Katra mēneša pēdējā nedēļā draudzes „Kristus pasaulei”
mājas grupās tiek rīkoti neformāli sadraudzības pasākumi, uz kuriem tiek aicināti tie mūsu draugi un paziņas, kuri vēl nepazīst Jēzu Kristu. Šo pasākumu laikā notiek dažādas interesantas spēles, sacensības, filmu skatīšanās vai arī vienkārši sadraudzība mājās pie kāda grupas dalībnieka vai brīvā dabā. Draudzes neformālie pasākumi ir lielisks ideju ģenerators, kurā iesaistās visi mājas grupas dalībnieki. Kopējais darbs Dieva valstības labā palīdz arī viņiem pašiem veidot attiecības savā starpā un saliedē grupu. Mājas grupas dalībnieki bieži liecina par savām attiecībām un piedzīvojumiem ar Dievu, kā arī to, ko viņu dzīvē nozīmē mājas grupa. Neformālie pasākumi ir ļoti efektīvs līdzeklis, kā kristiešiem veidot kontaktus ar neticīgajiem, iepazīstināt ar draudzi un tās cilvēkiem, un visbeidzot, liecināt par Kristu un Viņa brīnumdarošo spēku mūsu dzīvēs. Daudzi cilvēki draudzē „Kristus pasaulei” nonākuši tieši pateicoties mājas grupām un jo īpaši to rīkotajiem neformālajiem pasākumiem.

Arī februāra beidzamā nedēļā draudzē notika neformālie pasākumi. Savos iespaidos par tiem dalās draudzes „Kristus pasaulei” dalībnieces Inese Jansone un Aija Metmane

Inese, Ķekavas mājas grupa: Šajā reizē mums bija seši cilvēki, no kuriem viens bija pirmo reizi. Šoreiz nerīkojām neko tematisku. Balsojām par labāko ēdienu. Pēc četrdesmit dienu gavēņa draudzē šī reize bija ēšanas pasākums. Šajā pasākumā akcentu likām uz jaunu draudzību, kontaktu veidošanu, bez pārspīlētas evaņģelizācijas.

Aija, mājas grupa Artilērijas ielā: Mums bija jauks pasākums. Šokolādes fondue. Mērcējām augļus šokolādē. Tas cilvēkiem ļoti patika. Tad manas grupiņas cilvēki stāstīja, ko viņiem nozīmē mājas grupa. Tas atstāja ļoti lielu iespaidu uz pārējiem. Bija spēles. Spēlējām boulingu, kur vajadzēja trāpīt un „izsist” sliktās īpašības. Kopā, neskaitot mani, bijām trīspadsmit cilvēki. Septiņi atnāca pirmo reizi. Divi no tiem paliek mājas grupā un jau ir pieteikušies uz Bībeles skolu!

Nākamo neformālo pasākumu nedēļa draudzes „Kristus pasaulei” mājas grupās notiks no 29. marta līdz 4. aprīlim. Sekojiet līdzi informācijai draudzes mājas lapā!