Svētrunas tēma  –  „Meli un patiesība.”
Sātans ir melis un melu tēvs, un viņa būtība ir aizklāt cilvēkiem patiesību par Jēzu Kristu. Patiesība par to, kas tu vari būt Jēzū Kristū. Mācītājs saka – manā Bībelē ir rakstīts: Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; (..)” (Jāņa 14:6)

Dievs ir patiess, Viņš nemelo. Pilāts jautāja: „Kas ir patiesība?” Es tev pateikšu, kas ir patiesība. To patiesību, ko velns cenšas tev nozagt. Šī svētruna, ko es esmu saņēmis no Dieva šajā nedēļā, šai dienai, ir domāta trīs cilvēku grupām.

1) Ticīgajiem – tiem, kas mīl Jēzu Kristu un dzīvo ar Viņu. Lai atgādinātu garīgo realitāti, par to, kas tu esi un vari būt Jēzū Kristū un par to, kas tu būsi bez Viņa.

2) Neticīgajiem. Lai jūs atbrīvotos no melu tīkla, iepazītu patiesību un dzīvotu mūžīgi. Lai jūs atbrīvotos no grēku un dēmoniskas varas un pakļautos Dievam. Lai tu dzīvotu svētīgu dzīvi šeit virs Zemes un mūžīgi.

3) Trešā ir cilvēku grupa, kas ir kalpojuši Dievam, bet laika gaitā ir atdzisuši, atkāpušies un atkrituši. Varbūt tas esi tu, kas sēž šeit zālē, vai kādreiz esi bijis šai draudzē un aizgājis. Varbūt tu neesi šeit, bet skaties internetā. Tevi draugs, es gribu atgriezt pie patiesības, lai tu kļūsti brīvs no melu varas un dzīvotu patiesībā.

 

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Kas ir patiesība? Kas ir patiesība par tevi? Vai kāds ir lasījis Esteres grāmatu? Šai meitenei Esterei, jaunai jūdietei, bija kaut kas īpašs.

 „(..) Estere bija atradusi labvēlību ikviena acīs, kas viņu redzēja.” (Esteres 2:15)

Es īsi atgādināšu, par ko ir runa Esteres grāmatā, saka mācītājs:

Reiz dzīvoja kāds jūds vārdā Mordohajs. Tas notika Persijas ķēniņa galmā. Tā bija tā laika pasaules valdība – impērija. Tur ķēniņš kādu savu galminieku bija iecēlis augstāk par visiem ministriem. Viņš visiem bija pavēlējis, ka visiem jāzemojas viņa priekšā. Taču Mordohajs stāvēja uz Dieva principiem. Neviena cilvēka priekšā nezemoties, kā vien Dieva priekšā. Kad šis Hamans, tā sauca šo valsts vīru, uzzināja, ka šis jūds Mordohajs nezemojas, viņš nolēma atriebties ne tikai vienam jūdam Mordohajam, bet visai jūdu tautai. Tas bija zem viņa cieņas, atriebties tikai vienam jūdam. Viņš nolēma to izdarīt visai jūdu tautai, kas dzīvoja izkaisīta visā Persijas impērijā. Tur ir minētas vairāk nekā simts valstis, kas bija Persijas pakļautībā. Kad tas tika zināms Mordohajam, viņš griezās pie Esteres, kas bija ķēniņa sieva. Ķēniņš nezināja par to, ka viņa bija jūdiete. Par Esteri ir rakstīts: „Ka ikviens, kas viņu redzēja, ieguva viņa labvēlību.”

 

Iedomājies sevi. Tu ļoti gribi, kādu darījumu noslēgt. Tu tiecies ar šo cilvēku un iegūsti labvēlību šī cilvēka acīs. Saproti, par ko iet runa?  Kaut kāds īpašs svaidījums bija uz šīs meitenes. Tieši tāpat īpašs svaidījums bija uz Mordohaja. Viņiem gan Esterei, gan Mordohajam, bija kas kopīgs – viņi bija jūdi. Tā bija Dieva tauta. Ja mēs pārnesam to uz šodienu – mēs esam jaunais Israēls, kristieši, Dieva bērni, kas kalpo Viņam, kas ir cieši pieķērušies savam Kungam, kas ir atzinuši Jēzu Kristu kā savu Glābēju un savu Kungu un dzīvo Viņa gribā. Tātad, ja tu dzīvo Dieva gribā, tad patiesība ir tāda, ka uz tevis ir īpašs svaidījums.

 

Tas, kā Estere nonāca ķēniņa galmā, arī ir pārdabiski. Jo, kad izvēlējās sievu ķēniņam, tad daudz, daudz meitenes savāca vienkopus. Toreiz ķēniņam bija daudz sievu – harēms. Harēma priekšniekam iepatikās šī jaunā meitene un Estere ieguva viņa labvēlību. Viņš pasteidzās viņai iedot visiedarbīgākos skaistuma kopšanas līdzekļus un vispiemērotāko uzturu. Nodeva viņas rīcībā septiņas pašas labākās no visas ķēniņa pils kalponēm un novietoja viņu ar kalponēm sievu nama visskaistākajā daļā. Es nedomāju, ka Estere bija īpaši skaistāka par pārejām meitenēm. Ja vienkopus savāc daudz skaistu meiteņu, tad viņas visas ir skaistas. Pareizi, vīrieši? Es domāju, ka Esterei nebija, kāds īpašs fizisks pievilcīgums. Nē, bet viņai bija īpašs svaidījums no Svētā. Viņa bija īpaši izredzēta tam laikam un šim notikumam. Ļaunprātīgais Hamans nolēma – izsūtīt uz visām valstīm pavēli ar zīmogu, nosakot konkrētu datumu, kad visus jūdus jānogalina un viņu manta jānolaupa. Kad Mordohajs to uzzināja, viņš griezās pie Esteres. Ķēniņiene Estere runāja ar valdnieku un darīja no savas puses visu, kas viņai bija jādara un Hamans sāka zaudēt ķēniņa labvēlību. Fakts ir tāds, ka ķēniņiene Estere panāca Hamana krišanu.

 

Te ir viena tāda nianse, un tas ir rakstīts Bībelē:

 Tu zini, ka ķēniņa galmā viss ir balstīts uz intrigām? Tur viss ir tāpat, kā pasaules politikā – kas iegūst ķēniņa labvēlību, tas bauda visas privilēģijas. Kad Hamans kārtējo reizi nāk no dzīrēm…

„Un Hamans stāstīja Zerešai, savai sievai, un visiem saviem draugiem visu, kas bija viņam gadījies. Un viņa gudrie un viņa sieva Zereša sacīja viņam: “Ja Mordohajs, pret kuru tu esi sācis zaudēt, ir no jūdu dzimuma, tad tu nespēsi neko pret viņu, bet tu krizdams kritīsi viņa priekšā!”” (Esteres 6:13)

Gudrie, viņa padomnieki, saka viņam: „Ja tas ir jūds un tu esi iesācis viņam zaudēt, tu neko pret viņu neiespēsi un tu krizdams, kritīsi, viņa priekšā.” Tā arī notika. Karātavās, kuras Hamans uzcēla Mordohajam, viņš pats tika pakārts. Par visiem tiem, kas gribēja jūdus slepkavot, ķēniņš izdeva pavēli nogalināt vairāk nekā simts zemēs. Simtiem tika nogalināti Persijas galvaspilsētā.

 

Kas ir patiesība? Patiesība ir tāda – ja tu esi Ķēniņa bērns un piederi Kristum, tad uz tevis ir īpašs svaidījums un tu esi neaizskarams. Un, lai cik bezcerīga liktos tava situācija šodien, lai cik bezcerīga liktos ar šīm te acīm skatoties šodien, uz tevis ir īpašs svaidījums. Dievam ir cilvēki valdībā, bankās, draudzē, citur apkārt tev, kurus tu pat nepazīsti, bet kurus Dievs lietos, lai pasargātu tevi.

 

Lai kāda būtu tava finansiālā situācija šodien, lai cik tuvu tu būtu bankrotam, uz tevis ir īpašs svaidījums. Atradīsies cilvēki, kas būs labvēlīgi pret tevi. Kaut visa pasaule sazvērēsies pret tevi, bet vienmēr būs kāds augsti stāvošs cilvēks, kas iestāsies par tevi un visu to dara Tā Kunga Gars, jo tu esi neaizskarams.

 

„Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts. Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij, jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas! “Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu. Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!”” (Psalms 91:7-16)

 

Patiesība ir tāda – ja tu esi stipri pieķēries Savam Kungam, tu esi neaizskarams un viss, ko vien tu pasāksi, tev labi izdosies. Bez Dieva ziņas pat mats nekrīt no galvas. Bībele saka, ka neviens ierocis, kas tiks vērsts pret tevi, nebūs pietiekami sekmīgs. Neviens cilvēks tev neko nespēs nodarīt, ja tu esi pieķēries Viņam, jo tu esi Viņa azotē, Viņš ir tavs jumts. Tas Kungs ir mana stiprā klints, Viņš ir mans dzīves pamats, Viņš ir mans sargs.

 

„Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienmēr.” (Psalms 23)

Tā ir patiesība, ka ikviens cilvēks, kurš atzīst, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, kurš pieņem Viņu ne tikai kā Glābēju, bet arī kā Kungu savā dzīvē un pakļauj savu dzīvi Viņam, ir neaizskarams. Lai arī kas nenotiktu manā dzīvē, es turpināšu ticēt, ka es esmu neaizkarams. Visus tos pārbaudījumus un nepatikšanas, kas ir bijuši un būs manā dzīvē es pieņemu ar pateicību. Tie kalpo man kā jauns starts, kā tramplīns jaunām uzvarām, kas norūda mani un paceļ jaunos augstumos, jo es esmu stipri pieķēries Tam Kungam.

 

Cik daudz laiku tu pavadi lūgšanā? Cik stipri tu esi pieķēries Dievam? Cik regulāri tu apmeklē mājas grupiņu? Cik ļoti tu iesaisties grupiņas dzīvē? Kādā mērā tu uzņemies kalpošanu grupiņ un draudzē? Kādā mērā tu liecini cilvēkiem un ved viņus pie Kristus? Kādā mērā tu viņiem kalpo? Cik daudz laika tu velti tam? Cik daudz laika tu velti tam, lai lasītu Bībeli? Dieva Vārds ir patiesība! Kādā mērā tu esi pieķēries patiesībai. Jēzus saka: (..) ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.” (Mateja 7:2)

 

Kādā mērā tu pieķeries Jēzum Kristum, kādā mērā tu pieķeries patiesībai un atzīsti Viņu, tādā mērā Dievs tev atmēros. Tādā mērā Viņš tevi sarga un vada, un svētī. Draugs, Dievs ir augstāks par cilvēku gribu. Dievs ir augstāks par materiālo pasauli, ko mēs redzam. Absolūti viss ir viņa rokās. Dievs ir Dievs, kas dara brīnumus! Kādam Dievam tu tici? Es ticu Dievam, kas dara brīnumus. Tas ir brīnums, ka Viņš izmainīja manu dzīvi. Man bija jābūt mirušam šodien, jo es biju alkoholiķis un narkomāns. Man nevajadzēja nodzīvot līdz šim te brīdim. Tāds bija velna plāns. Velns man meloja un slēpa patiesību no manis.

Es atceros, kad sāku apmeklēt baptistu draudzi Limbažos, kur gāja mana mamma. Es biju kaut kur dzirdējis, kāds man bija kaut ko pateicis un velns meloja, ka tā esot vieta, kur izspiež naudu. Un, kad es uzzināju, ka arī mana mamma dod naudu baznīcā, es domāju, – ka tā ir kāda briesmīga „sekta.” Es nedomāju, ka tur bērnus ēd, bet es domāju: „Kā gan mana mamma skolotāja, inteliģents cilvēks, izglītota, sabiedrībā pazīstama un tic tādām muļķībām un vēl naudu nes tur.” Velns man meloja un es ticēju. Velns darīja visu, lai slēptu no manis patiesību, jo velns ir melis un melu tēvs. Tāda ir viņa daba, – apslēpt patiesību. Kad es negulēju mēnesi, jo es nevarēju aizmigt, tas bija pēc narkotiku lietošanas, ilgāku laiku periodu, tad radio skanēja: „Viss kārtībā, tavs radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.” Viss kārtībā – velns melo. Tu pats vari, tu pats esi savas dzīves noteicējs.


 „Jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.” (Jāņa 8:44)

 

Viņš, sātans, no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Sātans ir melis un Jēzus ir patiesība! Tavs liktenis ir atkarīgs no tā, kam tu tici un ko tu runā. Vai tu klausies melus? Vienlīdz atbildīgs Dieva priekšā ir tas, kurš runā melus un tas, kurš klausās melus. Man ir nepieciešams laiks, ko es pavadu, meklējot patiesību. Laiks ar Dievu ikdienas. Velns melo – tu vari, tu pats esi savas dzīves Kungs!

 

Lūk, kāds notikums Sanfrancisko: Pēc kādas zemestrīces Sanfrancisko, kāds cilvēks nogulēja zem drupām trīs dienas un, kad ugunsdzēsēji viņu atraka viņš bija dzīvs. Viņu intervēja žurnālisti un viņam jautāja, kā viņam izdevās izdzīvot un viņš teica: „Man ir ļoti stiprs raksturs. Man ir ļoti stipra griba. Es esmu ciets kā krams. Es pieņēmu lēmumu dzīvot un es izdzīvoju.” Pēc tam intervēja viņa sievu: „Jūs nepazīstat manu vīru. Visus lēmumus, ko viņš pieņem, viņš izdara. Viņam nav nekas neiespējams. Viņš ir ļoti, ļoti apbrīnojami stipras gribas cilvēks.” Pēc tam intervēja viņa ārstu: „Tā jau ir medicīnā, ja pacients tic, ka viņš būs vesels, tad viņš būs vesels, bet ja viņš netic, tad viņš parasti nomirst no savas slimības. Bet šis cilvēks bija tāds, kurš pieņēma lēmumu ticēt.” Pagāja astoņas dienas un pēc šīm astoņām dienām šis te krams nomira ar sirdstrieku.

Tu vari nodarboties ar autotreniņu – es varu, es spēju… vari darīties un apliecināt. Tu vari audzināt savu raksturu un būt patiešām stipras gribas cilvēks, bet draugs, ir kaut kas augstāks par tevi, kā rokās ir tavs liktenis. Viņa Vārds ir Jēzus! Īstenībā neko tu nevari bez Viņa. Katrā ziņā ir ļoti maz, ko mēs varam savā spēkā. Un, ja mēs iedziļināmies, kas mums devis smadzenes, kas mūs radījis. No kādiem materiāliem ir celta šī vieta, kur mēs sapulcējamies. Mēs bez Dieva, mēs ceļam, mēs taisām, mēs valdām, bet visi materiāli ir no Dieva radības, jo Dievs ir visa Sākums un visa Gals. Viņš ir Alfa un Omega. Bez Dieva šeit nekā nebūtu, bet ja arī šeit nekā nebūtu, tad Dievs vienalga būtu.

 

Svētrunas tēma, es atgādinu ir: „Meli un patiesība.” Pirms fašistiskā Vācija savārīja visu to putru, ko vēl tagad nevar visu izsmelt, – Otro pasaules karu, pirms tam nāca lieli meli. 1933. gadā tika izveidota īpaša propagandas ministrija. Par vadītāju šai ministrijai iecēla propagandas ministru Jozefu Gebelsu. Viņa rokās tika nodoti plašsaziņas līdzekļi. Viņa rokās tika nodota valsts kultūra un māksla. Caur kultūru un mākslu un plašsaziņas līdzekļiem viņš izplatīja melus. Viņš stāstīja vācu tautai, ka viņi ir īpaši un ka pārējās tautas, īpaši ebreji, ir jāiznīcina. Dažas tautas ir jāatstāj kā vergus, bet ebrejus ir pilnībā jāiznīcina. Tāda bija to laiku propaganda. Vēl šodien cilvēki ienīst ebrejus.

Es pagājušo sestdien biju aizstaigājis tepat, kādu gabaliņu aiz Zinātņu Akadēmijas uz Daugavpils ielas pusi. Tur ir drupas jeb piemineklis ebreju sinagogai, kur vairākus simts ebrejus vācu fašisti ieslodzīja sinagogā un to nodedzināja. Rīgas centrā dedzināja cilvēkus par to, ka viņi ir ebreji. Visā pasaulē ik pa brīdim izceļas kāds konflikts par to, ka tas ir krievs, par to, ka tas ir latvietis, ka tas ir serbs, ka tas ir sīrietis utt. Tas ir melnādainais, tas ir baltādainais. Kādā krāsā ir mūsu asinis? Sarkanas. Bet propaganda propagandēja, ka āriešu asinis ir zilas. Bet tur kara laukā bija sarkans no viņa asinīm. Pasaule pastāv uz meliem. Es brīnos, ka viņa vispār vēl pastāv. Visapkārt ir melu gūzma, melu plūdi.

 

Ja tu gribi izdzīvot, ja tu gribi dzīvot mūžīgi un pareizi izprast lietas, kas notiek ar tevi un tev apkārt, tev ir nepieciešams Jēzus Kristus, jo Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība! Tikai Viņš ir absolūta patiesība. Tikai pazīstot Viņu, tu vari izprast, kas ir patiesība un kas ir meli.

Youtube ir ievietota Latvijas dokumentāla filma LTV – „Latviešu leģions”. Tu zini, ka latviešu tautā vienu daļu piespieda karot sarkano pusē un otru daļu fašistu pusē. Tēvs pret dēlu, dēls pret tēvu, brālis pret brāli. Šī filma absolūti neslavina ne fašistus, ne ko citu, vienkārši fakti. Un šī filma tika izņemta no Youtube. Administrācija izņēma ārā šo filmu. Tajā pašā laikā Youtube ir pilna ar fašistisku propagandu. Pilns. Tā mūsu filmiņa vispār tur nobāl. Kāpēc, tad izņēma mūsu filmiņu?

Ir mūsu austrumu kaimiņš, kas tērē milzīgus līdzekļus, lai mainītu vēsturi. Krievijā tika izdarīta aptauja – kas ir Krievijas ienaidnieks? Pirmajā vietā amerikānis, otrajā vietā gruzīns un trešajā vietā latvietis. Divarpus miljonu iedzīvotāju Latvijā ir milzīgs drauds lielākai valstij pasaulē. Tas būtu tāpat, ka knislis kādam no mums būtu milzīgs drauds. Iekost jau var, bet tā ir tikai pumpa.

 

Nesen lasīju, ka tika aptaujāti krievvalodīgie cilvēki Latvijā par latviešu un krievu attiecībām. Pārsvarā cilvēki bija teikuši, ka mums ir viss normāli ar attiecībām, bet politiķi kurina šo naidu. Nepārtraukti melu gūzma, propaganda – notiek aukstais karš. Referendums par divvalodību, pēc tam referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības, pēc tam referendums par izstāšanos no NATO un pēc tam atgriežas Staļina laiki Latvijā. Nekas nav mainījies, sākumā ir meli. Draugi, Latvijas vēsture un arī Krievijas vēsture ir tāda, kāda viņa ir. Ir kaut kāda patiesība. Tu vari grozīt vai negrozīt, bet ir patiesība. Taču ir cilvēki, kas to visu groza. Kāpēc? Lai pakļautu, slepkavotu, iznīcinātu, laupītu, tāda ir velna daba. Viņš no paša iesākuma ir slepkava, melis un melu tēvs. Lai novestu tevi mūžīgā pazušanā, viņam ir jāpanāk, ka tu notici viņa meliem. Tikai tie, kas cieši pieķērušies Kristum, tikai tie spēj izšķirt melus no patiesības.

 

„Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus.” (Atklāsmes 22:15)

 

Ir vieni cilvēki, kas apzināti melo un otri, kas uzklausa melus un tic. Abi paliek ārā no Dieva valstības. Visā Kristus miesā, kad cilvēks atkrīt no Dieva, visretāk viņš vaino sevi. Viņš vaino mācītāju, viņš vaino draudzi, vaino draudzes mācību. Reizēm šie atkritēji ir tā uzķērušies uz velna meliem, ka viņi kļūst par propagandistiem. Tā vietā, lai normāli kalpotu Dievam, viņi apzināti apstrādā Dieva bērnus. Sūta īsziņas, e-pastus utt. Reizēm kāds no mūsu pašu vidus, kas aizgājis, tā vietā, lai pats kalpotu Dievam, viņš apstrādā citus. Melo, ka G12 ir no velna. Vai tu esi dzirdējis par to, ka G12 ir no velna? Man atsūtīja tādu vēstuli, ka G12 ir no velna.

Padomā, kas ir G-12? Draudzes mācība, kuras pamatā ir attiecības ar Dievu un māceklība. Kurā draudzē nav māceklības? Ir G-1, G-2, G-10 UN G12. Baptistu draudzēs ir G-1. Esi par to dzirdējis? Tur paceļ vienu mācītāju un atver draudzi. Mēs ceļam daudzus līderus, kā Jēzus to darīja – divpadsmit līderus. Tās ir tikai nianses, draudzes iekšējā kartība. Bet te neiet runa par to, vai Jēzus ir augšāmcēlies, neiet runa par to, vai elle ir, vai elle nav, neiet runa par to, vai Svētā Gara kristības ir vai nav. Neiet runa par pamata doktrīnu vai mācību. Cilvēki cīnās pret ko, pret G12, kas ir Bībeles mācība. Dievs ir mūsu vidū un šie cilvēki cīnās pret Dievu.

Katrā draudzē ir sava mācība. Tu karo un domā, ka tu karo pret mācību. Nē, tu karo pret Dievu. Saproti, ka mēs esam neaizskarami un mums ir īpašs svaidījums. Tu pirms atver muti un pirms kaut ko pļāpā – padomā. Kas ir ierosinājis tavas domas? Velns ir melis un melu tēvs, taču Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība.

 

Velns ir sagatavojis tev bedri. Tā ir patiesība. Nē, mācītāj, es reiz Jēzu Kristu pieņēmu un nevaru vairs pazaudēt, jo Viņš ir mans uz mūžīgiem laikiem. Tāpat kā mana sieva. Mana un uz mūžīgiem laikiem. Es varu par viņu nerūpēties, varu viņu sist, jo viņa ir mana un viņa nekur neaizbēgs no manis. Zini ko – aizbēgs! Aizbēgs un viņai būs visas tiesības uz to. Dieva vārds saka – mīliet savas sievas. Bet vēl Dieva vārds saka, ka sievas – esiet paklausīgas saviem vīriem.

 

„Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas Tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.” (Kolosiešiem 3:18-19)

 

Meli un patiesība. Velns ir sagatavojis tev bedri, tavā dzīvē. Tāds ir velna plāns. Un, lai kā tu gribētu ticēt visādām muļķībām, velna meliem, ir tikai viena patiesība- elle ir, debesis ir un Jēzus Kristus ir nomiris par maniem grēkiem un ir Viņš augšāmcēlies.

 

„Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13)


Bet klausies. Vai Jēzus ir tavs Glābējs vai arī Kungs? Tur ir atšķirība, jo Viņš ir arī Kungu Kungs. Un, kad es pieņemu Jēzu kā Glābēju un pieņemu par Kungu, tad es pakļaujos Viņam it visā. Ja es nepakļaujos Viņam it visā, tad es esmu pieņēmis tikai kā Glābēju. Ja Viņš nav tavs Kungs, tad velns tev melo un tu neesi izglābts. Tu domā, ka tu vari palūrēt porņikus pa brīvdienām, vari pagrēkot un tomēr saglabāt savu glābšanu. Velns tev stāstīs, ka tu to vari darīt. Un ir arī draudžu mācības, kas to atļauj. Bet patiesība ir viena, – ikviens, kas grēku dara ir grēka vergs. Te ir skaidri, skaidri rakstīts:„Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otrā nāve.” (Atklāsmes 21:8)

 

Tā ir Bībele un es tev šodien gribu atgādināt nepopulāras rakstu vietas.

 

Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. (Atklāsmes 21:27)

Tātad, es pieņemu Jēzu kā Glābēju un kā Kungu. Jēzus ir mans Glābējs un Jēzus ir mans Kungs.

 

„Bet mirušo valsts pazemē tevis dēļ ir bezgalīgi satraukta, gaidīdama tevi ierodamies, (..)” (Jesajas 14:9)

 

To saka Bībele. Velna mērķis, dēmonu varzas armijas mērķis ir novērst tevi no Kristus, no patiesības ar melu palīdzību un kā kaujamo dzīvnieku novest pazemes tumšajās bedrēs. Mūžīgā pazušanā, vietā, kuru sauc par elli, no kurienes nav atgriešanās. Mēs šeit zemes virsū izvēlamies, kur mēs vēlamies būt. Tavi tuvākie cilvēki tev var teikt: „Tu esi briesmīgā sektā.” Tu vari klausīties savus tuviniekus. Klausies, klausies melus. Dieva vārds saka: „ Ka ārā paliek visi, kas mīl melus un melo.” Klausies melus, pavadi laiku ar cilvēkiem, kas ir draudzes pretinieki. Pavadi ar viņiem laiku un iegaumē no galvas viņu tekstus, izteicienus. Esi gudrs galu galā. Jēzus izsaka lāstu Dieva pretiniekiem:

„(..) ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kas izlietas virs zemes no taisnā Ābela asinīm līdz Caharijas, Barakija dēla, asinīm, ko jūs nokāvuši starp Dieva namu un altāri. Patiesi Es jums saku: tas viss nāks pār šo dzimumu.” (Mateja 23:35-36)

 

Jēzus to teica farizejiem un saduķejiem divtūkstoš gadus atpakaļ. Tā laika draudzei, kas nepieņēma Kristu, atstūma Kristu – ebrejiem. Viņš izteica lāstu ebrejiem. Jā, mēs zinām, ka ebreju tautu tiešām lāsts smagi skāra. Pilni meži ar viņu līķiem. Bet vai tiešām tas domāts tikai ebrejiem? Jēzus saka: „Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji?” (Lūkas 13:4)

 

Draugs, šis lāsts ir virs katra, kurš mīl un runā melus. Ikviens, kurš nav pieķēries patiesībai. Lūk, tā ir patiesība. Vai tu zini tādu vārdu holokausts – masveida ebreju iznīcināšana? Jēzus izteica lāstu un teica: „Nāks asinis pār viņiem.” Tā arī notika – Otrā pasaules kara laikā (1939-1945) to veica nacisti, kas holokaustā nogalinājuši apmēram sešus miljonus Eiropas ebreju. Es tev gribu pastāstīt, kā tas tika darīts, jo Hitlers ir velna izdzimums. Jā, viņš bija cilvēks un tomēr velna izdzimums naturālā veidā, jo tās idejas, ko viņš piekopa, propagandēja, nāca tiešā ceļa no elles, jo tā bija velna daba. Papētot šo cilvēku dzīves, biogrāfijas un visas tās lietas, ko viņi darīja, tu vari iepazīt to, kāds ir sātans, kā viņš rīkojās.

 

Iesākumā ebreji bija turīgi un bagāti cilvēki ar ietekmi sabiedrībā. Viss notika lēnām un pakāpeniski dažu gadu laikā. Gebels strādāja un darbojās pie propagandas un panāca, ka vācu tauta sāka skatīties uz ebrejiem kā uz otrās šķiras cilvēkiem. Viņiem iesākumā tika atņemtas dažādas privilēģijas. Varēja mājās turēt tikai noteiktu summu naudu. Pārejā nauda bija jātur bankā. Iesākumā visādi sīkumiņi. Bet mērķis bija kāds? Kāds ir sātans? Slepkava un melu tēvs. Meli un slepkavības, tās iet kopā. Tātad viņš melo. No sākuma ierobežojumi. Vēlāk aizliedz ebrejiem staigāt pa ielām. Viņi nevarēja staigāt pat pa trotuāru, bet varēja staigāt tikai pa renstelēm. Pat Latvijā tā notika. Esmu pētījis savas dzimtās pilsētas vēsturi un zinu, ka arī tur viņi staigāja ne pa trotuāru, bet pa ceļa malu. Viņiem aizliedz apmeklēt publiskas iestādes. Mums pat nav tālu jāmeklē, tepat Rīgā, Maskavas ielā, tieši tāpēc jau tur dzīvo tik daudz narkomānu un ir tāda nolādēta vieta. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši Maskavas ielas rajonā ebrejiem lika dzīvot. To sauca par geto – izolēts ebreju kvartāls. Iesākumā viņiem tur vienkārši deva dzīvokļus. Atņēma pilsētas dzīvokļus un ielika geto, ko apjoza ar dzeloņdrātīm. Taču viņi joprojām bija dzīvi. Viņi nezināja, kas viņus sagaida, jo viņiem meloja. Geto bija grūti apstākļi, darba nebija, ēst nebija, bet viņiem apsolīja, ka viņus vedīs uz citu zemi, uz nometni, kur būs darbs, būs pārtika, būs forši. Tad viņi priecīgi devās ceļojumā. Bet šīs kravas mašīnas, ar kurām viņus veda, un vilcienu vagoni nonāca nāves nometnēs ar krematorijām un gāzes kamerām. Vai arī tiešā ceļā uz mežu. Šeit Rīgā nonāca tiešā ceļā mežā un tika nošauti vairāki tūkstoši ebreju. Viņi līdz pēdējam brīdim cerēja, ka brauks uz labāku vietu. Fašistiem nebija īpaši jādzen viņi, jo viņi paši gāja. Melu propaganda. Saproti, tā bija melu propaganda. Velns melo, tā ir velna daba. Viņš melo, viņš melo gan tiem, kas Dievu nepazīst, gan tiem, kas Dievu pazīst, gan tiem, kas atkrituši no Dieva šodien, Viņš melo. Iesākumā tev liekas, ka tu ej pareizi, bet galā tevi gaida bedre.

 

Ir tikai viena izeja, atzīt Jēzu, kā savu Glābēju un kā savu Kungu. Pieķerties Viņam, pieķerties savai draudzei. Velns melo, ka tu vari dzīvot bez draudzes. Cik tādu cilvēku ir, kas saka es varu bez draudzes. Ko Bībele saka:

 „(..) neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus.” (Ebrejiem 10:25)

 

“(..) bet ja es aizkavētos – lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats.’’ (1. Timotejam 3:1)

 

Kas ir patiesības balsts un pamats? – dzīvā Dieva draudze. Es nevaru būt individuāls Dieva bērns. Man ir ģimene. Kad pie Jēzus atnāca brāļi un māte un gribēja ar Viņu runāt, Viņš teica:

 “Kas ir Mana māte, un kas ir Mani brāļi?” Un, roku izstiepis pār Saviem mācekļiem, Viņš sacīja: “Redzi, Mana māte un Mani brāļi! Jo, kas dara Mana Debesu Tēva prātu, tas ir Mans brālis un Mana māsa, un Mana māte.” (Mateja 12: 48-50)

 

Patiesības balsts ir draudze. Ja es gribu būt patiesībā, man nepieciešams būt draudzē, kristīgā sadraudzībā. Velns melo, ka es varu ignorēt Dieva ieceltus praviešus, kalpotājus, mācītājus. Velns melo, ka es varu ignorēt Dieva ieceltus grupas vadītājus, ignorēt un neieklausīties.

 

„Mēs esam no Dieva; kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu.” (1.Jāņa 4: 6)

 

Kā mēs pazīstam cilvēkus, kas pazīst Dievu un nepazīst Dievu. Tie, kas pazīst Dievu, tie klausa savus mācītājus. Bet tie, kas nepazīst, tie staigā no vienas draudzes uz otru. No viena mācītāja pie otra mācītāja un nekad un nekur neuzņemas atbildību par savu dzīvi paši. Meli un patiesība. Velns ir sagatavojis bedri. Mēs paskatīsimies šodien klipiņu par holokaustu (var noskatīties dievkalpojuma video ierakstā). Klipiņš ir pretīgs, bet es gribu, lai mums paliek atmiņā šis te sprediķis. Ieraugiet sevi un ieraugiet sātana dabu, kā viņš melo un noved cilvēkus līdz bedrei. Šinī klipiņā tikai viena maziņa meitenīte izglābās.

„Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.” (Mateja 7:14)

 

„Jēzus pats teica: „Zaglis (velns) nāk vienīgi, lai zagtunokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jāņa 10:10)

 

Velns ir sagatavojis savu plānu un mūžīgu pazušanu priekš tevis. Taču arī  Dievam ir plāns – mūžīga dzīvība un pilnvērtīga dzīve Jēzū Kristū. Izvēlamies mēs paši, kurā pusē mēs vēlamies būt.

 

“(..) kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.” (1.Tim.2:4)

 

Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Dievs atnāca šeit virs zemes, karstā mīlestībā pret mani un tevi un Viņš grib tevi izglābt. Lūk, kāpēc Viņš cilvēka miesā izcieta mokas un mira pie krusta.

 

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,” (Jāņa 3:16)

 

Izbēdziet no elles, jo šaurs ir ceļš, kas aizvedīs uz dzīvību. Mēs dzīvojam melu propagandas vidū. Šeit ir gaismas pils, ne šī akadēmija, bet Dieva draudze, kuras vidū staigā Dievs. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Neatstāj savas sapulces, neatstāj savu grupiņu, ieņem savu vietu Dieva valstībā. Turpini savu ceļu.

 

„Man nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā.” (3. Jāņa 1:4)

 

To saka apustulis Jānis, ka Viņam nav lielāka prieka. Velna bērniem ir velna daba. Kā šiem cilvēkiem, ko mēs tikko skatījāmies, šiem slepkavām, propagandas upuriem, meļiem, kam piemīt velna daba. Taču Jānis, apustulis, kurš bija kopā ar Jēzu Kristu, viņam ir Kristus daba, jo nav viņam lielāka prieka kā dzirdēt, ka viņa bērni, viņa draudze, mājas grupiņa, katrs individuāli –  dzīvo patiesībā. Nevis pirmkārt, lai viņš ir pārticis, vai labi saģērbies, vai dziedināts, bet pirmkārt, lai viņš dzīvo patiesībā.

 

Arī man nav lielāka prieka. Nedēļas laikā mans lielākais prieks ir tad, kad esmu savā lūgšanu kambarī, kaut arī reizēm nāk miegs. Bet, ja es salīdzinu to laiku, tad laimīgāks, es esmu tajos brīžos, kad lasu Bībeli, lūdzu, slavēju Dievu. Arī tajos brīžos esmu laimīgāks, kad esam kopā šeit visi, kad es redzu, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Lūk, šie ir manas dzīves laimīgākie mirkļi. Tāpat, kad es esmu ar savu grupiņu kopā pēc dievkalpojuma. Tie ir mani labākie mirkļi. Man nav lielāka prieka, kad es dzirdu un redzu, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Tā ir Dieva griba un tā ir Dieva būtība, kas ir pretēja velna būtībai. Viņš samaksāja pilnu cenu par mani un tevi un atzīsti šodien Jēzu par savu Glābēju un Kungu.

 

„Tad es piesaucu, Kungs, Tavu Vārdu, no bedres dziļumiem. Un Tu dzirdēji manu saucienu: neaizslēdz Savas ausis manu vaimanu un manu kliedzienu priekšā!” (Raudu 3: 55-56)

 

Kad es no savas bedres, no savas verdzības 2000. gadā piesaucu Tā Kunga Vārdu, es piesaucu Jēzu Kristu, tad Viņš izglāba mani. Es atzinu Viņu kā savu Glābēju un savu Kungu. Es pakļaujos Viņam un Viņš svētī un vada mani. Viņš ir mans Glābējs.

 

„Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus.” (Psalms 40:3)

 

Viņš dara mani stipru. Viņš dod man mieru. Viņš dara mani laimīgu arī tad, kad es nejūtos laimīgs. Mans dzīves pamats ir Kristus.

 

„Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? – Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (1. Korintiešiem 15: 55-57)

 

Nāve ir uzvarēta! Jēzū Kristū ir mums piepildījums un uzvara!  Es šodien griezos pie trīs cilvēku kategorijām. Ticīgiem, neticīgiem un atkritušajiem. Es atgādināju skaudrās patiesības realitāti. Es atgādināju, ka mēs dzīvojam melīgas pasaules vidū, kuras dievs ir sātans. Es atgādināju, ka neviens neieies Debesu valstībā, kurš runā melus vai mīl melus. Ir tikai viena patiesība!

 

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Andris Meiers