Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam, gavilējiet Jēkaba Dievam! Dziediet slavas dziesmas un dārdiniet bungas,

skandiniet maigi cītaru un arfu! Pūtiet bazūnes jaunajā mēnesī, pilnajā mēnesī, mūsu svētku dienā! Jo tāds ir Israēla likums, Jēkaba Dieva noteikums. (Ps. 81:2-5)

Draudzei „Kristus pasaulei” pirmajā vietā, protams, ir Kristus lielā pavēle iet un darīt par mācekļiem visas tautas, taču ne mazāk svarīgs ir cits Dieva noteikums – dziedāt priecīgi Dievam, dārdināt bungas un uzgavilēt!

Mēs lauzīsim stereotipu, ka kristieši ir garlaicīgi, neprot priecāties un dievkalpojumos dzied gadsimtiem vecus korāļus no nodzeltējušām dziesmu grāmatām! Mūsu Tēvs mīl visus mūzikas žanrus, Viņš nekad nenoveco un neaizkavējas tālā pagātnē, Viņš grib dzirdēt ne tikai cītaru vai arfu, ko spēlēja Dāvids, bet arī basģitāru un bungas. Dievs ir svēts, bet ne pasīvs, kurš nekustīgā un stīvā pozā sēž nesasniedzamā debesu tronī. Dievs ir aktīvs un gaida, kad arī Viņa bērni priecāsies un dziedās patiesā priekā un līksmībā Viņa slavai.

Nāc un priecājies kopā ar mums grupas „Vējš” koncertā! Būs labais!

Sestdien, 7. augustā, plkst. 18.00.

Akadēmijas laukumā 1, Zinātņu Akadēmijā, Rīgā.