Kā jau allaž, gadu mijā tiek veidoti plāni jaunajam gadam.
Arī mūsu draudzē katrs cilvēks, kurš jau ir savā grupiņā, individuāli izstrādāja savu mērķi draudzes vīzijas ietvaros. Nu šie dati ir apstrādāti par draudzi kopumā.

Draudzes mājas grupiņas Latvijā šobrīd darbojas Rīgā, Valmierā, Balvos un Saldū. Pie tam šajos plānos ir ne tikai jaunu cilvēku evaņģelizācija, bet arī esošo draudzes dalībnieku izaugsme visās jomās. Tas nozīmē, ka cilvēks apzināti sava līdera vadībā iet uz sevis pilnveidošanu, piemēram, mācās Bībeles un Līderu skolās draudzē, un nostiprina sevī tādas līdera rakstura īpašības, lai pats varētu atvērt un patstāvīgi vadīt savu mājas grupu. Kopš paša sākuma – Jēzus pieņemšanas par savu Glābēju – līdz savas mājas grupas atvēršanai ir jāpaiet noteiktam laika posmam, kas ir individuāls un var būt pat vairāki gadi.

Kopumā draudze „Kristus Pasaulei” šogad plāno aizsniegt 160 cilvēkus, kuri vēl nepazīst Dievu un Viņa žēlastību. Tie ir tie, kurus mēs atvedīsim, aizsniegsim Dievam un radīsim viņos vēlēšanos kļūt par kristiešiem. Tātad, pēc plāniem var secināt, ka katrs atvedīs vismaz vienu cilvēku, kurš kļūs par pastāvīgu draudzes dalībnieku. Ja šis plāns piepildīsies, tad mūsu draudze šajā gadā pieaugs uz pusi. Tas liecina arī par draudzes dalībnieku apmierinātības līmeni ar sevi kā kristiešiem un pašu draudzi, ja cilvēkos ir vēlēšanās un mērķis pievest jaunus cilvēkus – katram vismaz vienu – Dievam.

Nākamais etaps ir, kad jauns kristietis nostiprinās draudzē, mājas grupiņā un Dieva lietās. Tas ir laiks, kad cilvēks pieaug visās kristietības jomās. Šis var būt diezgan ilgs, bet ļoti interesants etaps, kad jaunais draudzes dalībnieks iemācās paskatīties uz savu dzīvi no cita skatu punkta, ieraudzīt lietas citādākas, Dieva gaismā, ar garīgām acīm. Tas ir svarīgs pārmaiņu process. Sakārtot savu dzīvi, nostiprināties Dievā un Viņa vārdā šogad grasās 99 draudzes locekļi. Savukārt etapu apmācīt, kad cilvēks vēl tikai apgūst mājas grupas vadīšanu plecu pie pleca ar savu garīgo līderi, 2012. gadā izies 53 mājas grupu dalībnieki.

Šogad ir plānots izsūtīt 20 jaunos līderus. Tie ir cilvēki, kuri ir sev uzstādījuši šādu mērķi, un arī viņu vadītāji redz, ka viņi ir gatavi šogad to īstenot. Ja viss izdosies, kā ieplānots, tad gada beigās mūsu draudzē būs par 20 jaunām grupām vairāk!

„Ja tu gribi būt Dieva gribā, tad bez cilvēku glābšanas neiztikt!” saka mūsu mācītājs Mārcis Jencītis.

Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Timotejam 2:3–4

Kas gan mēs par kristiešiem, ja nepildītu Jēzus Lielo Pavēli – Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Mateja 28:19

Ir uzskatāma par apsveicamu draudzes dalībnieku atrašanās jebkurā no šiem etapiem. Svarīgāks par konkrēto pakāpienu ir izaugsmes līmenis un rezultāts. Vai Tu šogad kaut ko darīsi, lai pilnveidotu sevi un vai Tev ir plānā evaņģelizācija?

Draudzes vīziju mēs piepildīsim kopīgiem spēkiem, tāpēc spersim soļus uz priekšu un lai šis gads ir patiesi ražīgs un mēs varam Dievam pienest brīnišķīgus augļus!

Lai Tev svētīgs 2012. gads un lai izdodas piepildīt savus individuālos un kopīgos draudzes mērķus ar uzviju!

Lolija Sprancmane.