Ir noslēdzies draudzes „Kristus pasaulei” marta inkaunters, kurš notika no 10. līdz 12. martam viesu namā „Purgaiļi”.
Draudzes rīkotie inkaunteri jeb satikšanās ar Dievu šajā vietā notiek katru mēnesi nu jau vairāk nekā pusgada garumā. Tomēr, kā atzīst inkauntera kalpotāji, katrs no šiem pasākumiem ir ar kaut ko ļoti īpašs. Tie, kas regulāri kalpo inkaunteros ar vārdu un lūgšanām, atzīmē, ka šī nekādā ziņā nav rutīnas kalpošana. Arī paši kalpotāji un aizlūdzēji šajos pasākumos piedzīvo Dieva žēlastību un paši piepildās ar jaunu spēku. Ar ko tad šī reize atšķiras no citām?

Aptaujājot vairākus kalpotājus, kā arī pavērojot inkauntera dalībnieku liecības draudzes mājas lapā, vispirms jau priecē daudzas jaunas sejas, kuras nav no Rīgas draudzes „Kristus pasaulei”, bet gan ir no citām draudzēm Rīgā un citur. Tas nozīmē, ka inkaunteri kļūst populāri visā Latvijā. Tā ir lieliska iespēja draudzei „Kristus pasaulei” nest vīziju G12 par mācekļu veidošanu pārējiem kristiešiem mūsu zemē. Šoreiz inkauntera dalībnieki liecina par īpašo Dieva mīlestību, kuru viņi piedzīvojuši šajā pasākumā. Vairāki dalībnieki atzīmē, ka gadiem ilgi nav varējuši saņemt dziedināšanu un atbrīvošanu no savām problēmām, kaut arī bijuši vairākās draudzēs. Viņi stāsta par piedzīvoto Dieva žēlastību un izmaiņām domāšanā un raksturā. Vairāki cilvēki izteikuši gatavību pievienoties draudzei „Kristus pasaulei” un pašlaik jau apmeklē mājas grupas. Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis īpaši priecīgs par cilvēkiem no Subates, kuru mācītāji paši piedalījās šajā inkaunterā kā kalpotāji.

Otra kategorija ir cilvēki, kuri iziet inkaunteru atkārtoti. Salīdzinot viņu liecības pirmajās reizēs un tagad, ar prieku var vērot, kā viņi atraisās un iegūst brīvību. Svarīgi atzīmēt, ka piedzīvotā Dieva žēlastība izpaužas ne tikai šajās trijās inkauntera dienās, bet parādās daudz ilgākā laika posmā pēc nodošanās un atbrīvošanas lūgšanām. Tie ir augļi, kas paliek.

Marta inkauntera laikā tika nokristīti 5 cilvēki. Nākamais inkaunters notiks no 31. marta līdz 2. aprīlim