Nākamsestdien, 25. augustā, draudzē „Kristus Pasaulei” būs kārtējais dziedināšanas dievkalpojums,
kurā ikvienam apmeklētājam būs iespēja saņemt risinājumu savām problēmām. Tiks sludināts Dieva vārds, kā arī būs aizlūgšana par fizisku un garīgu slimību dziedināšanu, atbrīvošanu no atkarībām.

Dziedināšanas dievkalpojumi, kuri reizi trijos mēnešos notiek draudzē „Kristus Pasaulei”, tiek organizēti ar mērķi kalpot mūsu līdzcilvēkiem un pasludināt Evaņģēliju. Daudzās liecībās mūsu draudzes mājas lapā mēs varam lasīt, kā tas Kungs brīnišķīgi ir pagodinājies, dziedinot un sakārtojot cilvēku dzīves.

Vēsts, kas tiek sludināta dziedināšanas dievkalpojumos, ir ļoti vienkārša. Miesas dziedināšana, pēc kuras parasti ilgojas daudzi cilvēki ar veselības problēmām, nav galvenais, pēc kā vajadzētu tiekties. Ikvienam vispirms ir nepieciešams atgriezties no grēkiem pie Dieva, ticēt, ka Jēzus ir nomiris par mūsu grēkiem pie krusta, pieņemt Viņu par savu Glābēju un Kungu, un, kas ir ļoti svarīgi, uzticēt un nodot savu turpmāko dzīvi Viņam. Lai paturētu iegūto dziedināšanu un brīvību, nepieciešams veidot personīgas attiecības ar Dievu, ikdienas lasot Bībeli un pielūdzot Viņu. Tāpat ļoti svarīgi ir arī regulāri apmeklēt dievkalpojumus un mājas grupas sapulces, lai būtu sadraudzībā ar citiem kristiešiem, kā arī iesaistīties kalpošanā draudzē un liecināt par Kristu tiem, kuri vēl nav iepazinuši Dievu un Viņa žēlastību.

Uz dziedināšanas dievkalpojumiem ir mīļi gaidīts ikviens, tomēr jo īpaši tie, kuri vēl nav iepazinuši mūsu Kungu Jēzu un Viņa mīlestību. Varbūt tev līdzās ir kāds, kurš ir noguris no dzīves problēmām, bet vēl nepazīst Dievu personīgi. Uzaicini un atved viņu uz dziedināšanas dievkalpojumu!

Artūrs Danenbaums