Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit
Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. 
Apustuļu darbi 1:18

Mūsu draudzes „Kristus Pasaulei” lūgšanu vajadzību sarakstā ir punkts par ieguldījumu vispasaules atmodā. Tāpēc mēs lūdzam un arī ticam, ka vīzija G12 caur mūsu draudzes kalpošanu izplatīsies gan Latvijā, gan arī Baltijā ,Eiropā un visā pasaulē.

Ir pienācis laiks, kad vairs nepietiek, ka mācītāja svētruna draudzes dievkalpojumos un arī internetā dzirdama tikai latviešu valodā. Lai mūsu draudzē sludinātais Dieva vārds izplatītos ārpus Latvijas robežām, ir nepieciešams to tulkot arī citās valodās, vispirms jau krievu un angļu. Mēs lūdzam, ticam un darām…

Drīzumā draudzē būs pieejams svētrunas tulkojums krievu valodā. Dievkalpojuma laikā būs pieejams tulkojums austiņās, un šis pats tulkojums pēc pāris dienām būs arī draudzes mājas lapā paralēli svētrunas ierakstam latviešu valodā. Pirmais solis uz to, lai mēs aizsniegtu arī citas tautas, ir sperts!

Andris Meiers.