Ģimenei, kas laulāta draudzē „Kristus Pasaulei” un kura pašaizliedzīgi kalpo – Dainim un Dacei Dauberiem
2011. gada 22. februārī pulksten 18:27 piedzima meitiņa, 51 cm gara un 3,240 smaga. Meitiņai deva vārdu – Rebeka, kas tulkojumā nozīmē piesaistīt. Vecākiem šis vārds iepatikās, jo piesaistīšana būtu laba līdera īpašība, kas vedīs aiz sevis milzums daudz cilvēku pie Dieva.

Viss grūtniecības periods Dacei pagāja mierīgi. Par bērniņu lūdza gan paši vecāki, gan viņu vadītās grupiņas, lūdza, lai Rebeka aug vesela un labi attīstās, lai ir paklausīga un dievbijīga, lai ir stipra raksturā un gudra, lai ir pasargāta no velna viltībām un atkrišanas no Dieva.

Dace un Dainis sākumā plānoja ģimenes dzemdības Dzemdību namā Miera ielā. Taču pirms pašām dzemdībām tika izlemts mainīt plānus un dzemdēt meitiņu Rīgas Stradiņu Universitātes klīniskajā slimnīcā. Tas bija īsts pārbaudījuma laiks vecākiem – pilns uztraukumu un bažu, kas prasīja lielu ticību un paļāvību uz Dievu. Sākoties dzemdībām, ārsti brīdināja, ka būs jātaisa ķeizargrieziens. Dievs meitenīti sargāja un jau nākamajā dienā ārstu meitiņu droši varēja atdot vecākiem.

Dace un Dainis ir pateicīgi visiem, kas lūdza par bērniņa piedzimšanu un veselību, un ir priecīgi par šīs draudzes struktūru, jo grūtā brīdī tu nepaliec viens. Tev ir daudz draugu, kas lūgs un atbalstīs tevi, kad tas visvairāk būs vajadzīgs.

Līga Paņina.