Draudzē „Kristus pasaulei” ir noslēdzies ilgi gaidītais repa festivāls, kas ir jau otrais šogad.
Pirmais repa festivāls notika šā gada maijā, un bija kā neliela iesildīšanās šim pasākumam 2. jūlijā, kurā šoreiz bija gan konkurss, gan žūrija.

 

Šajā reizē festivālā piedalījās 16 drosmīgi dalībnieki. Daži no tiem jau bija piedalījušies iepriekšējā repa festivālā, bet pārējiem tā bija uzdrīkstēšanās kāpt uz skatuves pirmo reizi, lai šādi paustu Evaņģēliju un izteiktu to, kas ir uz sirds. Daudziem konkursa dalībniekiem tā bija viņu personīgā liecība un dzīvesstāsts par to, ko Dievs darījis viņu dzīvē. Kaut gan repa festivālā piedalījās pārsvarā gados jauni dalībnieki, priecēja, ka ar viņiem sacentās arī cilvēki pusmūžā, kas rāda, ka nevienam mūzikas stilam un pašizpausmes veidam nav vecuma ierobežojuma.

 

2. jūlija repa festivālā, kas notika tūlīt pēc draudzes dievkalpojuma, bija gan žūrija, gan balvas. Vērtēšana notika pēc desmit ballu sistēmas un kritēriji, pēc kuriem vērtēja konkursa dalībniekus, bija: apģērba un atribūtikas atbilstība repa stilam (Aija); kustības (Inga); teksts, tā pasniegšana un saturs (Indra K.); muzikālais sniegums un ritms (Viktors). Katram žūrijas loceklim vajadzēja pāris vārdos komentēt savu vērtējumu. Beigās savu atzīmi lika arī mācītājs Mārcis Jencītis. Viņš vērtēja kopējo vēsti, ko katrs dalībnieks vēlējās nodot skatītājiem, tās garīgumu, kā arī to, vai šī vēsts uzrunāja publiku, vai ne. Mācītājs arī pieteica katra dalībnieka uzstāšanos un vadīja visu šo pasākumu kopumā.

 

Draudzes otrais repa festivāls ilga līdz pusdeviņiem vakarā, tāpēc īpaši jāuzteic daudzu apmeklētāju pacietība un neviltotā interese par festivāla dalībniekiem un konkursa iznākumu. Katrs klātesošais varēja balsot par savu simpātiju. Kad visi sešpadsmit dalībnieki bija beiguši savu uzstāšanos, pēc desmit minūšu pārtraukuma žūrija paziņoja savu vērtējumu.

 

Par labāko repotāju un pirmās vietas ieguvēju tika atzīta Agneta. Viņa piedalījās jau pirmajā repa festivālā, kurā ieguva lielu skatītāju atzinību. Savukārt otro vietu ar vienādu punktu skaitu ieguva divi konkursa dalībnieki – Kristaps un Ganna. Kristaps draudzē uz skatuves kāpa pirmo reizi, lai nodotu savu vēstījumu citiem, taču Gannai tā bija jau otrā uzstāšanās. Trešo vietu dalīja veseli četri dalībnieki – „Indra O. un meitenes”, Indra Kalniņa, Marija un Elīna Čera. „Skatītāju simpātiju” ieguva Kristaps Metmanis.

 

Labākajiem reperiem bija sagatavotas balvas. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus apbalvoja ar nelielām naudas summām katru, bet „Skatītāju simpātijai” tika arī Raffaello konfekšu kaste. Pārējie konkursa dalībnieki saņēma veicināšanas un pateicības balvas, katram tika vasarīgs ābols un uzmundrinājuma vārdi.

 

Katram dalībniekam, kas kāpa uz skatuves, bija nepieciešama ļoti liela drosme un apņēmība. Mācītājs izsaka atzinību katram, kurš piedalījās šajā pasākumā un atzīmē, ka, salīdzinot ar pirmo repa festivālu maijā, daudzi dalībnieki ir progresējuši, strādājuši pie sava priekšnesuma un pilnveidojuši to.

 

Draudze „Kristus pasaulei” plāno līdzīgus repa festivālus rīkot arī turpmāk. Ļoti iespējams, nākamais festivāls notiks jau šoruden, un pirmo reizi tiks dota iespēja tajā piedalīties arī dalībniekiem, kuri nav no mūsu draudzes.

 

Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo pasākumu. Tiekamies arī draudzes „Kristus pasaulei” dievkalpojumos sestdienās, plkst. 14:00, Zinātņu akadēmijas telpās!

 

Evelīna Silarāja.