Neformālie pasākumi draudzē “Kristus pasaulei” parasti norit raibi-citi izvēlas sportiska rakstura pasākumus,
brauc ekskursijās, citi omulīgi pavada laiku pirts pasākumos, mācās dekupāžu, vārīt ziepes vai apgleznot krūzītes.

Saldus draudze šoreiz rīkoja oriģinālu pasākumu – uzaicināja ciemos evaņģēliskās kristiešu draudzes “Zilais krusts” vīrus sniegt koncertu un dalīties ar liecībām par viņu izmainītām dzīvēm. Daudzi Zilā krusta vīri spēlē dažādus mūzikas instrumentus un labi dzied.

Zilais krusts ir tāda draudze, kurā, lielākoties, pulcējas bijušie alkoholiķi, narkomāni, bezpajumtnieki u.c., kuri ar Dieva palīdzību ir kļuvuši brīvi no atkarībām un savas bezcerīgās dzīves. Draudzei ir arī sava patversme bezpajumtniekiem un bijušajiem cietumniekiem. Draudzi vada mācītājs Kārlis Dreimanis.

Neformālais pasākums notika 25. novembrī draudzes telpās Skrundas ielā 28. Zilā krusta vīri dalījās ar brīnišķīgām liecībām par to, kā Dievs ir izmainījis viņu dzīves, un viņi no bijušajiem narkomāniem, alkoholiķiem un bezpajumtniekiem ir kļuvuši par Dieva vīriem. Tāpat arī bija skaistas dziesmas. Pēc koncerta visi tika aicināti uz sadraudzību ar tēju un maizītēm.
Visiem šis pasākums ļoti patika, cilvēki devās prom starojošām sejām. Kopumā bija atnākuši 67 cilvēki.

Pasākuma mērķis bija, lai cilvēki uzzinātu vairāk par draudzi “Kristus pasaulei” Saldū, ka arī šeit katru svētdienu notiek dievkalpojumi, un visi ir laipni gaidīti tos apmeklēt.
Atgādinām, ka dievkalpojumi Saldus draudzē notiek katru svētdienu plkst.12, Skrundas iela 28 ar dzīvo slavēšanu un dievkalpojumu skatīšanos.

Lāsma Skudra.