Apustulis Pavils teica: Ko tad nu? Par katru veidu,
kādā Kristus tiek pasludināts – vai ar izlikšanos vai patiesībā, es priecāšos.   Filipiešiem 1:18  

Tātad Pāvils teica, ka viņš priecāsies par katru veidu, kā tiek pasludināts Kristus evaņģēlijs. Viņš saka, ka katrs veids ir labs, kur tiek pagodināts Kristus. Jo katrs veids var nest kāda cilvēka glābšanu.

Pāvils saka: Jo dzīvot man ir – Kristus un mirt – ieguvums. Filipiešiem 1:21

Mūsu draudze katru pirmdienu lūgšanas sapulcē lūdzam par to, lai Dievs mums palīdz iekļūt masu medijos. Lai masu saziņas līdzekļi raksta par mūsu Kungu un lai caur šiem rakstiem pie Viņa atgriežas daudzi. Mēs lūdzam arī par interneta iekarošanu.

Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Atklāsmes grāmata 12:11

Mēs lūdzam par mūsu mājas lapu www.kristuspasaulei.lv,  lai Dievs mums dod katram gudrību un iespēju kalpot interneta telpā caur mūsu mājas lapu. Lai caur mājas lapu un tās aktivitātēm ļaudis piedzīvo Tēvu un atgriežas pie Dieva.

Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.” Marka 6:15

Mēs lūdzam un darām. Mūsu draudzes mājas lapā mēs varam arī sekot līdzi visiem draudzes jaunumiem. Tāpat mēs esam arī

http://www.facebook.com

http://www.youtube.com.

Arī portālā draugiem.lv mums ir izveidota sava lapa ”Kristus Pasaulei”. Ja kāds vēl nezina, mums ir dota iespēja kļūt par lapas http://www.draugiem.lv/kristuspasaulei/ dalībniekiem.

Draudzes mācītājs katram iesaka atrast laiku, lai piedalīties komentāros un palīdzētu veidot pozitīvu viedokli par draudzi publiskajā telpā. Nedrīkst notikt tā, ka sociālajos portālos esošajās diskusiju vietnēs dominē negatīvs un pat zaimojošs viedoklis pat Dievu un draudzi. „Ir jābūt arī kristiešu, mūsu draudzes viedoklim. Kas to darīs, ja ne mēs!” viņš saka. Viņš iesaka visiem apmeklēt mūsu lapas internetā. Un ne tikai lūgt par interneta telpas iekarošanu, bet arī darīt, piedaloties diskusijās. Tā mēs varam palīdzēt vēl kādam cilvēkam tikt glābtam.

Latvijā ir vairāk nekā 1,5 miljons interneta lietotāju, kas ir 67.7% no visas Latvijas iedzīvotājiem.

Mēs lūdzam un darām, lai iekarotu interneta tīklu, jo mēs varam arī šādi nest Jēzus Kristus evaņģēlija labo vēsti.

Pāvils mums saka arī šodien: ”Es priecāšos par katru veidu, kā tiek pasludināts Kristus!”

Andris Meiers.