Šomēnes „Kristus Pasaulei” draudzē neformālo pasākumu nedēļa bija ieplānota no 23. – 29. maija datumam.
Vienu no neparastākajiem un vērienīgākajiem pasākumiem rīkoja abas Saldus mājas grupas.

Pasākuma ideja neuzradās pēkšņi, tai bija jau savi aizmetņi iepriekš, kad aktīvākie dalībnieki pirms mājas grupu sapulcēm devās ar riteņiem braukāt pa pilsētu, lai uzrunātu un aicinātu satiktos cilvēkus sev līdz uz mājas grupiņu.

Pienākot neformālo pasākumu nedēļai, abām Saldus grupām radās doma evaņģelizāciju rīkot kopīgi  pilsētas lielākajā parkā. Lai veiksmīgi varētu ideju īstenot, bija nepieciešams doties pie Saldus pašvaldības policijas priekšnieka un saskaņot šo plānu. Nekādi šķēršļi netika likti un rīkotājiem tika piedāvātas divas vietas parkā, kur būtu atļauts pulcēties kopā.

Grupas dalībnieki centās aizsniegt cilvēkus dažādos veidos: gan aicinot uz pasākumu draugus un paziņas, gan sūtot pa pilsētu divas grupas ar  saviem cilvēkiem, kas uzrunātu satiktos un aicinātu uz neformālā pasākuma norises vietu, kur grupas pamatsastāvs laipni gaidīja ikvienu, kas gribēja pievienoties.

Kopumā uz pasākumu bija ieradušies 29 cilvēki, kuri kopā ar grupiņu cilvēkiem slavēja Dievu, dziedot iepriekš sagatavotas un pazīstamas dziesmas. Lai cilvēki varētu iepazīties un sadraudzēties savā starpā, tika organizētas spēles, stafetes un dažādas aktivitātes, ko meistarīgi novadīja Anda. Viņai mājas grupas vadītāja ir īpaši pateicīga. Starplaikos visi tika cienāti ar turpat uz vietas pagatavotu gardu dārzeņu zupu.

Bērni, kas piedalījās neformālajā pasākumā, arī ieguldīja savu artavu evaņģelizēšanā un dalīja „Kristus Pasaulei” bukletiņus ikvienam, kas pasākuma laikā atradās šajā parkā vai tā tuvumā. Tāpat arī ikviens pasākuma dalībnieks saņēma bukletiņu „Pārmaiņu laiks” un tika ielūgts pievienoties meklēt Dievu kopā citiem mājas grupiņas cilvēkiem.

Pasākuma organizēšana prasīja lielu uzdrīkstēšanos un saliedētību no grupas cilvēkiem. Šādās situācijās atklājas, kurš ir gatavs un grib uzņemties sīkākus un lielākus darbiņus, lai ietu uz kopēju izvirzīto mērķi. Tās arī iemāca paļauties un atbalstīt vienam otru Dieva uzticētajā uzdevumā.

Līga Paņina.