Ja tu vēlies kļūt par Kristus mācekli un kalpotāju draudzē, kā arī vest pie Dieva citus un redzēt viņus pieaugam ticībā,
dziedinātus, atbrīvotus un izmainītus, tad gatavojies kļūt par līderi, apmeklējot Līderu skolu. Līderu skola draudzē sākas ar šā gada 10. martu. Tas nekas, ka skola jau ir sākusies, tai ir iespējams pieteikties arī tagad.

Skolā pavisam ir 25 nodarbības, pēc tam ir pārbaudes darbs un galā tiek izsniegts diploms.  Kopumā līderu skola ilgst apmēram 3 mēnešus.

Šī skola sniedz gan praktiskus padomus un principus mājas grupas vadīšanā un mācekļu veidošanā, gan arī iepazīstina ar draudzes vīziju G12 un veido nākamos līderus par spēcīgām personībām, kuras spēs vest aiz sevis cilvēkus. Šie vadības principi ir universāli un noder ne tikai draudzē, bet arī savā ģimenē un darbavietā.

Skolas kursā ir tādas tēmas, kā “Personīgas attiecības ar Dievu”, “Līdera raksturs”, “Vadība caur 12”, “Problēmu risināšana”, “Evanģelizācija” u.c.

Daudzi cilvēki liecina, kā tieši Līderu skola pārvērtusi viņu dzīvi un domāšanu līdz nepazīšanai. Tieši šīs skolas laikā daudzi satvēruši vīziju G12 un ieguvuši mērķi savai dzīvei – iet un darīt par Kristus mācekļiem visus ļaudis, sākot ar saviem tuviniekiem.

Šī būs sestā līderu skola un tāpat kā pagājušajā reizē, arī šoreiz mācības notiks neklātienē. Lekcijas varēs skatīties arī draudzes mājaslapā, kur tās ir pie sadaļas – video, Līderu skola 2010. Katram, kurš mācās Līderu skolā, nedēļas laikā patstāvīgi jānoskatās divas lekcijas, pēc tam savas mājas grupas vadītāja klātbūtnē jāpilda pārbaudes darbs. Skolas beigās ir gala eksāmens. Sekmīgie absolventi saņem diplomu un tiek sveikti draudzes dievkalpojumā.

Paralēli Līderu skolai notiek arī draudzes Bībeles skolas pamatkurss. Atšķirībā no Līderu skolas, Bībeles skolai nav vienota sākuma vai beigu datuma. Mācības, līdzīgi kā Līderu skolā, notiek mājas grupu ietvaros. Bībeles skolas kursā ir 16 nodarbības par kristīgās ticības pamatdoktrīnām, kā arī par kārtību tieši draudzē „Kristus Pasaulei”. Jautājumus rakstveidā, uz kuriem atbildes pašam jāmeklē Bībelē, audzēknis aizpilda patstāvīgi un pēc tam pārrunā ar savu mājas grupas vadītāju. Arī Bībeles skolas sekmīgie absolventi saņem diplomu un tiek sveikti draudzes dievkalpojumā. Parasti tas notiek reizē ar Līderu skolas izlaidumu.

Pieteikties varat pie sava mājas grupas vadītāja vai pie skolas vadītājas Sandijas Vēzes. Vairāk informācijas pa tālruni – 27091231, e-pasts: sandija@gmail.com.

Gan Līderu, gan Bībeles skolas ir bez maksas.

Lāsma Skudra.