir uzdevums mājās daudzas reizes noklausīties konkrēto dziesmu oriģinālizpildījumā, daudzas reizes izspēlēt un savu skolotāju vadībā veikt korekcijas. Viņi mājās trenējas katru dienu un tad atnāk uz mēģinājumu sagatavoti. Un klausies, ja cilvēks atnāk uz mēģinājumu un mājās nav izdarījis savu darbu, tad tā ir bezkaunība! Kāpēc? Pārējie grupas cilvēki ir sagatavojušies un veltījuši savu laiku un tagad, mēģinājumā, viņiem būs jāskatās, kā skolotājs divas stundas māca un velta laiku tam, kurš mājās nav gatavojies!? Lūk, kā nevar gūt rezultātus! Panākumi ir tikai tad, kad visi ir izdarījuši savu mājas darbu. Kas ir mājas grupiņa? Atspēriena punkts, vieta, kurā mēs saņemam vadību, korekcijas, stiprinājumu. Pēc tam seko darbs personīgi mājās. Mājas darbs.

Līderi! Vai jūs gribat uzcelt savas grupiņas? Tad izpildiet savus mājas darbus. Draudzes dalībnieki! Vai jūs gribat pilnvērtīgu dzīvi? Tad pildiet savus mājas darbus. Vēlies iemantot mūžīgo dzīvību? Tad paņem visu no šejienes, ko tu vari dabūt un pildi mājas darbus. Gribi labi pelnīt? Izdari savus mājas darbus. Gribi izaudzināt svētītus un pilnvērtīgus bērnus? Tad pildi mājas darbus attiecībā uz savu ģimeni. Gribi, lai tev ir normāla ģimene? Tad kļūsti pats normāls un pildi savu uzdevumu, savu mājas darbu. Gribi mieru, harmoniju un laimi? Izpildi savus mājas darbus. Vai tev nepieciešamas izmaiņas savā raksturā? Tad pildi savus mājas darbus.

Kur tiešām dara darbu, tur visa kā pietiek, bet, kur rīkojas tikai ar vārdiem, tur valda trūkums. Salamana pamācības 14:23

Šodien pieņem lēmumu izstrādāt četrus ieradumus! Tad no šiem ieradumiem paņem maksimāli visu, ko vien vari un pildi savus mājas darbus! Rezultāti neizpaliks!

Debesu Tēvs! Tu esi brīnišķīgs. Tev pieder visa slava un viss gods. Es lūdzu, lai visu, ko mēs šodien šeit dzirdējām, mēs paturam, analizējam un iedziļināmies. Ka mēs lietojam visu, ko mēs varam dabūt un saņemt, esot dievkalpojumā. Ka mēs paņemam visu, ko mēs varam saņemt lūgšanu kambarī, lasot Bībeli, lūdzot un iepazīstot Tevi personīgi. Ka mēs slavēšanas laikā paņemam visu, slavējot Tevi šeit. Ka mēs paņemam visu, sarunā ar savu vadītāju, mācītāju un kalpotāju. Ka mēs paņemam visu, esot savā mājas grupiņā. Kad mēs slavējam, ziedojam un iztirzājam Vārdu, ka mēs paņemam visu maksimāli, lai spētu izpildīt savus mājas uzdevumus. Es lūdzu par katru un es lūdzu par rezultātiem. Lai atnāk rezultāti tiem, kuri pilda mājas darbus. Tu esi taisnīgs Dievs. Es lūdzu pēc Tavas gribas, ka tiem, kas nepilda mājas uzdevumus, notiek pēc Tava prāta, taisnības Dievs. Svētīdams svētī savu draudzi, ka esam apzinīgi skolnieki un dienu no dienas pildām visu, ko Tu mums esi uzdevis un gūstam panākumus visās savas dzīves jomās. Ka mēs esam panākumiem bagāti, stipri, pacietīgi un mīloši. Ka mums ir stipras ģimenes un stabilitāte finansēs, ka mums ir stiprs raksturs un ka mēs neesam kritizētāji, bet uzmundrinātāji. Ka mēs neesam nodevēji, bet esam uzticamie. Ka mēs pieķeramies Tev, Dievs, un ka Tu vari mūs lietot, lai Tava valstība nāk un iet plašumā. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, lai nāk Tava valstība! Te mēs esam. Lieto mūs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen! 

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Artūrs Danenbaums.