Janvāra pēdējā nedēļa bija mūsu draudzes neformālo pasākumu nedēļa.
Šajos pasākumos arvien tiek izdomātas un organizētas īpašas dienas sadraudzībai savā starpā un ar jauniem cilvēkiem, kuri vēl nav draudzē. Decembra mēnesī varējām pēc saviem ieskatiem brīvi organizēt Ziemassvētku pasākumus, bet janvārī ar vēl lielāku entuziasmu mesties iekšā kaut kā oriģināla radīšanā un atkal priecāties par jaunu neformālo pasākumu organizēšanu. Atliek secināt, ka tas arī visiem ir izdevies.

Šoreiz aptaujājām Saldus un Valmieras draudzes vadītājus par janvāra pasākumiem, ko un kā katrs bija organizējis.

Saldus draudzes vadītāja Iveta pastāstīja, ka šoreiz viņiem izdevies noorganizēt pavisam ekonomisku, bet ļoti siltu, jauku un arī garšīgu pasākumu. Saldus grupiņa pulcējās uz pankūku cepšanas ballīti. Tas izvērties par brīnišķīgu sadraudzības vakaru, uz kuru ieradies arī viens jauks un visu gaidīts ciemiņš. Par to visiem ir liels prieks un cerams, ka jaunais cilvēks iemīlēs savus jaunos draugus un izrādīs interesi kopīgi tikties draudzē!

Iveta padalījās ar ziņu, ka februāra neformālajam pasākuma viņiem jau ir ļoti oriģināla ideja, proti, viņi organizēs talantu vakaru. Šī doma visus iedvesmo. Mēs novēlam panākumus un izdošanos šajā iecerē!

Valmieras mājas grupas vadītāja Nora padalījās ar savu janvāra neformālo pasākumu. Tas notika īpaši svinīgā gaisotnē Dikļu pilī, kur bija noīrēts viss pagrabstāvs ar pirtīm, burbuļvannu un baseinu. Īpaši svinīgs tas bija tāpēc, ka tajā tika apsveikti Bībeles skolas absolventi un ūdens kristību saņēmušie. Tā bija kopīga diena visiem Valmieras draudzes cilvēkiem un viņu ciemiņiem, kopā pasākumu apmeklēja vairāk kā 30 cilvēku. Draudzes cilvēki sveica trīs Bībeles skolas absolventus un divus cilvēkus, kuri bija saņēmuši ūdens kristību. Cilvēki bija ļoti apmierināti ar šo pasākumu, arī ciemiņu atsauksmes esot ļoti labas. Jaunos cilvēkus esot pārsteigusi labā aprūpe un izrādītā draudzība. Draudzes dalībnieki bija parūpējušies arī par cienasta galdu. Valdīja sadraudzība un omulīga gaisotne. kā noskaidrojās, šo pēcpusdienu izdevies noorganizēt, pateicoties kādai draudzes dalībniecei, kura ziedojusi savu dāvanu karti un citas priekšrocības, kuras viņai kā Dikļu pils darbiniecei pienācās. Mēs, kristieši, jau atpazīstam, ka Tas ir Dieva rokraksts, Viņš ir Tas, ka parūpējas par Savu draudzi vispārdabiskākajā veidā gan ikdienā, gan svētkos. Priecājamies kopā ar Valmieras draudzi par izdevušos pasākumu un novēlam izdomu un izdošanos turpmāk!

Grupiņas ir aicinātas arī savā starpā dalīties ar idejām, kā interesantāk pārsteigt savus draugus ar kādu jauku pasākumu. Tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka grupu vadītāji „netur sveci zem pūra”, bet dalās savos pozitīvajos, priecīgajos piedzīvojumos un iedvesmo citus mīlēt un draudzēties.

Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem! 2.Korintiešiem 13:13

Lolija Sprancmane.