Draudzes līderu sapulci 6. jūnijā mācītājs Mārcis Jencītis sāka ar vārdu no Vecās Derības:

 „Un ikviens vīrs no Israēla nama un no svešiniekiem, kas mīt jūsu vidū un kas ēd kaut kādas asinis, pret tādu cilvēku Es celšu Savu vaigu, un to Es izdeldēšu no viņa tautas vidus.” 3. Mozus 17:10 

„Mēs nerunāsim par asinīm un izdeldēšanu vai Vecās Derības likumiem, bet gan par to, ka šis likums, kas bija viens no daudziem Izraēlā (un mēs esam jaunais Izraēls), attiecās gan uz Izraēlu, gan uz tur mītošajiem svešiniekiem. Ja svešinieks nolēma dzīvot Izraēlā, viņam bija jāpilda tā pati bauslība un jākalpo tam pašam Dievam, kuram kalpoja Izraēls. Ja svešinieks pārkāpa kādu likumu, viņu varēja izdeldēt no zemes virsas, nomētājot akmeņiem vai kādā citā veidā,” paskaidroja mācītājs.

Kad svešinieks ienāk šajā draudzē, viņš nevar palikt tāds pats, kāds ir atnācis. Tu sēdi šajā draudzē vienu mēnesi, divus, bet tu nevari te sēdēt ilgstoši ar to pašu dzīves veidu, ar kādu esi dzīvojis līdz šim. Nav iespējams būt draudzē un nemainīties! Jo šodien mēs visi, kas šeit esam sanākuši, esam esošie un topošie līderi un vadītāji.

Mācītājs atklāja kādu lietu, ko ir vērts pārdomāt ikvienam kristietim: „Esmu skaidri sapratis vienu lietu – vadītājs var būt tikai tas, kurš vada pats savu dzīvi. Tāds cilvēks automātiski tiek ierakstīts līderu kastā.”

Dari bagātus citus un tu daudzkārt atdabūsi! Bet ne tāpēc lai atdabūtu, bet tāpēc, ka tā grib Dievs! Šajā draudzē caur vīziju G12 mēs skaidri mācām, ka ikviens var kļūt līderis, un tā ir privilēģija. Ja tu vēl neesi kļuvis par līderi, tu vēl nekontrolē savu dzīvi, jo līderis, pirmkārt, ir līderis sev.

„Tu jau pats zini savas problēmas, kas neļauj tev iet tālāk un kļūt par līderi. Taču es tev saku: nekad nepadodies! Turpini doties uz priekšu! Turpini iet vīzijā G12!” uzmundrina mācītājs.

Dievs pārvalda šo laiku caur 12 stundām dienā un 12 stundām naktī, Dievs vada savu Izraēla tautu caur 12 ciltīm. Kad atnāca Jēzus Kristus, viņš no visiem izvēlējās 12 mācekļus un caur viņiem izmainīja pasauli. Dievs sludina, dziedina, izdzen ļaunos garus un veido mācekļus. Tas ir neapstrīdami redzams Bībelē! Mēs esam aicināti veidot mācekļus un mīlēt cilvēkus, lai viņi šo mīlestību spētu dot tālāk tiem cilvēkiem, kas būs viņu aprūpē, viņu mājas grupā.

Esot šajā draudzē, nav iespējams nemainīties. Ātri vai vēlu tev jākļūst par līderi un jāsāk regulēt pašam savu dzīvi. Padomā loģiski – ja esi šajā draudzē un zini, ka Dievs grib, lai tu veidotu mācekļus un vestu aiz sevis cilvēkus, tad kāpēc tas netiek darīts? Ja tu zini Dievs gribu, kāpēc tu to nedari? Ja es zinu Dieva gribu, tad es to daru. Es varu un daru! Tad ņem un dari arī tu! Ja vēl nevari to izdarīt, tātad pagaidām neesi gatavs, vēl nekontrolē sevi. Tāpēc nekad nepadodies, turpini iet uz to!

„Un notika, kādā dienā Viņam mācot, tur sēdēja farizeji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzālemes. Un Tā Kunga spēks Viņam bija, ka Viņš varēja dziedināt. Un redzi, kādi vīri nesa uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts; un tie lūkoja to ienest un nolikt Viņa priekšā. Un, neatrazdami iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Un, redzēdams viņu ticību, Viņš uz to sacīja: „Cilvēks, tavi grēki tev piedoti.”” Lūkas 5:17-20

 

Uz kā ticības pamata Jēzus piedeva šī cilvēka grēkus? Uz viņa draugu ticības pamata. Tev ir draugi, vai ne? Ja tu vēl nevadi savu grupiņu, tad šodien tu kopā ar savu grupas vadītāju plāno, domā un ved cilvēkus pie Dieva. Katrs ir ieņēmis savu vietu un visi kopā strādā kā skudru pūznī. Mēs visi kopā strādājam, lūdzam par saviem draugiem. Taču draugi kā nenāk, tā nenāk. Cik cilvēkus tu esi aicinājis un cik ir atnākuši? Kur tad ir šie cilvēki? Jā, daži ir draudzē un tas ir normāli.

Mācītājs atklāj mums vēl kādu lietu: „Padalīšos ar noslēpumu. Ja nevari savu draugu pievest Jēzum caur durvīm, tad ved caur jumtu! Ir nepieciešama ticība, lai glābtu cilvēkus un celtu grupiņas. Ticība ir darbības vārds! Ja netiec pa durvīm, ej citu ceļu! Ja nedarbojas viens variants, mēģini citu. Bet nepārstāj! Nekad, nekad, nekad nepadodies! Dievs mīl cilvēkus.”

„Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.” Romiešiem 10:13

Ir nepieciešams, lai cilvēks piesauktu Tā Kunga vārdu. Nepārstāj aicināt cilvēkus! Ir tikai viena metode – aicini! Ja nevar pa durvīm, laid caur jumtu, logiem, pagrabu, kaut vai kanalizācijas caurulēm!

„Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles.” Romiešiem 10:17

Ejiet un lieciniet, aiciniet, strādājiet! Nekad nepadodies! „Manā līderu grupā ir dažādi dīvaini cilvēki. Varbūt kāds domā – kas ir tie kritēriji, pēc kā es izraugos viņus. Es pateikšu atklāti. Es izvēlos trakos! Tos, kuri atstāj visu un seko Jēzum. Kad redzu, ka cilvēks raujas kalpot Dievam, vienalga, ka tikai kalpot Viņam. Tie ir tie, kas nepadosies un ies līdz galam. Tie visi ir interesanti „kadri”, sākot ar mani.Viņi sāks visu no gala pat tad, kad visu būs pazaudējuši,” par savu mājas grupu stāsta Mārcis Jencītis.

Nekad, nekad, nekad nepadodies!

Laura Zeniņa.