Ir sapņi, kas ir miruši un ir sapņi, kas ir dzīvi.
Cilvēki ar mirušiem sapņiem ir miruši garā, bet cilvēki ar dzīviem sapņiem ir garīgi dzīvi. Tas, kādi ir tavi sapņi, nosaka to, kas esi tu pats. Džona Maksvela mīļākais teiciens, kas ir kļuvis arī mans mīļākais teiciens, ir: “Parādi man cilvēku bez mērķiem, un es tev parādīšu cilvēku, kas nekur nedodas.” Citiem vārdiem – parādi man mājas grupiņu vai draudzi, kurai nav skaidru, Dieva dotu mērķu un es tev parādīšu draudzi, kura nekur nedodas, bet „vārās” savā sulā.

Vai tev ir sapnis, dzīvs sapnis? Jo sapņi mums ir katram. Par kādiem sapņiem es runāju? Cik daudzi no jums bērnībā, pusaudža gados, esat sapņojuši par to, ka pienāks brīdis un man būs sarkana Ferrari automašīna, māja, skaista un paklausīga sieva, ideāls vīrs? Mēs esam sapņotāji. Tie ir sapņi, bet vai šis sapnis piepildīsies vai nē, tas ir atkarīgs no tā, vai šis sapnis ir dzīvs vai miris. Dzīvi sapņi vienmēr piepildās. Ja sapnis ir miris, tas nekad nepiepildīsies.

Par ko cilvēki sapņo? Ieskaties ziņu portālos. Kaut vai TVNET ziņu portālā. Ko cilvēki dara, par ko viņi cieš un kāpēc tā notiek? Kāds vīrietis Krievijā tika aizturēts, kad viņa dzīvoklī tika atrastas vismaz 20 sieviešu mirstīgās atliekas. Viņš pats saka, ka esot vēsturnieks. Padomā, kas šim cilvēkam ir galvā, un kas vada viņa dzīvi! Dažas sievietes bija ietērptas skaistās drēbēs. Acīmredzot viņš ir nekrofils. Tu nezini, ko domā cilvēks, kurš nāk tev pretī uz ielas, tu nezini, par ko viņš domā un kas ir viņa galvā. Lūk, cilvēki ar mirušiem sapņiem. Lūk, kas notiek, ja ir slimas fantāzijas un nepareizs virziens. Reizēm tie nāk atklātībā, kā šajā gadījumā, bet ļoti daudzas lietas tā arī paliek apslēptas cilvēku acīm, jo cilvēks nevar ielīst otra apziņā. Daudzas lietas cilvēki nerealizē, jo pietrūkst drosmes, bet tas mājo viņu galvā. Ja cilvēks varētu dzīvot 1000 gadus, tad viņš realizētu šīs lietas, jo visam ir savs laika inkubācijas periods. Doma, ieņemta no velna, pieņemas spēkā un dzemdē grēku.

Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Jēkaba 1:15

Ja tev pamatā nav attiecības ar Dievu, tad tavi sasniegumi bez Viņa nav ne plika graša vērti. Dzīvs sapnis no Dieva ir tāds, kura pamatā ir attiecības ar Dievu, un viss pārējais ir pakārtots tam. Ja tev nav attiecību ar Dievu, tad viss, ko tu dari un ko saviem spēkiem sasniedz pats, nav dzīvs sapnis. Šis sapnis tevi nogādās taisnā ceļā ellē. Pieminiet Maiklu Džeksonu, pieminiet grupas “Nirvana” solistu Kurtu Kobeinu! Tie bija cilvēki ar sapņiem, jo neviens nevar kļūt slavens un populārs bez vīzijas un sapņiem. Un viņi kļuva slaveni un bagāti, bet ne laimīgi, jo viņu sapnis nebija balstīts pamatā Dievā.

Ir četri punkti, kas nosaka atšķirību starp mirušu un dzīvu sapni. 

1. Avots, no kurienes ir sapnis. Jebkas, kas neatbilst Dieva vārdam, Bībelei, ir no velna. Ir vai nu balts vai melns, katra sapņa avots ir vai nu Dievs, vai velns. Arī mūsu cilvēcīgās lietas, ko mēs darām, ja tās nav balstītas Dievā, tās ir no velna.

Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa. Mateja 12:30

2. Personīgas attiecības ar Dievu. Ja es cenšos kaut ko sasniegt dzīvē, bet tam pamatā nav personīgas attiecības ar Dievu, tad tam nav vērtības, tas ir miris sapnis. Vienalga, kādi ir bijuši sasniegumi agrāk, ja tas ir bijis sasniegts bez Dieva, tad tas nav Dievam patīkami un cilvēks bez attiecībām ar Dievu nonāk ellē.

3. Cilvēku glābšana un veidošana par mācekļiem. Visi pārējie sapņi ir pakārtoti šim. Vispirms – attiecības ar Dievu, un tad – palīdzēt cilvēkiem, glābt viņus un veidot par mācekļiem. Mūsu sapnis – lai cilvēki atgriežas no grēkiem, iegūst personīgas attiecības ar Dievu. Jēzus atnāca uz Zemes, lai glābtu cilvēkus un atstāja tevi uz Zemes, lai arī tu glābtu cilvēkus. Kāds ir Dieva sapnis, par ko domā Dievs visvairāk? Par tevi un tiem, kas Dievu vēl nepazīst. Tavam sapnim jābūt attiecībām ar Dievu un evanģelizēšana, cilvēku glābšana, izraut dvēseles no elles un pārcelt debesīs, celt debesu valstību, celt grupiņu! Viss pārējais ir tam pakārtots. Visu pārējo Dievs piemetīs.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16

4. Cenas maksāšana. No kā atšķiras dzīvs sapnis no miruša sapņa? Tas ir atkarīgs no tā, vai tu strādāsi un izdarīsi visu no sevis lai īstenotu savu sapni. Vai tu stāvi un krīti par savu sapni un izpildi savu pienākumu? Miris sapnis ir tad, kad tu nemaksā cenu. Ja tev ir sapnis būt brīvam no grēka, atkarībām vai cilvēku kontroles – sāc darīt to, ko tu vari pašlaik. Tev ir sapnis par mājas grupiņu, sapnis glābt cilvēkus, bet tavs sapnis paliks tikai sapnis, ja nemaksāsi cenu, nepalīdzēsi cilvēkiem un nemīlēsi viņus. Velti cilvēkiem savu laiku. Vai zini, kas ir cilvēku domās un kā viņi cieš? Tu esi brīvs un dziedināts, bet atceries, kāds tu pats biji pirms laika, un kāda bija tava dzīve?

Iemesli, kāpēc mēs, cilvēki, atsakāmies maksāt cenu: mazvērtība, bailes, komforts, neauglīgi līderi, grēks, negatīvs apliecinājums. 

Varbūt tev ir jautājums: „Kāpēc šodien svētrunā nav neviena Rakstu vieta no Bībeles?” Lūk, Rakstu vietas, no kurām sagatavota šī svētruna:

4. Mozus 13:6-33, 4. Mozus 14:3-38, Jozua 14:6-15, Jozua 15:13-15. 

Kad Israēls nonāca pie Apsolītās Zemes, Mozus izsūtīja 12 izlūkus izlūkot zemi. Viens no tiem bija Kālebs. Apsolītā zeme kristietim – tie ir visi Dieva apsolījumi, kurus Viņš vēlas mums dot jau šinī dzīvē – pie miesas, prāta, rakstura, ģimenes, finansēm, grupiņa izglābta, cilvēki. Pie visas tavas dzīves Dievs grib tevi svētīt. Divpadsmit vīri, cilšu vadoņi, līderi izlūko šo zemi un atgriežas atpakaļ pie Mozus. Desmit izlūki saka šādus vārdus:

Tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo, un pilsētas ir stipri nocietinātas un ļoti lielas, un mēs arī tur redzējām Anaka bērnus. Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja: “Mēs nespēsim turp nokļūt, cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Un tur mēs arī esam redzējuši milžus, Anaka dēlus, no milžu cilts; mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs.”  4. Mozus 13:28;31;33

Lūk, mazvērtība. Viņi izlūkoja zemi un nobijās, jo ieraudzīja, ka ir jāmaksā cena. Neviens ar mazvērtības kompleksu nevar īstenot savu sapni. Dabū brīvību no mazvērtības un dzīvo! Nožēlojami dzīvot ar mazvērtības kompleksu. Kālebs gan izsaka pozitīvu apliecību:

Tad Kālebs apklusināja tautu Mozus priekšā un sacīja: “Mēs iedami iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim!”  4. Mozus 13:30

Kālebs ticēja un paļāvās uz Dievu. Šajā Rakstu vietā tieši līderi bija tie, kas atkāpās un neticēja. Iemesls tam, ka tu nemaksā cenu var būt arī tas, ka līderi ir neauglīgi. Neauglīgi līderi ir par iemeslu tam, kāpēc daudzi no mums nevar īstenot savus sapņus un iemantot dieva apsolījumus. Līderi negribēja maksāt cenu, izplatīja nelabu slavu un tauta atteicās iet. Lielā Israēla armija atteicās iet iekarot zemi, ko Dievs viņiem bija apsolījis dot. Lūk, līderi ar mazvērtības kompleksu, bailēm un tādi, kas nav gatavi maksāt cenu. Ja līderis mājas grupiņā māca savai grupai, ka jāved cilvēki pie Dieva un jāpalīdz viņiem, bet pats nevar atvest kaut vienu cilvēku pie Dieva, tad arī viņa sekotājiem rezultāta nebūs. Un tā sapņi pamazām mirst. Neļauj savam sapnim nomirt un samaksā par to pilnu cenu!

Mazvērtība, bailes un miesas tieksme pēc komforta. “Mēs bijām savās acīs kā siseņi” – tā sevi pašus vērtē Izraēla cilšu vadoņi, armijas līderi, vīri, kuriem Dievs bija uzticējis vest aiz sevis ļaudis un ieņemt Apsolīto zemi. Tad Dievs saka caur Mozu:

Šinī tuksnesī kritīs jūsu augumi no visiem jūsu skaitītiem, tas ir, tiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kas ir pret Mani kurnējuši. 4. Mozus 14:29

40 gadus Israēls klaiņoja pa tuksnesi un pamazām iznīka, jo atteicās iet apsolījumos. Visi šie izlūki redzēja Apsolīto Zemi, bet tikai Kālebam un Jozuam bija dzīvs redzējums un sapnis.

Cilvēki dažkārt aiziet prom no draudzes un dodas uz kādu mirušu draudzi, kur nav jāuzņemas atbildība un nav nekas jādara. Viņi domā, ka ir ar dzīvo Dievu. Draugs, ja tu atstāj šo draudzi ar motīvu bēgt no atbildības, tad tavi sapņi ir miruši. Visbiežāk iemesls nav līdera vaina vai kontrole draudzē, bet grēks, kas mājo dziļi tevī. Miruši sapņi, kurus tu lolo un no kuriem nevēlies atteikties. Kad cilvēks atstāj draudzi, lai ko viņš neteiktu, visbiežākais iemesls ir slēpts grēks. Ārēji cilvēks var izlikties svēts un nevainojams, bet tu nezini, kas tam cilvēkam ir prātā, par ko viņš patiesībā sapņo!

Pagāja četrdesmit gadi, visi vadītāji kurnētāji ir nomiruši, un tad Kālebs nāk pie Jozua un saka:

Un tu tagad redzi: Tas Kungs ir manu dzīvību uzturējis, kā Viņš man bija apsolījis; un ir pagājuši četrdesmit pieci gadi no tā laika, kad Tas Kungs šo vārdu sacīja Mozum un Israēls gāja pa tuksnesi; un nu, redzi, es šodien esmu astoņdesmit piecus gadus vecs. Es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mozus mani izsūtīja; kāds mans spēks bija toreiz, tāds spēks arī tagad: vai eju karā, vai izejot vai atnākot. Jozuas 14:10-11.

Kālebam bija dzīvs sapnis. Sapnis dod dzīvību! Dzīvs sapnis dod dzīvību! Dzīva sapņa īpašnieki ir cīnītāji. Viņi sapņo par pienācīgiem pretiniekiem, viņiem neko nevajag par brīvu, viņi par visu grib cīnīties. Apsolītā Zeme – citiem tas bija neīsts, miris sapnis, bet Kālebs šo sapni paturēja sirdī, ka, neraugoties uz daudzajiem gadiem tuksnesī, reiz viņš uzvarēs un ieies šajā zemē.

Un tagad dod man šo kalnu zemi, par kuru Tas Kungs toreiz runāja, jo tu to arī tanī dienā dzirdēji, ka tur dzīvojot anakieši un ka tur esot lielas un nocietinātas pilsētas; varbūt Tas Kungs būs ar mani, ka es tos spēšu izdzīt, kā Tas Kungs ir apsolījis.” Jozuas 14:12

Dievs saka, lai viņš iet un iekaro to pilsētu un viņš iet un to iekaro. Kālebs iekaroja pašu lielāko, grūtāko pilsētu. Viņš bija saglabājis savu sapni un spēku arī vēl pēc 45 gadiem. Sapnis ir tas, kas tevi uztur pie dzīvības, dod tev spēku un veselību pat sirmā vecumā!

Bet Hebronas vārds bija vecos laikos Kirjat-Arba, jo Arba bija lielākais vīrs anakiešu vidū. Un zemei bija miers no kariem. Jozuas 14:15

Neapstājies pie sasniegtā! Tad kad tu esi pieveicis vienu pilsētu, tad celies un dodies uz nākamo! Kad tu esi iemantojis vienu apsolījumu, tiecies uz nākamo!

Un Kālebs no turienes izdzina trīs Anaka dēlus: Šešaju, Ahimanu un Talmaju, Anaka pēcnācējus. Un tad no turienes viņš cēlās un devās tālāk pret Debīras iedzīvotājiem. Jozuas 15:14-15

Vai tu izvēlies dzīvu vai mirušu sapni? 

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Lāsma Skudra.