Draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis ar ģimeni No 6. – 11. maijam apmeklēja G12 konferenci Stokholmā,
kur rīkoja vietējā G12 draudze. Viņš piedalījās kopīgās pusdienās ar G12 vīzijas aizsācēju Cēzaru Kastelanosu no Kolumbijas, kuram Bogotā ir 300 000 cilvēku liela draudze un milzīga ietekme visā Kristus draudzē un pasaulē. Mārcis personīgi iepazinās ar Cēzaru Kastelanosu, kā arī G12 koordinatoru Eiropā Vesu Ričardu un pārrunāja vairākus aktuālus jautājumus, kas skar G12 vīziju. Tika dibināti kontakti arī ar citiem G12 draudžu mācītājiem no dažādām pasaules malām. Draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis stāsta par šo braucienu un tajā gūtajām atziņām:

Iemesli, kāpēc es braucu uz šo konferenci, bija vairāki. Pirmkārt, protams – vairāk piedzīvot pašu Dievu! Otrkārt, es gribēju vairāk izprast vīziju G12. Man bija mērķis iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, apmainīties ar pieredzi, dibināt kontaktus un veidot sadarbību. Līdz šim es nezinu nevienu draudzi Baltijas valstīs, kura būtu vīzijā G12, kā mēs. Arī tas, ka Stokholmā ir šāda draudze, man bija pārsteigums. Šajā konferencē mūs kā jaunpienācējus uzņēma ļoti sirsnīgi. Jau pirmajā vakarā dabūju stāstīt par sevi un draudzi „Kristus pasaulei”. Iepazinos personīgi ar G12 vīzijas aizsācēju Cēzaru Kastelanosu un G12 vīzijas koordinatoru Eiropā Vesu Ričardu. Runāju arī ar mācītājiem no Rumānijas un Amerikas. Šajā konferencē sajutu ļoti lielu mīlestību un uzsvaru uz ģimeniskumu. Gandrīz visi G12 draudžu mācītāji, kuri piedalījās šajā konferencē, bija precēti. Katru vakaru mums bija tikšanās un pusdienas. Vispār konferences darba grafiks bija ļoti piesātināts, gulēt gājām vienos divos naktī.

Mani secinājumi par šo konferenci ir tādi, ka G12 vīzija kristīgajā pasaulē ir ļoti populāra un šādu draudžu, līdzīgu mums, ir diezgan daudz, īpaši Latīņamerikā. Tur tās arī ir vislielākās. Cēzara Kastelanosa draudze Bogotā ir vislielākā, ar ļoti lielu ietekmi sabiedrībā un politikā savā valstī. Arī G12 draudze Stokholmā, kur mēs viesojāmies, ir apmēram 1300 cilvēku liela. G12 vīzijā viņi ir jau 4 gadus. Viņi mūs uzņēma vienkārši lieliski. Pirmā lieta, ko es iemācījos: mums, „Kristus pasaulei” ir G12 vīzija. Bijām atbraukuši kā līdzīgi pie līdzīgiem. Tomēr ir nianses, ar ko mēs atšķiramies. Mēs prasām, lai katram, kurš grib kalpot draudzē „Kristus pasaulei” kā mājas grupas vadītājs, būtu vismaz divas stundas disciplinēta un ieplānota laika personīgām attiecībām ar Dievu. Tā mūsu draudzē ir obligāta prasība, un mēs netaisāmies no tās atkāpties. Citādi es nevaru iedomāties, kā iespējams kalpot G12 vīzijā, darot to ar sirdi un esot Dieva vadībā. Tomēr G12 draudzēm citur pasaulē nav šādas prasības līderiem. Toties viņi ļoti strikti uzstāj, lai draudzēs tiktu veidots atsevišķs mājas grupu tīkls sievietēm un vīriešiem. Savukārt es pats vēl neesmu saņēmis norādījumu no Dieva, ka tas būtu jādara mums, „Kristus pasaulei”. Tas gan nenozīmē, ka citur G12 draudžu mācītāji nelūgtu Dievu. Cilvēki, kas vada šīs draudzes, ir ļoti dažādi. Tiekoties ar mācītājiem un G12 vīzijas līderiem, es katram uzdevu šo jautājumu: „Kādas ir jūsu personīgās attiecības ar Dievu?” piemēram, Stokholmas draudzes mācītājiem un arī G12 koordinatoram Eiropā Vesam Ričardam ir disciplinēts un plānots lūgšanu laiks ar Dievu. Arī citiem, to skaitā vīzijas aizsācējam Kastellanosam ir lūgšanu laiks, tomēr viņi to neliek kā uzstādījumu, bet sauc par iekšēju nepieciešamību. Es tomēr uzskatu, ka šādam uzstādījumam ir jābūt, jo citādi mūsu attiecības ar Dievu viegli var kļūt haotiskas un vadītas no izjūtām un garastāvokļa. Kopumā es šeit ieraudzīju ļoti stipru, labi nostrādātu sistēmu, tomēr bez pieprasījuma pēc obligātām personīgām attiecībām ar Dievu.

Tāpēc, runājot par nākotnes plāniem, runa ir par turpmāku sadarbību, tomēr ne par to, ka mēs varētu kļūt par Cēzara Kastellanosa draudzes sastāvdaļu. Labs kontakts man ir izveidojies ar G12 vīzijas koordinatoru Ričarda kungu, kurš līdzīgi kā detektīvs, pa visu Eiropu meklē draudzes, kuras ir G12 vīzijā. Mūsu draudze viņam bija liels pārsteigums. G12 Latvijas apstākļos!