Šo svētdien, 26. maijā, draudze „Kristus Pasaulei” rīko dziedināšanas dievkalpojumu, kura laikā tiks aizlūgts par ikvienu,
kam ir veselības vai citas problēmas. Dziedināšanas dievkalpojumi tiek rīkoti reizi trijos mēnešos un to mērķis – kalpot mūsu līdzcilvēkiem. Šis ir jau otrais šāda veida dievkalpojums šogad.

Draudzes mājas lapā ir daudzas liecības par to, kā Dievs brīnišķīgi palīdzējis cilvēkiem, dziedinot no dažādām slimībām, atbrīvojot no iesīkstējušām atkarībām, atjaunojot attiecības un ģimenes, kā arī svētījot finansiāli. Nav iespējams aptvert visas jomas, kurās Tas Kungs pārdabiski pagodinājies, atrisinot problēmas, ar kurām cilvēka spēkos nebija iespējams tikt galā.

Parasti šajos dievkalpojumos pēc mācītāja svētrunas aizlūdz kalpotāju komanda. Kopš pagājušā gada beigām katrs cilvēks un viņa vajadzība tiek apkopota īpašā sarakstā, un par to tiek lūgts ne vien dziedināšanas dievkalpojumā, bet arī mājas grupu sapulcēs un draudzes lūgšanu dievkalpojumos, kas notiek katra mēneša otrajā sestdienā. Arī katra kalpotāja pienākums ir ikdienas lūgt par tiem cilvēkiem, kuri dziedināšanas dievkalpojumā nāk pie viņa uz aizlūgšanu, līdz viņu problēmu Dievs ir atrisinājis pilnībā.

Tomēr draudzes mācītājs Mārcis Jencītis dziedināšanas dievkalpojumos īpaši uzsver nepieciešamību ikvienam no sirds atgriezties no nepareiza dzīvesveida pie Kristus, izveidot personīgas attiecības ar Dievu, ik rītu lasot Dieva vārdu – Bībeli un nākot pie Viņa lūgšanā, pievienoties draudzei, iesaistīties kalpošanā un visos tās pasākumos. Tas ir būtiski, lai saglabātu Dieva doto žēlastību un nepazaudētu savu dziedināšanu un atbrīvošanu.

Dziedināšanas dievkalpojums svētdien, 26. maijā, notiks Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā Akadēmijas laukumā 1, pulksten 11.00.

Ieeja brīva, esi laipni gaidīts pats un ņem līdzi katru, kam ir kāda problēma vai vajadzība. Nāc un piedzīvo savu brīnumu no Dieva!

Artūrs Danenbaums