„Kristus pasaulei” 1. maija dievkalpojumā Rīgā draudzes mācītājs Mārcis Jencītis paziņoja par to,
ka viņš kopā ar savu sievu Gannu un meitu Betiju dodas uz G12 draudžu mācītāju tikšanos Stokholmā. Šo pasākumu organizē vietējā G12 draudze Zviedrijā, un tas notiks no 7. līdz 9. maijam. Stokholmas draudzes mācītāji Lennarts un Karolīna Torebringi uz tikšanos ir uzaicinājuši arī Cēzaru Kastellanosu no Kolumbijas, kuram ir 300 000 cilvēku liela draudze. Draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs stāsta, ka šīs vizītes mērķis ir dibināt jaunus kontaktus ar citām G12 vīzijas draudzēm Eiropā un pasaulē, iegūt jaunu pieredzi, un, ja būs iespējams, iepazīties arī personīgi ar G12 vīzijas aizsācēju Cēzaru Kastellanosu.

„Mēs gribam vairāk satvert G12 vīziju, būt sadraudzībā ar pārējām šīs vīzijas draudzēm un to mācītājiem, saņemt vadību un stiprinājuma vārdu no Dieva. Cik zinu, tad pašlaik draudze „Kristus pasaulei” ir vienīgā G12 vīzijas draudze Latvijā un, ļoti iespējams, arī Baltijā. Arī Eiropā šīs vīzijas draudzes var saskaitīt uz rokas pirkstiem. Aicinu jūs lūgt Dievu par mums, par Viņa vadību un apsardzību ceļā!” – teica mācītājs Mārcis Jencītis.

Mācītājs ar savu ģimeni ceļā uz Stokholmu dosies šo ceturtdien ar prāmi. Viņiem līdzi kā tulks brauks arī Sandija Vēze.