28. janvāra dievkalpojumu draudzē Kristus Pasaulei mācītājs
Mārcis Jencītis sāk ar iepriecinošu vēsti – „Šodien runāsim par mīlestību!”

Ieviesīsim skaidrību šī jēdziena saturā, jo cilvēki grib dzirdēt par mīlestību – par to, kā Dievs mīl, kā cilvēki mīl, bet diemžēl, visbiežāk viņi nezina, ko nozīmē mīlēt. Tāpēc noskaidrosim Patiesību, kāda tā ir Bībelē. 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļa runā par mīlestību, taču šoreiz pievērsīsim uzmanību pēdējam pantam:

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība. 1. Korintiešiem 13:13

Ticība un cerība viennozīmīgi ir ārkārtīgi svarīgas lietas mūsu dzīvē. Bez ticības mēs nevaram iemantot nedz apsolījumus, nedz mūžīgo dzīvību, bez ticības mēs nespējam pat elementāras lietas. Taču Dieva Vārds saka, ka ir kaut kas lielāks par ticību, un tā ir mīlestība. Šodien tu sapratīsi, kas ir patiesa mīlestība un kā tev ir jāizturas pret Dievu, cilvēkiem un arī pret sevi. Dieva Vārds saka, lai mēs mīlam savu tuvāko kā sevi pašu. Es nevaru mīlēt savu tuvāko, ja es nemīlu sevi, un ja man nav pareizas sapratnes par to, kas ir mīlestība. Ja tu neizpratīsi šīs vienkāršās lietas, tu turpināsi klibot uz visām pusēm, tu joprojām būsi vienā un tajā pašā līmenī un nekas tavā dzīvē nemainīsies. Runājot Bībeles vārdiem: „Tu vienmēr atgriezīsies kā suns pie saviem vēmekļiem”. Tādēļ Vārds par to, kas īsti ir mīlestība, ir tik ļoti svarīgs.

Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli vairāk nekā šie?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlu!” Viņš saka tam: “Gani Manus jērus!” Vēl otru reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlu!” Viņš saka tam: “Gani Manas avis!” Trešo reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?” Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu Mani mīli? – un sacīja Viņam: “Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Jēzus saka: “Gani Manas avis! Jāņa 21:15–17

Jēzus pēc augšāmcelšanās satiekas ar Pēteri. Tur ir arī citi mācekļi, taču Jēzus uzrunā tieši viņu. Jēzus jautā: „Vai tu mani mīli?”, un kad Pēteris atbild apstiprinoši, Viņš saka: „Gani manas avis!” Citiem vārdiem Jēzus saka: „Tad vadi savu grupiņu! Gani tos cilvēkus, kuri tev ir uzticēti! Un tā Jēzus Pēteri izvaicā trīs reizes. Kāpēc veselas trīs reizes? Vai tu esi par to domājis? Pēteris atbild vienu un to pašu uz šķietami vienu un to pašu jautājumu. Latviešu valodā šajā vietā tiek lietots tikai viens vārds – mīlestība (vai tu mani mīli), taču oriģināli grieķu valodā šeit tiek lietoti divi dažādi jēdzieni. Viens ir AGAPE un otrs – PHILEO.

AGAPE – tā ir mīlestība, kas saistīta ar prātu un gribu, ar mūsu intelektu. Tā ir beznosacījumu mīlestība, kad mēs pieņemam lēmumu mīlēt, rīkoties, attiekties pret Dievu, cilvēkiem, sevi un lietām ar savu gribas lēmumu. Šī ir mīlestība augstākajā pakāpē. Jēzus saka, ka nav lielākas mīlestības par šo – ja kāds atdod dzīvību par saviem draugiem! Jēzus nonāca uz zemes ar agape mīlestību, atdeva savu dzīvību ar Savu gribas lēmumu.

PHILEO – šī mīlestība ir saistīta ar emocijām un sajūtām. Piemēram, pieķeršanās ģimenes locekļu starpā, emocionāla pieķeršanās.

Ir arī trešā veida mīlestība EROSS – pieskārieni, fizisks kontakts. Tā ir zemākā mīlestības pakāpe, par to mēs šodien nerunāsim.

Tev ir jāzina, ka pats svarīgākais ir gribas lēmuma mīlestība un, ja tev būs agape mīlestība, tad tev būs arī phileo mīlestība. Taču ja tev būs tikai phileo mīlestība (emocionāla pieķeršanās), un pēc tam tu nepieņemsi lēmumu mīlēt – ja phileo nepārvērtīsies par agape, tad tava mīlestība izbeigsies. Piemēram, mēs daudz esam dzirdējuši par mīlestību no pirmā acu skatiena, taču ne vienmēr šāda mīlestība ir ilgstoša. Tā spēj būt ilgstoša tikai pie nosacījuma, ja phileo pārvēršas agape, ja jūtām seko lēmums mīlēt. Tad, kad cilvēki sanāk kopā un sākas reālā dzīve, tad phileo mīlestība ātri vien izbeidzas. Bet piemēram, ja cilvēki viens otram nav emocionāli pieķērušies, taču izdara lēmumu mīlēt, būt kopā un veidot ģimeni, tad agape mīlestība pēc kāda laika, mēnešiem vai gadiem pārvērtīsies par phileo mīlestību. Ja tu esi noskatījis savu nākamo dzīvesdraugu draudzē, tad nāc pie manis, un pēc visiem kritērijiem es tev pateikšu – der viņš vai viņa tev vai neder! Vai ir personīgais laiks ar Dievu, regulārs un disciplinēts, vai esat vienā vīzijā un vienā draudzē? Vai regulāri apmeklējat dievkalpojumus un mājas grupas sanāksmes? Tas pats galvenais. Jums nebūs saskanīgas kopdzīves, ja katrs iesiet savā draudzē, ja jums būs atšķirīgas vīzijas, mērķi un dzīves uzdevumi. Ja jūs esat vienoti Dievā un Viņa lietās, tad pat bez īpašas pieķeršanās un jūtām, vienkārši uz lēmuma pamata ir iespējams veidot saskanīgu un svētītu ģimeni.

Lūk, piemērs. Kāzu diena, balta kleita, puķes un viss pārējais. Milzums pozitīvu emociju un mīļu vārdu. Tad pienāk rīts, tu tīri zobus un zobu pastu no tūbiņas tu spied ārā, to pamatīgi saņurcot. Jums nav divas tūbiņas, bet viena. Tad nāk sieva, un viņa ir pieradusi smuki izspiest zobu pastu no tūbiņas. Un pirmais strīds, pirmais pārmetums: „Mana mamma tā nemācīja, mana tā mācīja, vajag izspiest un kārtīgi no gala sarullēt! Ak, tā!? Tad nevajadzēja mani precēt! Tu pati teici „jā” vārdu, tagad mīli mani tādu, kāds esmu.. „ Lūk, šeit sākas reālā mīlestība, ar phileo mīlestību jau ir par maz, par seksuālo mīlestību nemaz nerunājot. Taču pasaulē viss ir otrādi, pilnīgi otrādi, vai esat to pamanījuši? Holivuda mums uzspiež savus standartus – vispirms sekss, tad labākā gadījumā tu no rīta uzzināsi vārdu, kā sauc tavu seksa partneri un tad varbūt vēl kāds phileo sanāk – „I feel you”. Bet nekādi nopietni lēmumi attiecībā vienam pret otru netiek pieņemti. Cik daudz jūs pazīstat tādus cilvēkus, kuriem nav tā, ka tētis ir tur, bet mamma citur, viens brālis te, otrs tur? Vairumā gadījumu ģimenes ir šķirtas. Cietumos 90 % sēž cilvēki no šķirtām ģimenēm. tās ir phileo sekas, phileo, kuram neseko agape! Dievs ir paredzējis gan vienu, gan otru. Abas šīs mīlestības ir svarīgas un mums nepieciešamas. Dievs grib, ka mēs varam mīlēt gan ar prātu, gan arī ar sajūtām. Arī Dievs mūs mīl gan ar gribu, nododamies par mums, gan arī sajūtu līmenī. Jēzus Tevi mīl, draugs!

Un tagad pats interesantākais – esam noskaidrojuši, ka vārdam „mīlestība” ir divējāds saturs. Ieliksim šos vārdus, abas šīs nozīmes Jēzus un Pētera dialogā:

Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani AGAPE vairāk nekā šie?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi PHILEO!” Viņš saka tam: “Gani Manus jērus!” Vēl otru reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani AGAPE?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi PHILEO!” Viņš saka tam: “Gani Manas avis!” Trešo reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani PHILEO?” Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu Mani PHILEO? – un sacīja Viņam: “Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es TeviPHILEO.” Jēzus saka: “Gani Manas avis! Jāņa 21:15–17

Protams, ka Pēterim nebija agape mīlestība, tā bija phileo mīlestība. Mēs zinām, lai gan ar savu muti viņš bija teicis, ka ies Jēzum kaut vai nāvē līdzi, tomēr izšķirošajā brīdī viņš noliedza, ka būtu Jēzu pazinis. Kāpēc Jēzus prasa trīs reizes? Viņš grib dzirdēt, ka Pēteris mīl ar agape mīlestību. Nepietiek tikai ar sajūtām: „Jēzu, es mīlu Tevi!” – tam ir jābūt arī mūsu lēmumam. Piemēram, Rakstu vieta, kur sējējs izgāja sēt un sēja sēklu. Vienā no gadījumiem sēkla krita uz akmenāja, tā tūlīt uzdīga, taču nelaida dziļas saknes, nebija augsnes. Tie ir tie cilvēki, kas ar prieku uzņem Evaņģēliju, priecājas un smaida līdz pirmajai problēmai. Kad pienāk brīdis pieņemt lēmumu un darīt pareizas lietas attiecībā pret Dievu, sevi un cilvēkiem, tajā brīdī viņi salūzt, jo nav gatavi maksāt cenu. Tā ir phileomīlestība, tā nav patstāvīga, jo balstās uz sajūtām. Šodien jūtu, rīt nejūtu.

17. pantā redzam, ka Jēzus samazināja standartu, saprotot, ka Pēteris vēl nevar mīlēt ar agape mīlestību. Tomēr Jēzus viņam teica, lai viņš gana avis, jo zināja – šai mīlestībai sekos lēmums, tā pārvērtīsies agape mīlestībā. Izvēlēdamies Pēteri, Jēzus nekļūdījās.

Patiesi, patiesi Es tev saku: jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi.” Bet to Viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un, to teicis, Viņš tam saka: “Seko Man!” Jāņa 21:18-19 

Jēzus zināja, ka reiz Pēteris atdos savu dzīvību par Viņu. Šodien viņš vēl mīl ar phileo, bet rīt būs agape. Jēzus zināja, ka Pēteris ir emocionāls un impulsīvs. To mēs arī redzam vairākās Bībeles epizodēs. Piemēram, kad Jēzus staigāja pa ūdens virsu, mācekļi nobīstas, bet Pēteris saka: „Jēzu, ja tas esi Tu, tad liec, lai es arī varu staigāt pa ūdeni!” Viņš izkāpa ārā no laivas un staigāja līdz brīdim, kad ieraudzīja lielos viļņus, tad nobijās un sāka grimt. Pēteris darīja daudz muļķību. Arī Ģetzemanes dārzā, kad arestēja Jēzu, viņš pacēla zobenu pret priestera kalpu. Labi, ka nocirta tikai ausi, nevis galvu. Jēzus redz, ka arī mēs esam impulsīvi un uz emocijām balstīti, taču pienāk brīdis, kad jāsāk mīlēt ar agape mīlestību. Lielākā daļa klātesošo savu jaunpiedzimšanu atceras ar emocijām – pirmie mēneši mīlestības okeāns. Bet, kad nāk pirmie pārbaudījumi, tad mēs saprotam, ka nemaz neesam tik stipri. Es pats pēc piedzimšanas no augšienes pat no cigaretes nevarēju atteikties veselu pusgadu. Arī man bija jāmācās mīlēt Dievu ar agape mīlestību, gribas lēmumu.

Šis sprediķis nav attiecināms tikai uz cilvēku, tikai uz laulāto attiecībām. Mīlestībai būtu jābūt uz visu, ko tu dari. Arī uz darbu, kalpošanu, uz lietām, kas tev uzticētas.

Mīlestība spēj visu. Tas nozīmē, ka, ja tev ir agape mīlestība, kura ir augstākā līmenī pār ticību, ar to tev pietiek, lai tu savā dzīvē paveiktu visu. Ja tu kā prioritāti noliksi agape mīlestību, tev būs arī phileo – sajūtas un prieks. Atceros padomju armiju – karaspēka daļā, kurā es dienēju, biju mākslinieks noformētājs. Zīmēju plakātus: „Slava PSKP” un tamlīdzīgi. Mans komandieris bija kāds leitnants. Faktiski man nebija par ko viņu mīlēt, viņš bija mans vagars, un tomēr, kad pēc diviem gadiem devos prom no Tālajiem austrumiem uz mājām, tad es aizgāju pie šī leitnanta uz mājām un atvadījos. Lai kādi apstākļi arī nebūtu, tomēr mēs savā veidā iemīlam cilvēkus, ar kuriem esam kopā pavadījuši laiku. mums ar viņiem izveidojas emocionālas saites.

Limbažos bija operatīvais darbinieks, vārdā Miša. Tāds kā filmās rāda, nevis formā, bet civilā apģērbā. Agrāk es biju Limbažu palaidnis un Miša mani vienmēr ķēra. Ja kāds bija savārījis kādas ziepes Miša vienmēr nāca pie manis un prasīja, kur es esmu bijis tad vai tad. Visbiežāk es neatcerējos, kur biju bijis, jo biju piedzēries. Atceros kādu epizodi – reiz patiešām mēs bijām sadarījuši daudz mēslu, es sēdēju savā dzīvoklī, un pēkšņi atveras virtuves durvis. Ieskrien Miša, pistole rokās, metas man virsū un iesit pa kuņģi. Viņš nogāza mani pie zemes, izvilka no kabatas nazi, uzlika roku dzelžus un aizveda. Mājās es atgriezos tikai pēc četriem gadiem un viena mēneša. Cietumā es jau biju iepazinis Dievu un ejot pa Limbažu ielu, satiku Mišu. Es teicu: „Čau, Miša!”, un pašam par pārsteigumu, atklāju, ka man tagad ir siltas jūtas pret viņu, vēl joprojām. Jā, viņš mani ielika cietumā un darīja tā, kā man negribas, tomēr viņš veltīja man savu laiku, daudz laika. Stundām mēs sēdējām viņa kabinetā. Man bija jāatzīstas, viss jāizstāsta, bet viņam viss jāpieraksta un jāpierāda. Kad atklājās, ka esmu atkal samelojis, viņam atkal bija jāpārraksta. Bet policijā nestrādā muļķi un Miša dabūja no manis ārā visu patiesību. Man ar viņu bija tāda kā prāta spēlīte un mēs kopā pavadījām daudz laika, kā rezultātā izveidojās emocionāla saikne. Es biju spiests būt kopā ar viņu, domāt par viņu un viņš bija spiests domāt par mani. Tagad pēc laika es saprotu, ka man nav izveidojusies negatīva attieksme. Tātad, saliekot cilvēkus kopā vai arī pieņemot gribas lēmumu būt kopā vēlāk izveidosies phileo, emocionāla pieķeršanās. Arī padomju laikā daudzi teica – Staļins tētiņš, Ļeņins un mīlēja viņus.

To pašu varam attiecināt uz mājas grupiņu. Tu nevari iemīlēt mājas grupiņu, ja tu neesi uz to aizgājis. Un nevar būt tā, ka visi cilvēki uzreiz tev tur iepatiksies. No sākuma tev ar savu gribas lēmumu ir jāaiziet uz grupiņu un pēc tam tev izveidosies attiecības ar šiem cilvēkiem.

Vēl piemērs. Inga šobrīd vada video komandu. Kad viņai pirmo reizi piedāvāja filmēt, viņa atbildēja, ka viņai tas nepatīk un ka tas nav viņas aicinājums. Tomēr viņa pieņēma lēmumu sākt to darīt, un lūk, tagad viņai patīk to darīt un, kopš viņa vada komandu, ir acīmredzami pozitīvi rezultāti! Sāc kalpot, kaut ko darīt un tu to iemīlēsi! Cik aplami dara tie kristieši, kas gaida savu īpašo aicinājumu no Dieva, īpašo impulsu, īpašo sajūtu, ka lūk, tieši šī ir tava kalpošana. Draugs, sāc kaut ko darīt un tu iemīlēsi to!

Sergejam Šidlovskim tēvs bērnībā lika nodarboties ar boksu, taču viņam nepatika boksēties. Tomēr tēvs uzstāja un vēlāk bokss Sergeju tik ļoti aizrāva, viņš tā iemīlēja šo sporta veidu, ka guva ievērojamus panākumus.

Ja tu domā, ka esi neveiksmīgi apprecējies, nekas – palieciet kopā, dariet savā ģimenē tā, kā Dievs grib un jūs iemīlēsiet viens otru!

Kad es pieņēmu lēmumu veidot attiecības ar Dievu caur lūgšanu un Bībeles lasīšanu katru dienu divas stundas, sākumā bija grūti lūgt tik ilgu laiku, lūdzamā pietika tikai pusstundai. Taču tagad ir jau pagājuši vairāki gadi, mans lūgšanu laiks ir trīs stundas, kopā ar grāmatas lasīšanu četras stundas. Es esmu iemīlējis šo laiku ar phileo mīlestību, lai gan sākumā bija vienkāršs lēmums – agape!

Kā var iemīlēt Dievu? Var iemīlēt Dievu no piedzīvojuma, taču tas nebūs pastāvīgi. Tikai, kad ir lēmums, agape mīlestība, tikai tad šīs attiecības būs pastāvīgas. Es iemīlēju Dievu, jo man bija lēmums un tam sekoja arī phileo mīlestība. Es mīlu Jēzu gan ar prātu, gan emocionāli!

Attiecībā uz cilvēku glābšanu – tu zini, ka cilvēkiem ir nepieciešams Jēzus, Glābējs. Kad tu pieņemsi lēmumu, iesi un kalposi cilvēkiem, tad tu arī iemīlēsi šo kalpošanu.

Vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes?  Salamana Pamācības 6:27

Dievs caur šo Rakstu vietu saka – ja tev ir agape mīlestība, tad kurš var apturēt Dieva darbu, ko Dievs caur tevi darīs tavā un citu cilvēku dzīvē? Neviens to nevar apturēt! Piemēram, vīzija G12. Varbūt tevi tā emocionāli neuzrunā, tomēr tu to paņem, dari to un iemīli to! Vai ir iespējams nesatvert vīziju, ja ar prātu un gribu tu ej tajā iekšā? Vai ir iespējams, ka tu mīlēsi otru cilvēku ar agape mīlestību, un tam nebūs augļu? Kā minimums, būs augļi tava paša dzīvē!

Vai ir iespējams negūt panākumus biznesā, ja tu pielieto pareizus principus, tādus, kā Dievs grib?

Nav iespējams kārtīgi strādāt un nepaēst!

Nav iespējams celt līderus un nepacelt. Visi tie 11 līderi, kas ir manā otrā grupā, atvērs grupiņas! Lūk, ja kabatā ir uguns, nav iespējams, ka nesadeg drēbes.

Ja tev ir agape mīlestība, tad nav iespējams, ka tu nesasniegsi visu to, uz ko tu ej! MĪLESTĪBA spēj visu!

Atceros savu pirmo evaņģelizāciju Latvijā. Es vienkārši īrēju telpas, kultūras namus, liku reklāmas radio, avīzēs, iespiedu bukletus. Pirmais dievkalpojums bija Madonā, es sludināju 200 cilvēkiem, bez mikrofona un lūdzu par dziedināšanu. Viena tantiņa, kā leca ārā no ratiņiem tā aizskrēja istabas čībās uz savām mājām, atstājot savu ratiņkrēslu un staiguli. Pirms dziedināšanas viņa nespēja pārvietoties bez šiem palīglīdzekļiem. Un tad man bija tāds prieks, tāds phileo, kā reti kad! Bet pirms tam bija agape, lēmums darīt, braukt un sludināt. Nevar būt phileo, ja pirms tam nav bijusi agape.

Noslēgumā pastāstīšu jums par Maritu Litaueri. Kad viņa bija bērns, viņai patika mūzika un viņa gribēja kļūt par operdziedātāju, taču viņas mamma nogalināja viņas sapni, apgalvojot, ka ar tādiem niekiem nav ko nodarboties. Taču vēlme šai meitenei palika. Viņa kļuva par cepuru tirgotāju. Tā pagāja viņas dzīve. Kad viņa jau bija padzīvojusi un zaudējusi runas spējas, vienalga, šad tad varēja redzēt kā viņa stalti izslējās un izlikās dziedam. Iekšēji viņa bija operdziedātāja, viņai bija sapnis un vēlme. Miris sapnis! Viņa ļāva nogalināt savu sapni. Šī pati vēlme bija kā phileo mīlestība, bet lai kļūtu par operdziedātāju, bija vajadzīgs lēmums strādāt šajā virzienā. Un kas viņai liedza, kad viņa izauga, iziet ārpus ģimenes un mācīties dziedāt? Viņa nespēja pārkāpt pāri tam, ko māte bija viņā ielikusi. Un varbūt arī tev kāds kaut ko ir teicis, kādi apstākļi nostājušies tavā ceļā, ka tu nevari realizēt to, kas ir tevī. Bet tev ir vēlme pēc dievišķām lietām. Neļauj nogalināt savu sapni, neaprobežojies tikai ar sajūtu mīlestību uz kādām lietām. Ir laiks mīlēt ar agape mīlestību, un šāda mīlestība, draugi, spēj visu! Lai vecumdienās tev nav jāatdarina tas, kas tu gribēji būt, bet tu būtu tas, kas tu gribēji būt. Tu būsi tas, kas gribi būt! Mīlestība spēj visu! Man ir vēlme redzēt izglābtus cilvēkus, simtiem un tūkstošiem, un nevis izkaisītus, bet vienā draudzē, vienotiem mērķiem, Dieva slavā un godībā – Dieva armiju, karapulkus. Izmainītu Latviju, izmainītus cilvēkus un labklājību šajā zemē. Ja es mīlu draudzi, cilvēkus, Dievu, tad ir neiespējami, ka Dievs necels savu draudzi un neglābs cilvēkus! Tā ir mana mīlestība un mana aizraušanās. Nav iespējams, ka tā uguns, kas deg manī, neaizdedzinās jūs. Un nav iespējams, ka viss tas darbs, ko mēs darām, nenesīs augļus! Tas ir manā sirdī, tas ir tas, kā dēļ kā es dzīvoju – simtiem un tūkstošiem glābtu cilvēku. Un mēs šeit esam tāpēc, ka nepietiek vienkārši ar vēlmi, ir nepieciešams arī darboties.

Lai Dievs jūs svētī, ka jūs mīlat pareizi!

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Inese Jansone.