Ikmēneša Līderu sapulci mācītājs Mārcis Jencītis sāka ar vārdiem: „Mums ir nepieciešamība glābt cilvēkus. No kā glābt?
No mūžīgas pazušanas ellē un tā posta, kurā cilvēki atrodas, dzīvojot šeit virs zemes – no perversijām, grēkiem un depresijas. Gribu tev šodien atgādināt, ka tu būsi par svētību. Tā ir mūsu šī gada devīze un visa gada tēma. Tāpēc šodien ir šī tēma, lai mēs spētu būt par svētību cilvēkiem.”

„Strādnieks nopūlas paša labā, jo viņa mute spiež viņu strādāt. Salamana pamācības 16:26

Vajadzība spiež strādāt, vēders prasa savu. Vajag jumtu virs galvas, kaut ko likt vēderā un arī kaut ko mugurā vilkt. Lūk, šīs te dabiskās vajadzības spiež cilvēku strādāt. Pat bezpajumtnieki strādā. Nezinu, kāpēc viņi strādā tādu smagu darbu, staigā netīri, pazemojas un lasa atkritumus. Man šķiet, ka viņiem ir viens no grūtākajiem darbiem. Viņiem ir sadalīti rajoni un pat miskastes. Ja ielīdīsi svešā bezpajumtnieka teritorijā, tad staigāsi ar uzdauzītām acīm. Viņiem no rīta jāceļas, lai tiktu miskastēs labākajā brīdī, kamēr vēl konkurenti no kaimiņu teritorijas nav paspējuši. Pie tam vēl viss cilvēku izsmiekls. Viņi patiesībā smagi strādā un pie tam vēl dzer katru dienu. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņi nav gribējuši strādāt. Dažs labs no viņiem ir ar augstāko izglītību. Ļoti iespējams, ka viņi nav gribējuši strādāt tādu darbu, kas neatbilst viņu līmenim. Tie ir cilvēki, kas nevēlas strādāt tādu darbu, kādas ir iespējas. Viņi domā, ka nestrādā, taču patiesībā viņi strādā vēl smagāk. Šie bezpajumtnieki nopūlas paša labā, jo viņu mutes spiež viņus strādāt. Katram cilvēkam ir dabiskas vajadzības, lai eksistētu un izdzīvotu.

Varbūt tev patiesībā negribas to smago darbu strādāt, taču tev ir iekšēja vajadzība – ja tu neiesi šodien un nestrādāsi, tad nebaudīsi komfortu, tu nebaudīsi neko un beigās izlaidīsi garu. Tieši tāpat kristietim, kas ir piedzimis no Svētā Gara, ir vēlme un vajadzība strādāt. Tajā brīdī, kad viņā iemājo Svētais Gars, kā Bībelē ir rakstīts, Viņš rada nepieciešamību un vēlmi liecināt cilvēkiem par Kristu. Svētais Gars dod šo nepieciešamību un vēlmi! Ko nozīmē glābt cilvēkus? Tas nenozīmē tikai pateikt par Dievu cilvēkiem, jo mūsu pamata mērķis ir veidot mācekļus. Mana pārliecība ir, ka patiesi glābts cilvēks ir tad, kad viņš ir māceklības ceturtajā etapā – izsūtīt. Tas nenozīmē, ka cilvēks nav izglābts aizsniegšanas posmā, nostiprināšanas posmā vai apmācīšanas posmā, taču, kamēr nav šie četri etapi, jo projām paliek jautājums – kas būs ar šo cilvēku nākotnē? Kamēr tu neesi kļuvis par nobriedušu mācekli, es nevaru dot nekādas garantijas. Kā minimums, tev jābūt mājas grupā, jāuzņemas pienākumi, jākļūst par vadītāja palīgu. Es nedomāju, ka katrs draudzē kļūs par līderi un atvērs savu grupu, bet katram ir jābūt šim te mērķim, uz kuru viņš stūrē. Tā ir nepieciešamība veidot mācekļus- aizsniegt, nostiprināt, apmācīt un izsūtīt.

No kā rodas iekšējā vēlme un nepieciešamība?

 1. Mēs to saņemam jaunpiedzimšanas brīdī, ka mūsos iemājo Svētais Gars- no emocionāla piedzīvojuma.
 2. No mūsu paklausības Dieva vārdam- lielajai pavēlei iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Mums ir jāiet un jāpilda šī pavēle- glābt, sludināt, mīlēt cilvēkus.

„Kad es piedzimu no augšas, mans piedzīvojums bija ļoti spilgts. Es mēnešiem un pat gadiem ilgi staigāju kā pa mākoņiem. Man nevajadzēja mācīt, ka cilvēkiem jāliecina par Kristu, ka cilvēki ir jāglābj. Es biju pilns Svētā Gara, pilns emociju un es to darīju – es nespēju klusēt. Pie pirmās izdevības liecināju visiem, ko satiku – vienmēr un visur. Es tikai par to vien domāju, kā katram cilvēkam to pateikt. Tad kāds brālis Aleksandrs pirmo reizi man pateica, ka mums ir jāglābj cilvēki, jo Dievs to pavēl. Viņš man to parādīja Bībelē,” stāsta mācītājs.

Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Mateja 10:32

Ja mēs neapliecinām Jēzu, Viņš arī mūs neapliecinās. Es samulsu – kā, kāpēc man jāpavēl, kāpēc man tas ir jāsaka? Es nemaz nevaru neglābt cilvēkus! Es taču to jau daru, es nemaz nevaru citādāk. Taču gāja gadi, un es sāku saprast- kad visi pirmie piedzīvojumi un emocijas par Dievu noplok, tad, ja tu neesi paspējis saprast un iemācīties, ka ikviens, kas apliecinās Jēzu, tad tikai to Jēzus apliecinās Tēva priekšā, ja tev nav lēmuma glābt cilvēkus, tad tava cilvēku glābšana apstāja. Ja apstājas cilvēku glābšana, tad apstājas tava ticības dzīve un izaugsme. Tad vairs nav ilgi jāgaida, lai tavā dzīvē savilktos atpakaļ visi tie grēki, kas tev ir bijuši. Ja ne precīzi tie paši, tad līdzīgi un skaistāk nomaskēti. To sauc par remdenību, un Dievs saka, ka remdenos Dievs izspļaus.

Un redziet es esmu ar jums līdz pasaules galam. Mateja 28:20

Kad Viņš ir ar mums? Kad mēs ejam un veidojam mācekļus, glābjam pazudušos un veidojam stiprus kristiešus ar mugurkaulu, nevis jampampiņus. Mums kā draudzei ir nepieciešamība glābt pazudušos!

Cik daudziem no jums ir automašīnas? Kad tu iegādājies jaunu auto, tu ar viņu brauc un tu gribi daudz braukt. Kad tev ir jauna automašīna, tev tā patīk un tu izbaudi braukšanu. No kurienes pavasarī parādās veci žiguļi un opīši pie stūres? Tie žiguļi pieder opjiem, kas ir nopirkuši mašīnu, kurai šobrīd ir tikai viens mērķis – vasarā aizbraukt uz dārziņu vai aizvest omi pie ārsta. Automašīnas, kas jāsāk remontēt, mazina vēlmi braukt. Ja tev nav mērķis, kur var nokļūt tikai ar auto, tad mašīna stāv un rūsē garāžā.

Savai meitai Betijai nopirkām jaunu ģitāru. Viņa spēlēja šo jauno ģitāru uzreiz tajā pašā vakarā, naktī. Tagad man liekas, ka tas lielais vilnis pārgāja, kad ģitāra bija ārā pie katras izdevības. Tagad sākas ikdiena – ģitāras spēlēšana ir jāiemīl. Jo vairāk tu to dari, jo vairāk iemīli.

Tev ir pašam sevi jāmotivē darīt un glābt pazudušos. Kāpēc Latvijā tik daudz ģimeņu ir izjukušas vai uz izjukšanas robežas? Tāpēc, ka dabīgo vēlmi rūpēties vienam par otru, par bērniem un ģimeni, ir pārņēmušas citas vēlmes. Tētiņam ir iegaršojies alkohols vai iepatikusies cita sieviete. Rezultātā izjūk ģimene. Tā Dievs arī mums ir ielicis dabisku vēlmi glābt pazudušos, taču, ja mēs to neredzam Dieva vārdā un pārmērīgi aizraujamies ar citām lietām, tad šīs lietas rada tevi pārsvaru un vēlme glābt pazudušos aiziet tālu prom.

Kā rodas iekšēja vēlme glābt cilvēkus un kalpot Dievam?

 1. Piedzimstot no augšas- pieņemot lēmumu, ka Jēzus ir kungs un es daru to, ko Viņš grib.
 2. Paklausot Dieva vārdam un mērķtiecīgi glābjot cilvēkus un strādājot pie tā.

Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet, kādus vien atrodat. Mateja 22:9

Ir jāglābj visus, kādus vien atrodat!

Ejam citur tuvējos ciematos, ka es tur sludinu, jo tāpēc es esmu nācis. Marka 1:38.

Kāpēc Jēzus ir nācis – lai sludinātu un glābtu pazudušo.

Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Mateja 28:19-20

 Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Kas netic, tas taps pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi- jaunām mēlēm runās, ar rokām tie pacel čūskas un, kad tie dzer nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks un tie būs veseli. Un tie izgāja un mācīja visās malās un tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. Marka 16:15

Kad tu iesi un darīsi, tad Dievs dos brīnumus tavā kalpošanā!

 1. Piedzīvojot Dievu arī pēc jaunpiedzimšanas vai pat bez jaunpiedzimšanas. Tā var būt dziedināšana, kāda atbrīvošana, Svētā Gara kristības.

Un kāds spitālīgs nāk pie Viņa, Viņu lūgdams, un, Viņa priekšā ceļos mezdamies, Viņam saka: “Ja Tu gribi, Tu mani vari šķīstīt.” Un Viņš, sirdī kustināts, roku izstiepa, to aizskāra un uz to saka: “Es gribu, topi šķīsts.” Un tūlīt spitālība nogāja no tā, un viņš tapa šķīsts. Un Viņš to apdraudēja un to tūlīt aizdzina, un uz to sacīja: “Raugi, nesaki nevienam neko, bet ej, rādies priesterim un atnes par savu šķīstījumu upuri, ko Mozus ir pavēlējis, viņiem par liecību.” Bet tas izgājis iesāka daudz runāt un šo lietu izpaust, tā ka Jēzus, ļaudīm redzot, vairs nevarēja ieiet pilsētā. Bet Viņš bija laukā vientuļās vietās, un no visām malām tie nāca pie Viņa. Marka 1:40-45

Šis spitālīgais saņēma savu brīnumu un nespēja klusēt. Vai tu atceries no kurienes Dievs tevi izvilka? Vai tu gribi tur atpakaļ?

Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja Viņam, brēkdami un sacīdami: “Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!” Un, Viņam namā ieejot, aklie Tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: “Vai jūs ticat, ka Es to spēju darīt?” Tie Viņam atbild: “Ticam, Kungs!” Tad Tas aizskāra viņu acis un sacīja: “Lai jums notiek pēc jūsu ticības.” Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams: “Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt.” Bet tie aizgāja un izdaudzināja Viņu pa visu to zemi. Mateja 9:27-31

Tiem cilvēkiem, kas piedzīvo Dievu, nevar muti aizbāzt. Taču ar laiku šīs sajūtas bālē. Ja nav lēmuma, tad ir cauri.

 1. Lūdzot un virzot domas koncentrēti vienā virzienā. Kad tu lūdz par saviem cilvēkiem konkrēti un koncertēti, tad tas rada tevī vēlmi un mīlestību pret viņiem.

Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” Mateja 9:37-38

Pirms Jēzus izvēlējās 12 mācekļus, Viņš lūdza. Viņš mācīja mācekļus, ka lai būtu, kas strādā, ir jālūdz. Lai cilvēki tiktu izglābti, ir konkrēti jālūdz, jāliecina un jāsludina. Āmen! Tu nevari lūgt tikai par savām vajadzībām.

 1. Lasot Bībeli un neizlaižot tās rakstu vietas, kas mums pavēl liecināt. Lasi Bībeli katru dienu!
 2. Esot liecinieku vidē, dzīvā draudzē un mājas grupā, kur ir kopīgs mērķis glābt pazudušos un tiek strādāts, plānots un lūgts.

Noslēgumā 18 jautājumi, lai saprastu, kāpēc varbūt ir pazudusi vēlmes glābt cilvēkus. Šie jautājumi palīdzēs saprast, kā var pazaudēt vēlmi kalpot un glābt cilvēkus un kā šo vēlmi dabūt atpakaļ.

 1. Vai savā lūgšanu kambarī tu saņem dzīvu vārdu no Dieva katru reizi? Vai Dievs runā ar tevi lūgšanu laikā? Vai tu esi sakoncentrējies uz lūgšanu un nekoncentrē domas uz savām vēlmēm? Vai tavu galvu neaizņem apkārt notiekošais?
 2. Kādas ir tavas attiecības ar tavu vadītāju un mācītāju, kā arī ar citiem grupas un draudzes cilvēkiem? Vai nav aizķēries kāds aizvainojums vai rūgtums? Kāda nepiedošana vai nepieņemšana, atgrūšana?
 3. Kādas ir tavas attiecības ģimenē? Vai tu ieņem savu vietu laulībā? Kā tu audzini savus bērnus?
 4. Kā tev iet ar gavēņiem? Vai tu tos ievēro regulāri? Vai tu katras nedēļas gavēni nogavē uz ūdens? Katrs var gavēt vienu dienu, arī māmiņa, kas ir stāvoklī.
 5. Kā tev iet ar grāmatu lasīšanu? Vai tu regulāri lasi grāmatas par līderību un citām tēmām? Vai tu pasvītro un konspektē. Ja cilvēks nelasa grāmatas, viņš nevar būt līderis.
 6. Cik daudz tu skaties TV? Kādas filmas tu skaties? TV apēdīs tavu vēlēšanos glābt cilvēkus dažu nedēļu laikā! Tavas vēlmes būs saistītas ar to, ko rādīs televīzijā.
 7. Kādu mūziku tu klausies? Pasaulīga mūzika rada pasaulīgu domāšanu un ātri apēd vēlmi glābt pazudušos.
 8. Kādas ir tavas attiecības ar pretējo dzimumu? Cik daudz tu atļaujies pretējā dzimuma vai konkrētu cilvēku klātbūtnē? Vai nav pārkāptas robežas?
 9. Kā tev ir ar atpūtu? Vai tu atpūties vienu dienu nedēļā?
 10. Vai tu liecini pie pirmās izdevības par Jēzu?
 11. Kā tu rīkojies ar naudu? Vai esi taupīgs vai izšķērdīgs? Vai neesi saņēmies par daudz kredītu?
 12. Vai tu esi dāsns ziedotājs un desmitās tiesas devējs? Vai nav tendence kaut ko mazāk iedot nekā iepriekš? Vai tu neaizņemies no desmitās tiesas?
 13. Vai atceries, no kurienes Dievs tevi ir izvilcis? Vai tu Dievam pasakies par to?
 14. Kādi cilvēki ir tev apkārt? Kādā vidē tu atrodies? Kādi kontakti tev ir ar citiem kristiešiem? Ar remdeniem vai karstiem? Ar tiem kas liecina un dzīvo svētu dzīvi vai ar tiem, kas savu instinktu vadīti staigā no draudzes uz draudzi?
 15. Vai tu joprojām apliecini pozitīvo? Vai dzīvo pozitīvas apliecības dzīvi? Vai neesi sācis negatīvi izteikties?
 16. Vai neesi pieļāvis grēcīgas domas, kuras paliek un tu tās pārdomā? Varbūt tās joprojām dzīvo tavā galvā?
 17. Vai tu nemeklē attaisnojumus, kāpēc nebūt Līderu sapulcē, grupiņā un dievkalpojumā? Kāpēc nebūt uz kopīgiem draudzes pasākumiem?
 18. Vai neesi pārkāpis Dieva likumus- desmit baušļus un draudzes mācību?

Tad nu, Kungs, skaties uz viņu draudiem un dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu, Savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi Tava svētā kalpa Jēzus Vārdā.” Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Apustuļu darbi 4:29-31

Viņi lūdza šo lūgšanu tādēļ, ka viņus vajāja, arestēja un nogalināja tāpēc, ka viņi bija aktīvi liecinātāji un sludinātāji. Viņi lūdza pēc drosmes runāt Dieva vārdu. Pēc tam nonāca Svētais Gars un viņi visi kļuva Svētā Gara pilni. Dievs, dod mums katram drosmi runāt Tavus vārdus, veidot mācekļus, ka katrs paklausa Tavai gribai un meklē Tavu prātu, ka iet un dara.

Iztirzājumu sagatavoja Laura Zeniņa.