Esi dzirdējis vārdu „jaunpiedzimis”?
Nevienā vārdnīcā tu šo vārdu neatradīsi, jo literārajā valodā tāda vārda nav. Bet tomēr tāds vārds ir. Tā sauc cilvēku, kurš ir piedzimis no Dieva.

Kā to saprast: „no Dieva dzimis”? Šādu jautājumu Jēzum uzdeva Nikodēms:

Nikodēms saka Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?” Jāņa 3:4

Kā tas var būt: piedzimt no augšas, piedzimt vēlreiz? Par to arī es šodien gribu runāt. Ja, gadījumā, tu vēl neesi piedzimis no augšienes, neesi piedzimis no Dieva, tad es ļoti gribētu, ka tu tieši šodien piedzimtu no Dieva. Es ļoti to vēlos un lūgšu par to Dievu.

Piedzimt no Dieva. Patiesība ir tā, ka tev nav alternatīvas. Alternatīva jau ir, taču tā ir tik nejēdzīga un šausmīga, ka tev par to nevajadzētu domāt vispār. Ir debesis un ir elle, un tikai no mūsu pašu izvēles ir atkarīgs, kur es pavadīšu mūžību. Vai tu esi kādreiz padomājis, kāda ir mūsu dzīve, cik tā ir sīka, nožēlojama, salīdzinot ar Dieva varenību. Tā ir kā nekas, cilvēks ir tik sīks Dieva priekšā, kā piliens pie spaiņa. Mācītāji, izvadot cilvēku, bieži vien saka: „No pīšļiem tu esi nācis un pie pīšļiem tev būs atgriezties.” Nekam uz zemes nav vērtības, ja tas ir darīts bez Dieva. Tāpat arī, ja tu esi ar Dievu, bet dari lietas, kas nesaskan ar Dieva gribu, tam nav absolūti nekādas vērtības.

Ja tu neesi piedzimis no Dieva, tavai dzīvei nav jēgas. Tavs gals ir mūžīga pazušana ellē. Nekas tev, izņemot Dievu, nevar palīdzēt. Tu vari beigt augstskolu pēc augstskolas un tam visam nebūs nekādas jēgas, ja tu nebūsi ar Dievu. Izglītība tev nepalīdzēs.

Varbūt tev ir brīnišķīga ģimene, paraugģimene, bet, ja tu un tavi cilvēki nav piedzimuši no Dieva, tavai ģimenei nav nekādas jēgas. Jūs visi esat pazuduši bez Dieva, jo jūsu gals ir pazušana.

Kāpēc es pieminēju mūsu dzīvi kā nožēlojamu? Jo cilvēka dzīves ilgums uz zemes ir nožēlojami īss, salīdzinot ar mūžību. Cilvēks sastāv no trīs daļām: miesa, dvēsele un gars. Miesa dzīvo 70, cits 80, cits 90 gadus, varbūt kāds simts un mazliet vairāk. Ja kāds ir sasniedzis simts un vairāk gadus, tad visi grib zināt šo ilgdzīvošanas noslēpumu, šo eliksīru, kas jālieto, lai ilgi dzīvotu. Kāda simtgadīga tante Latgalē katru nedēļu iet pirtī. Pēc viņas domām, šīs ilgdzīvošanas noslēpums ir iknedēļas pirts apmeklējums.

Ja tu esi jauns cilvēks, tad tev liekas, ka tava dzīve ir ļoti gara un ka tev visa dzīve ir kabatā. Dzirdi, tas nav nekas. Man šodien ir 42 gadi un man vakardiena liekas kā šodiena. Tas, ko es darīju pirms 25 gadiem, liekas, ka ir darīts tikai vakar. Tieši tāda pati sajūta man būs, kad man būs simts gadu. Laiks virs zemes ir gaužām īss, jo Dievs ir mūžīgs.

Bet ir tāda vieta, kas nav paredzēta cilvēkiem, bet velnam un viņa eņģeļiem. Tā ir vieta, kuru mēs neredzam ar savām acīm, bet, kura pastāv. Tā ir elle. Kaut ko līdzīgu ellei izbauda cilvēki, kuru dzīves ir samaitātas. Tie ir cilvēki, kuri pasaules acīs izskatās ļoti pievilcīgi – skaisti, populāri, fanu pielūgti, kā, piemēram, Merilina Monro, Elviss Preslijs u.c.. Jā, viņi bija savu fanu pielūgti, populāri, bagāti, bet viņu dzīves bija nožēlojamas – alkohols, narkotikas, mūžīgā neapmierinātība ar visu. Merilina Monro, var teikt, savu dzīvi beidza pašnāvībā. Viņi bija bez Dieva un to vietu, kas bija paredzēta Dievam, viņi centās aizpildīt ar visādiem surogātiem: alkoholu, narkotikām u.c. Var jau teikt, ka viņu dzīves līdzinājās ellei, taču elle ir vēl kaut kas daudz, daudz briesmīgāks. Tās mocības mēs ar savu ierobežoto prātu ne tuvu nespējam iedomāties, cik tas ir briesmīgi un galvenais, ka šīs mocības ir mūžīgas, tās nekad, nekad nebeidzas.

Tāpat ir, kad mēs redzam cilvēkus sabiedrībā, kas ir bez Dieva. Viņi ir bagāti, labi situēti, viņiem ir it kā viss. Taču neviens nezina, kas notiek šo cilvēku dvēselēs. Bieži vien tur ir depresija, izmisums, neizpratne par dzīves jēgu un visas citas nejēdzības. No ārpuses viss izskatās jauki un atrodas cilvēki, kuri grib viņiem sekot, grib atdarināt viņus – uzskata viņus par ideāliem. Taču ideālu cilvēku nav. Ideāls ir tikai Dievs. Ir tikai viens Ceļš, Patiesība un Dzīvība – Viņa vārds ir Jēzus.

Un Bībele ir tā grāmata, kurā ir dzīvības vārdi, kurus lasot tu iepazīsti Dzīvo Dievu. Nesēdi pie televizora, bet labāk atver šo grāmatu un pavadi laiku kopā ar Dievu. Un tu iepazīsi patiesību un patiesība tevi darīs brīvu.

Šodienas svētrunas tēma ir: „No Dieva dzimis.”

Tātad nekam tavā dzīvē nav jēgas, ja tu neesi dzimis no Dieva. Varbūt, ka tu dari labas un pareizas lietas, taču tām nav nekādas jēgas, ja tu neesi ar Dievu. Turpretim, ja tu esi dzimis no Dieva, tad šīs pašas lietas iegūst jēgu tavā dzīvē.

Piemērs no manas dzīves. Šīs klades ir manas: Limbažu 1. vidusskolas 10.a klases skolnieka Mārča Jencīša pieraksti auto uzbūvē, 1986./87.mācību gads. Nākamā ir ķīmijas klade, kurā ir tikai pāris formulas un visādi ķiņķēziņi. Reiz es sēdēju skolā un mācījos, bet no tā, ko es mācījos, šodien neko nezinu. 11 gadus es berzēju skolas solu, bet it neko neiemācījos. Es iemācījos rakstīt, bet tam nevajadzēja 11 gadus. Lasīt un skaitīt mācēju jau bērnu dārzā – 4 gadu vecumā izlasīju savu pirmo grāmatu.

Mēs mācāmies, un, kad esam saņēmuši diplomu, mēs sev liekamies ļoti svarīgi. Jo mums teica, ka mums ir nepieciešama izglītība, lai mēs kaut kas būtu. Es arī nosēdēju 11 gadus skolā, lai kaut kas būtu. Bet tā vietā, lai es kaut kas būtu, es kļuvu par narkomānu, dzērāju un izvirtuli. Skola jau pie tā nebija vainīga. Tikai mēs bijām tādi, kas negājām mācīties, bet kaut kā pavadīt laiku. Man bija tikai viena klade, kura bija domāta visiem mācību priekšmetiem, starpbrīžos un nobastoto stundu laikā mēs tusējām pie kāda, kurš dzīvoja skolas tuvumā. Mēs vienkārši negribējām mācīties un nemācījāmies.

2000. gadā, kad es piedzimu no Dieva, es teicu: „Dievs, es vairs negribu neko darīt bez Tevis. Piedod visus manus grēkus, es ticu, Jēzu, ka Tu esi Dieva Dēls, kurš ir nācis te virs zemes. Tu nomiri par maniem grēkiem un augšāmcēlies. Esi manas dzīves Kungs, manas dzīves vadītājs.” Es atzinu, ka Dievs ir pāri visam. Un no tā brīža es simtprocentīgi centos darīt tā, kā grib Dievs. Un šodien man ir pilna māja un pilns dators ar pierakstiem. Es katru dienu lasu grāmatas un mācos. Es mācos, jo man ir mērķis. 11 gadus es nemācījos, bet tikai atsēdēju, un tam Dieva acīs nebija nekādas vērtības. Bet tam, ko es daru šodien, Dieva acīs ir vērtība. Es esmu ar Dievu un man ir mērķis. Es mācos, lai šo mērķi varētu sasniegt.

Ne tam ir nozīme, ka tev ir pilna galva ar zināšanām un vairāki diplomi, bet tam, ka tu esi no Dieva dzimis un ej uz saviem mērķiem un piepildi tos.

Vēl kāds piemērs, lai tu saprastu, ko nozīmē piedzimt no Dieva. Vecāki mani jau no 4. klases iekārtoja sporta klasē. Divas reizes dienā mums bija treniņi. Es klasē biju augumā vismazākais un arī rezultāti man bija viszemākie. Mūsu klasei kā sporta klasei vajadzēja izcelties ar disciplīnu, bet mēs izcēlāmies ar dzeršanu, noziegumiem un tamlīdzīgām lietām. Šodien viens no maniem klases biedriem, kuram tiešām bija labi rezultāti, ir jau nodzēries un miris. Liela daļa no pārējiem arī šodien ir alkohola un narkotiku varā. Un, ja toreiz man bija viszemākie rezultāti, tad ļoti iespējams, ka šodien no visas klases es vienīgais nodarbojos ar sportu. Divas reizes nedēļā es nodarbojos ar spēka vingrinājumiem un es zinu, kāpēc es to daru. Taču līdz tam brīdim, kamēr es nepazinu Dievu, šim sportam nebija nekādas vērtības Dieva acīs. Šodien es sportoju, jo Dievs grib, lai es uzturu savu miesu kārtībā.

Ja tu šodien nepazīsti Dievu un sporto, gribēdams sasniegt panākumus, tam nav nekādas jēgas, jo tu tik un tā būsi ellē.

Ko tad nozīmē piedzimt no Dieva? Tas nozīmē pieņemt lēmumu sākt dzīvot tā, kā grib Kristus. Un ne tikai pieņemt lēmumu, bet sākt arī to darīt.

Ko dara cilvēki, kas ir dzimuši no Dieva?

1. Viņi lasa Bībeli katru dienu;

2. Viņi lūdz jeb sarunājās ar Dievu;

3. Viņi apmeklē dzīvu draudzi un mājas grupu;

4. Viņi glābj pazudušos;

5. Viņi dzīvo svētu dzīvi, ne vienmēr tas izdodas, bet viņi cenšas dzīvot, kā grib Dievs.

Un caur visām šīm darbībām Dievs mūs svētī. Piemēram, kad esam piedzimuši no Dieva un nodarbojamies ar sportu, tad mēs ar šo sportu nesam slavu Viņam. Un, ja es mācos augstskolā, tad es nesu slavu Viņam, lai ar šo izglītību kalpotu Viņam. Lai ar šīm zināšanām pārveidotu pasauli pēc Dieva līdzības.

Tagad es tevi mazliet šokēšu, jo atklāšu patiesību par jaunavu Mariju un viņas vīru Jāzepu. Vai es pareizi saku, ka tev tādas vietas Bībelē, kur atklāti radu raksti, liekas neinteresantas un tu palaid tās garām? Es arī nelabprāt šīs vietas lasu, bet tad, kad es sāku lasīt, es vienmēr tur kaut ko atrodu. Tāpat arī šoreiz esmu atklājis kaut ko jaunu, kas tev labāk palīdzēs saprast šīsdienas tēmu. Un šis atklājums ir saistīts ar Jēzus dzimšanu:

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Mateja 1:18

Tātad Marija ar Jāzepu bija saderināti. Tajos laikos varēja saderināt mazus bērnus un, kad pienāca attiecīgais vecums, tad izdeva meitu pie vīra vai dēlam deva saderināto par sievu. Tātad Marijai ar Jāzepu nebija seksuāla kontakta, viņi bija tikai saderināti.

Viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Pārdabiskā veidā Marija kļuva stāvoklī no Dieva. Dievam visas lietas ir iespējamas, jo Viņš Pats ir radījis visu.

Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Mateja 1:19

Jāzeps gribēja atstāt Mariju, jo domāja, ka viņa ir pārkāpusi laulību. Taču naktī sapnī atnāca eņģelis un paziņoja viņam:

Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Mateja 1:20

No kā piedzima Jēzus? No Svētā Gara. Atgādinu, ka Marijai ar Jāzepu vēl nebija bijis seksuāls kontakts, taču Vecajā derībā Dievs vairākās vietās caur praviešiem apsola Dāvidam celt namu – Jēzus no Dāvida cilts. Jūdiem ļoti svarīgi vienmēr ir bijuši radu raksti. Un Dievs apsolīja, ka Dieva Dēls un pasaules Glābējs piedzims no Dāvida cilts, no Dāvida ģimenes. Bet Jēzus piedzimst no Marijas. Un zini, kas ir šokējošais? Marija nav no Dāvida cilts. Jāzeps – jā, Jāzeps ir no Dāvida cilts, bet ne jau no Jāzepa piedzima Jēzus, bet no Marijas, kura nav no Dāvida cilts. Varbūt viņa bija no Ārona vai Jūdas cilts – par Mariju ir ļoti maz ziņu. No tā var secināt, ka Jēzus nemaz nav tieši no Dāvida cilts dzimis.

Un te nu ir tas, ko es tev šodien gribu pateikt. Kas Dievam ir svarīgākais? Vai radniecība, vai tas, kas no Dieva dzimis? Kas Dieva acīs ir svarīgāks: Dāvida nams, Dāvida cilts, radu raksti, vai tas, kas no Dieva ir dzimis? Dzirdi, Jēzus ir no Dieva dzimis un nav svarīgi, no kādas cilts Viņš ir un kādi ir Viņa radi. Un nav svarīgi, kādi ir tavi radi, kādās perversijās viņi ir dzīvojuši, nav svarīgi, kādas skolas tu esi pabeidzis, nav svarīgs tavs vecums vai dzimums. Ir svarīgs tikai viens – vai tu esi no Dieva dzimis.

Tieši pierādīt jau nevar, ka Marija nav no Dāvida cilts, bet viss par to liecina. Un ir cilvēki, kas uzskata, ka ebreji ir izredzētā tauta. Draugs, šī rakstu vieta pierāda, ka izredzētie ir tikai tie, kas no Dieva dzimuši. Nav svarīga tava tautība: krievs, čigāns, latvietis vai ebrejs. Tev nav nekādas privilēģijas. Dievs skatās uz tevi savādāk – vai tu esi no Viņa dzimis. Vai tu esi pieņēmis lēmumu dzīvot tā, kā grib Viņš. Vai tu lasi Bībeli regulāri? Vai tu katru dienu regulāri lūdz Dievu? Vai tu esi konkrētā, dzīvā draudzē un vai tava dzīve mainās? Jo tiem, kas no Dieva dzimuši, mainās raksturs un mainās visa viņu dzīve. Mainās viņi paši un viss, kas ir viņiem apkārt. Jā, viņi kļūdās, jā, viņi neizdara visu pareizi, bet viņi cenšas un mainās. Tie, kas no Dieva dzimuši, strādā, lai vestu cilvēkus pie Dieva. Viņi strādā, lai ieraudzītu cilvēkus glābtus un no Dieva dzimušus.

Tātad Dievam svarīgi ir tikai tas, vai tu esi dzimis no Dieva. Ja tu esi dzimis no Dieva, to var redzēt. Tu dzīvo pēc Viņa gribas, un tavā dzīvē var redzēt Dieva spēku un Dieva svētību.

Pēc šīs īsās dzīves uz zemes tu dosies vai nu uz Debesīm, vai uz elli. Ja tu esi no Dieva dzimis, tu dosies uz debesīm. Ja tu neesi no Dieva dzimis, lai cik labs cilvēks tu arī nebūtu, lai kādi būtu tavi sasniegumi bez Dieva, tu nonāksi ellē. Tāda ir patiesība, ko apliecina Bībele:

Un, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, Ebrejiem 9:27 

Mēs dzīvojam vienu dzīvi, tad mēs mirstam un mūsu miesa pārstāj dzīvot. Taču tavs gars – tavs iekšējais cilvēks turpina dzīvot ar visām tavām sajūtām un domāšanu. Man pat tas nav jālasa Bībelē, es to esmu piedzīvojis. Kad es dzīvoju bez Dieva, bija vairākas reizes, kad es izgāju ārā no savas miesas un redzēju sevi no augšas guļam gultā. Tajā brīdī, kad es uz sevi skatījos no augšas, man saglabājās domāšana, sajūtas, emocijas – viss saglabājās. Tas ir mans garīgais cilvēks, kas dzīvo mūžīgi.

Tas, ko tu redzi ar savām fiziskajām acīm, nav viss. Patiesībā ir daudz, daudz kas vairāk – un tā ir realitāte. Elle pastāv un Debesis pastāv. Dievs ir un dēmoni arī ir. Mēs reāli dzīvojam. Vai tu esi domājis par savu esību? Tu esi. Vai tu domā, ka tu pēkšņi vienā dienā pārstāsi būt? Dievs ir radījis mūžību.

Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos; un tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem. Arī nāvi un nāves valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve – uguns jūra. Ja, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Atklāsmes grāmata 20:12

Ja tu neesi no Dieva dzimis, ja tu neesi rakstīts Dzīvības grāmatā, tevi gaida otrā nāve. Nomirt var ne tikai vienu reizi, bet divas reizes. Tāpat, kā piedzimt var ne tikai vienu reizi, bet divas reizes. Ja tu neesi rakstīts Dzīvības grāmatā, ja tu neesi dzimis no Dieva, tevi iemetīs uguns jūrā. Vai tu esi piedzimis no jauna? Vai tu esi atzinis Jēzu par Kungu savā dzīvē?

Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Rom.3:23

Visi ir grēkojuši. Nekādi darbi tevi neglābs un tev nepalīdzēs, tev var palīdzēt tikai Jēzus Kristus.

Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. Rom.3:24

Jēzus nomira par taviem un maniem grēkiem, Viņš izpirka mūsu grēkus. Viss, kas tev ir vajadzīgs: atzīsti, ka Jēzus ir Dievs un atzīsti Viņu par savu Vadītāju. Atzīsti, ka Jēzus ir Kungs tavā dzīvē un sāc dzīvot, kā Viņš grib.

Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Rom.6:23

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1.Jāņa 1:9

Ja mēs atzīstamies, ja mēs atzīstam, ka Dieva priekšā viss, ko esam darījuši attiecībā pret Viņu nav pareizi, un pieņemam lēmumu: „Jēzu, tagad Tu būsi manas dzīves Kungs un vadītājs, es pakļaujos Tev”, un kad es sāku censties dzīvot, kā grib Viņš, tad tas ir brīdis, kad tu piedzimsti no jauna, kad tu piedzimsti no Dieva. Tajā brīdī, tāpat kā Marijā, arī tevī iedzimst Svētais Gars. Tevī iemājo Svētais Gars un atbrīvo tevi no dēmoniem, kas tevī perinājušies jau gadiem.

Rakstu vieta tiem, kas nav no Dieva dzimuši:

Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos. 2. Pētera 2:22

Cilvēks, kurš pats cenšas izmainīt savu dzīvi, gāžas atkal tajos pašos mēslos. Kāpēc? Jo viņš nav no Dieva dzimis un viņā nav Dieva spēka, lai pilnvērtīgi dzīvotu. Kā suns atgriežas pats pie saviem vēmekļiem. Jo cūka ir cūka gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Ja tu esi bez Dieva, lai kā tu censtos mainīties, tu atkal sasmērēsies.

Ja tu esi no Dieva dzimis un apmeklē draudzi, mājas grupu, lasi Bībeli, lūdz Dievu, tas nozīmē, ka tu vairs nevari atgriezties pie saviem „vēmekļiem”, pie vecās dzīves. Lūk, atšķirība, vai tu esi vai neesi dzimis no Dieva. Jo Bībeles lasīšana, draudzes, mājas grupas apmeklējums jau pats par sevi tevi neglābs, Dievs skatās, vai tu esi no Dieva dzimis. Vai tu esi no Dieva dzimis?

Vai jūs atceraties, ko es jums jautāju, pirms es jūs kristīju? Vai Jēzus ir tavas dzīves Kungs?

Kad tu skaiti grēku nožēlas lūgšanu, nepietiek tikai teikt: „Jēzu, piedod visus manus grēkus!” Ar to vien nepietiek. Un nepietiek tikai, ka tu pasaki: „Esi mans Kungs!” Bet man tajā brīdī ir jāpieņem lēmums: „Es pakļaušos Tev, Dievs!”

Ko nozīmē – „kungs”? Tas ir tas, kuram ir pilnvaras. Tas ir tas, kas valda pār tevi, tu viņam atļauj valdīt pār sevi. Ja tu esi Latvijas pilsonis, pār tevi valda Latvijas valdība, uz tevi attiecas Latvijas likumi un tu pildi šos likumus. Ja tu tos nepildi, tevi var tiesāt un sodīt. Un tieši tāpat ir šeit. Ja es atzīstu, ka Jēzus ir mans Kungs, tad es atzīstu Viņu un pakļaujos Viņam itin visā. Vai tu pakļaujies Viņam visā? Ja, jā, tad tu esi no Dieva dzimis.

Es jau nesaku, ka tev viss tā ļoti labi sanāk, bet vai tu dari visu, lai sanāktu?

Lūgsim lūgšanu! Tieši šajā brīdī pie tevis var notikt jaunpiedzimšanas brīnums. Ja tu šo lūgšanu lūgsi patiesi – no visas sirds, pie tevis tas var notikt. Ja tu pieņemsi lēmumu atļaut Jēzum būt tavam Kungam, tad Viņš arī būs tavs Kungs. Viņš izraus tevi no nāves un elles rokām, pārveidos tavu dzīvi un piešķirs tavai dzīvei jēgu.

Lūgsim:

„Mīļais, Debesu Tēvs, es ticu, ka Tu sūtīji Savu Dēlu Jēzu Kristu, kurš dzīvoja virs zemes cilvēka miesā, kurš nomira pie krusta, izcieta mokas un pazemojumus manis dēļ, kurš trīs dienas bija kapā un trešajā dienā augšāmcēlās. Viņš ir dzīvs. Es ticu tam. Un es lūdzu, Tev Jēzu, piedod visus manus grēkus! Nāc, manā sirdī un esi manas dzīves Kungs! Esi manas dzīves Kungs! Esi manas dzīves Kungs! Es atzīstu Tevi, kā vienīgo autoritāti. Visu, ko es darīšu, es pakārtošu Tev, Jēzu. Viss no Tevis un uz Tevi. Paldies Tev, Jēzu! Un šajā brīdī es esmu piedzimis no Tevis. No Svētā Gara! Aleluja!”

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Nora Lapiņa