Februāra beigās draudzes mājas grupās notika neformālie
pasākumi ar mērķi tuvāk iedraudzēties savā starpā un jo īpaši ar jaunajiem draudzes un mājas grupu apmeklētājiem. Šos pasākumus draudzes mājas grupas cenšas organizēt vienā laikā, parasti mēneša beigās un veido tos katra grupa dažādi. Tās var būt gan spēles un rotaļas, kas satuvina klātesošos, gan kopēja kristīga satura filmas noskatīšanās, gan arī kopējas vakariņas kādā kafejnīcā vai restorānā.

Draudzē „Kristus Pasaulei” tiek īpaši uzsvēra neformālo sadraudzības pasākumu nozīme jaunu Kristus mācekļu veidošanā un audzināšanā. Par šiem pasākumiem tiek arī lūgts un gavēts. Februārī, neformālo pasākumu laikā ir uzstādīts kārtējais mājas grupu apmeklējuma rekords – 161 cilvēki.

Zolitūdes mājas grupa jau otro mēnesi pēc kārtas pieaug skaitliski pateicoties tieši neformālajiem sadraudzības pasākumiem. Grupas vadītāja Sandija Vēze uzsver un regulāri atgādina grupas dalībniekiem nepieciešamību lūgt Dievu par saviem tuviniekiem, draugiem un kolēģiem un tad aicināt viņus uz draudzes un mājas grupas pasākumiem.

Pašlaik draudzē „Kristus Pasaulei” aktīvi darbojas 23 mājas grupas. Līdz gada beigām tiek plānots panākt, lai regulāri darbotos četrdesmit mājas grupas kopumā, kā arī pacelt 20 jaunus grupu līderus paralēli jau esošajiem. Kopumā mājas grupas regulāri apmeklē 173 cilvēki.