Šodien būs mācība par pareizu draudzību draudzē un arī ārpus draudzes robežām.
Vairāk tomēr būs runa tieši par attiecībām un draudzību draudzē, un par to, kādus cilvēkus izvēlēties, ar kuriem draudzēties un kādā mērā.

„Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu, un sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un Viņš sāka tos daudz mācīt.” (Marka 6:34)

Jēzus dziedināja, Viņš izdzina ļaunos garus un Viņš arī mācīja. Problēmas draudzē var rasties tad, ja nemāca, kā pareizi veidot attiecības draudzē, kā draudzēties. Tāpēc šodien es mācīšu par draudzību.

„Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa 8:32)

Dieva vārds dara mani brīvu! To, ko es mācīšu, es neesmu pats izdomājis, tas ir pamatots Dieva vārdā. Vecāki, vai jūs mācāt savus bērnus, ar kuriem cilvēkiem ir labi draudzēties un ar kuriem ne? Vai jums ir vienalga, ja jūsu bērni satiekas ar saldumu onkuļiem? Vai jūs vēlētos, ka jūsu bērnam ir mazgadīga draudzene no ģimenes, kur skatās pornogrāfiju, dzer un lieto narkotikas? Tie bērni to visu redz savās mājās un pēc tam māca jūsu bērniem. Vai jūs gribētu tādus draugus saviem bērniem? Vai jūs sargāsiet savus bērnus no šādiem cilvēkiem? Ja tev ir bērni un tu esi kārtīga māte vai tēvs, tad tu viņus sargā. Tu atbildi par viņiem, jo tie ir tavi bērni.

Dievam ir bērni un tie esam mēs. Dievs ir cēlis draudzi un tajā ielicis Savu kārtību. Draudzē ir mācītāji un vadītāji. Dievs – mācītājs – grupu vadītāji – grupiņu cilvēki. Tā tas ir mūsu draudzē. Draudzes mācītājs ir kā garīgais tēvs draudzei. Tāpat arī grupu vadītāji ir kā garīgie vecāki savai grupai. Tā mēs ceļam jūs. Un tie, kuri pieņem sava vadītāja autoritāti, ir, Jēzus vārdiem runājot, tie, kuriem ir ausis un kuri dzird. Jēzus saka:

„Ar ausīm jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet, skatīdamies jūs skatīsieties, bet neredzēsiet”. (Mateja 13:14)

Vai arī mūsu vidū nav tādu, kuriem ir ausis, bet kuri nedzird? Tu runā un runā. Ar varu jau neviens nespiež. Mēs klausīdamies klausāmies sestdienas dievkalpojumos un mēneša pirmajās pirmdienās un tomēr nedzirdam.

Mācītāja pienākums ir rūpēties par saviem bērniem, lai viņu draudzība ar cilvēkiem ir pareiza. Dievišķa. Lai tādā veidā viņi tiktu pasargāti no negatīvas ietekmes, spētu pareizi un normāli garīgi augt un pastāvēt uzvarā! Parādi man savus draugus un es pateikšu, kas esi tu pats.

„Tātad es esmu tapis jūsu ienaidnieks, sacīdams jums patiesību.” (Galatiešiem 4:16)

 

Ja es saku patiesību, es varu kļūt kādam ienaidnieks. Tas nav mans mērķis, bet tavās acīs es varu tāds kļūt. Kad grupas vadītājs tev reizēm aizrāda par nepareiziem kontaktiem ar nepareiziem cilvēkiem, viņš var kļūt tavs ienaidnieks. Tu joprojām esi savā grupā un šajā draudzē, kur māca šo mācību par pareizu draudzību, bet tu nedzirdi! Un tas rada dažādas nepatīkamas situācijas gan tev pašam, gan tavā grupiņā, gan draudzē. Es neesmu plānojis kļūt kādam par ienaidnieku, taču man ir pilnīgi vienalga! Es bīstos Dievu un man ir svarīgi, lai es nekļūtu Viņa pretinieks un ienaidnieks. Es runāšu patiesību, patiesību un vēlreiz patiesību. Ko cilvēki man darīs?

Būs daudzas Rakstu vietas no Bībeles. Tās visas būs par pareizu vai arī nepareizu draudzību. Secinājumus, draugs, kā tu turpmāk dzīvosi, izdari pats. Ar varu tevi neviens nespiedīs. Taču draudzē ir kārtība un šajā draudzē viss notiks pēc tās kārtības, kas ir šeit. Tu vari sūdzēties un rakstīt iesniegumus, bet tas nepalīdzēs. Draudzē ir statūti un noteikumi, un mēs dzīvosim pēc šīs mācības un pēc šiem noteikumiem. Un mums par draudzību ir savi noteikumi. Šie noteikumi ir pamatoti Dieva vārdā.

„Un jūs būsit visu ienīsti Mana Vārda dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.” (Mateja 10:22)

 

Varbūt šīs svētrunas iespaidā tu izlemsi pārtraukt kādas attiecības, kuras tevi negatīvi ietekmē. Tad, kad tu pārtrauksi draudzību, ļoti iespējams, ka šis cilvēks vai cilvēki, kuri tevi ietekmē negatīvi, tevi tik vienkārši neatlaidīs. Var izveidoties konfliktsituācija. Viņš centīsies tevi paturēt. Viņi var tevi terorizēt un aprunāt. Pat tiesā var mēģināt iesūdzēt. Nebaidies! Jo Dieva vārds saka:

„Un jūs būsit visu ienīsti Mana Vārda dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.” (Mateja 10:22)

 

Ja, pārtraucot draudzību vai pakļaušanos kādam cilvēkam, kuri nav Dieva gribā, tu tiksi viņu ienīsts, apmelots un apsūdzēts, neuztver to kā kaut ko īpašu! Tā tam jānotiek. Taču, ja tu pastāvēsi līdz galam, tu tiksi izglābts. Varbūt tu jau apzinies, ka tavā dzīvē ir nepareizi kontakti un nepareizas attiecības. Tie var būt radinieki, tuvinieki, un tāpat tie var būt cilvēki draudzē. Draudzē ir Dieva iecelta kārtība.

Šīs mācības galvenais mērķis ir, lai Kristus draudze spētu būt vienota Dieva gribā, plānā, tādējādi sasniedzot mērķus un uzceļot Dieva valstību. Jo draudze, kas nav vienota, nespēj uzvarēt. Spēks ir vienotībā!

Mācības mērķis par pareizām attiecībām ar cilvēkiem gan ārpus draudzes, gan tomēr galvenokārt par attiecībām tieši draudzē ir, ka mēs spētu būt bībeliska draudze, kas staigā vienotībā. Un tikai vienotībā esoša draudze spēj uzvarēt. Tikai vienotībā esoša draudze spēj būt galva, nevis aste.

No senseniem laikiem, kopš pastāv civilizācija, ķēniņi ir pielietojuši taktiku „Skaldi un valdi”. Ja tu gribi valdīt par kādu, sašķel viņu!

Amerika šodien ir lielvalsts Nr1 un nav tai līdzīgas pasaulē. ASV jūras kara flote ir lielāka, nekā visas pasaules flotes kopā. Viņi kontrolē visas pasaules ūdeņus un visus galvenos tirdzniecības ceļus. Tā ir lielvalsts Nr1, kas plauks un zels arī turpmāk. Ko dara Amerika Afganistānā, Irākā un Sīrijā? Vai esi domājis, kāpēc viņi jaucas islāma pasaulē? Tiklīdz kaut kur veidojas kaut kādas koalīcijas vai impērijas, viņi tūlīt dara visu, lai sanaidotu šīs valstis. Specdienesti strādā pie tā, lai neizveidotos ASV naidīgas un varenas savienības. Kas bija Padomju Savienības ienaidnieks Nr1? Amerika. Tagad Krievijas ienaidnieki esam arī mēs, Latvija un Gruzija. Ko Krievijas specdienesti dara Latvijā? Šķeļ sabiedrību divās daļās – krieviski runājošos un latviski runājošos. Kāpēc viņi šķeļ? Skaldi un valdi. Ja mūsu sabiedrībā nebūs vienotība, viņi mierīgi šeit īstenos savu politiku. Gluži tāpat „pasaules policists” Amerika šādā veidā valda. Islāma zemes ir milzīga, varbūtēja impērija. Tiklīdz kaut kur tiks veidotas kādas savienības, amerikāņi tūlīt būs klāt un darīs to, kas jādara. Mēs pat neizpratīsim, kāpēc šo zemju starpā radīsies strīdi un nesaskaņas. Tā ir ļoti sena un ļoti efektīva politika. Sātana politika.

Sātans šo politiku pielieto draudzē. Skaldi un valdi. Velna mērķis – sašķelt draudzes cilvēkus dažādās grupās, tā, lai viņu vidū nav vienotības, tad viņš var īstenot tur savus mērķus un valdīt par šādu draudzi. Viņš padarīs šādu draudzi ellei nekaitīgu, kas nespēs uzvarēt. Draudze gan būs, bet tā nespēs uzvarēt, jo nebūs vienota. Cilvēku bars bez konkrēta mērķa un bez vienotības. Spēks ir vienotā draudzē!

„Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā.” 1. (Korintiešiem 1:10)

 

Vai kādam ir kaut kas neskaidrs, ko saka Dieva vārds? Vai mācītājs pats izdomāja par sātana taktiku draudzē? Vai pats izdomāja šo mācību par pareizu draudzību? To zināja jau Pāvils un apustuļi.

„Bet Viņš, nopratis viņu domas, sacīja: “Ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst.” (Lūkas 11:17)

Jēzus to zināja un māca arī mums. Iekšēji sašķelta draudze aiziet postā un nams uz namu grūst. Ģimene pēc ģimenes tiek izpostītas. Grupiņas tiek izpostītas. Cilvēku dzīves tiek izpostītas tikai un vienīgi nepareizas mācības dēļ par pareizām attiecībām savā starpā šeit pat draudzē. Šeit nav balagāns. Te ir Dieva armija! Vai tu lasi Veco Derību? Izraēls nepārtraukti atradās karastāvoklī. Arī šodien tur pat sievietes tiek iesauktas armijā, un viņi aizstāv savu zemi visi, kā viens! Tur neviens nav atbrīvots no karadienesta, izņemot rabīnus.

„Tad Mozus sauca viņus; un Ārons un visi draudzes vadītāji nāca pie viņa, un Mozus runāja uz tiem.” (2. Mozus 34:31)

Tātad, Vecajā Derībā Dievs vispirms runā uz Mozu, tad Mozus runā uz vadītājiem un vadītāji runā uz tautu. Kāda ir kārtība draudzē? Dievs – mācītājs – līderi – grupas. Punkts! Piramīda no augšas, nevis no apakšas. Es runāju to, kas teikts Dieva vārdā. Dievs kalnā runāja uz Mozu, Mozus uz vadītājiem, vadītāji uz tautu. Kā viens Mozus bez mikrofona citādi varētu runāt uz miljons cilvēkiem?

Nepareizi draudzējoties draudzē, tu vari izraisīt šķelšanos un izārdīt vienotību.

„Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem!” (Romiešiem 16:17)

Kad es lasu Bībeli un pavadu laiku ar Dievu, es arvien vairāk saprotu, ka tie apvainojumi, ko dažkārt man nākas dzirdēt, ka esmu pārāk radikāls, pārāk skarbs vai pārāk tiešs, nav pamatoti. Es lasu Dieva vārdu un redzu, ka es esmu vēl pārāk maigs, vēl nepietiekoši radikāls, nepasaku visu patiesību un runāju cilvēkiem pa prātam. Jēzus runāja absolūti bez kompromisiem. Kad Viņš satikās ar farizejiem, Viņš teica: „Jūs, odžu dzimums!” Kad Jēzus iegāja Templī, Viņš izdzina ārā ar pletni visus tos, kas tur tirgojās. Viņš rīkojās radikāli. Kā cilvēkam, Viņam pat nebija likumīgas tiesības to darīt. Bet Jēzus viņus izdzina. Viņš lietoja Savu autoritāti.

Dieva vārds ir radikāls. Ja Viņš saka: „Tev nebūs laulību pārkāpt”, tad tev arī nebūs laulību pārkāpt! Punkts. Domā, ko tu gribi, mēģini to apiet, bet tas nav iespējams. Ja Jēzus saka, ka ja kas uzlūko sievieti, to iekārodams savās fantāzijās, ir laulības pārkāpējs, tad tā tas ir! Punkts. Domā, ko gribi. Ja tu to dari, esi grēcinieks un pazudis, kamēr neesi to nožēlojis un pārstājis to darīt. Ja tev pirms laulībām jau ir attiecības ar līgavu, tu esi grēcinieks. Lūk, vārds no Dieva. Un Viņš saka: „Ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies.”

Varbūt tu domā: „Mēs lasām Bībeli un mums pietiek ar Bībeli. Draudzes mācība ir cilvēku izdomājums.” Pāvils liek brāļiem pie sirds – izvairīties no tādiem!

Ir bībeliska mācība par draudzību. Dieva vārds saka, ņemiet vērā šos cilvēkus, kas to neievēro. Un vairieties no viņiem. Ja tava draudzība nav pareiza, tā var pazudināt tevi. Varbūt tev nepietiek ar savu grupiņu un tu domā, ka vajag draudzēties ar kādiem vēl no malas? Draugs, ja tev sludina mācību par pareizu draudzību, ko māca šajā draudzē, bet tu to nedzirdi un nepaklausi, tad tu jau esi sacēlies pret draudzes kārtību! Es tad uz tādu draudzi, kur atļauj draudzēties, kā vien patīk, kur atļauj attiecības pirms laulībām. Esi laimīgs tur un brauc uz debesīm! Tikai tajās „debesīs” būs melni mākoņi un tur bieži līs lietus!

„Pat vecāki un brāļi, radi un draugi jūs nodos, un dažus no jums nonāvēs.” (Lūkas 21:16)

 

Nepareizas attiecības ar cilvēkiem, pat pašiem tuvākajiem, var tevi nonāvēt! Tās var nonāvēt tavu ticību, nonāvēt Kristu tevī! Tā var novest tevi pazušanā, ja tu neievēro mācību.

Ja kāds draudzību ar kādiem cilvēkiem tur augstāk par Kristu, par Viņa mācību un Viņa kārtību, tas nevar būt Kristus māceklis.

“Ja kāds nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis.” (Lūkas 14:26)

Topošie līderi! Es griežos pie jums. Vai jums ir savādāka Bībele? Dieva vārds ir radikāls. Vai nu balts, vai melns, un nav tur pelēka. Es nevaru turēt augstāk draudzību ar kādiem cilvēkiem, ja tas ir pretrunā ar Dieva prātu, jo pretējā gadījumā es nevaru būt Viņa māceklis.

Dievs ir labs! Cilvēki, kuri nedzirdat un turpināt šādas attiecības, jūs netiksiet uz priekšu! Es ticu, ka ikviens var kļūt līderis, bet lielākā daļa stāv uz vietas. Protams, visam ir vajadzīgs laiks un ir arī citi iemesli, taču viens no iemesliem, kāpēc cilvēki mīņājas uz vietas un garīgi nepieaug, ir nepareiza draudzība. Viņi paši netiek uz priekšu un bremzē arī citus. Viņi ķer muļķīšus draudzē un velk līdzi.

Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem…” (2. Timotejam 3:1)

Tev būs godāt savu tēvu un māti! Un pirmkārt – savus garīgos vecākus. Tu vairs neesi bērns ģimenē un tomēr tev ir garīgie vecāki. Ja tu gribi garīgi augt, tev būs jāpieņem viņu garīgā autoritāte un jāpaklausa viņiem. Tas nav vajadzīgs man, tas ir vajadzīgs tev, ja tu gribi garīgi augt. Ja tu gribi stāvēt uz vietas un neiet uz priekšu, lūdzu – ignorē mācītāju, mācību, ignorē savus līderus.

Visu mēs gribam pārbaudīt! Kad mācītājs runā, jeb vadītājs tev saka kādas lietas, kuras viņš redz skaidrāk, nekā tu, tev vienmēr gribas pārbaudīt. Tāpēc jau viņš ir no Dieva ielikts, ka viņš garīgi redz tālāk par tevi pašu. Nesen ziņās lasīju, kādai mātei atņēma bērnu aprūpes tiesības. Pusaugu meitenei, 16 gadu vecumā bija nepareizas attiecības ar kādu puisi. Šīs draudzības dēļ viņai pasliktinājās attiecības ar māti. Mamma pavisam neaizliedza viņiem tikties, tomēr bija pret šīm attiecībām. Meita piezvanīja uz attiecīgo tālruni, kurš tiek reklamēts visur, un bāriņtiesa mātei atņēma aprūpes tiesības, pat neatbraucot uz mājām un nepārbaudot, kas īsti noticis. Visi komentētāji internetā aizstāv mammu. Nebija gandrīz neviena komentāra, kurš atbalstītu šo bāriņtiesas lēmumu. Viens no viņiem rakstīja, ka drīz vien šī meitene gribēs atpakaļ ar bērnu uz rokām. Kad sešpadsmitgadnieki veido attiecības, viņi vēl nav tam nobrieduši. Un dzimst neplānoti bērni. Diezgan noteikti, ka puisis viņu pametīs. Tas ir loģiski. Tad, kad viņai nebūs par ko iztikt, nāks atpakaļ pie mammas!

Mēs šausmināmies – kā gan bāriņtiesa tā nolēma!? Bet kā ir ar mums pašiem? Mācītājs sludina un kliedz, cik grib. Runā pa telefonu stundām. Arī tavs vadītājs pavada ar tevi laiku. Viņš tev saka, kā ir pareizi, bet mēs: „Jāpamēģina pa savam!” Draugs, tavs izmēģinājums var beigties ar to, ka tu nāc atpakaļ ar bērnu uz rokām. Kāds būs šī bērna liktenis? Tavām darbībām vienmēr būs sekas. Es nerunāju tikai par bērniem un par nepareizām attiecībām starp vīrieti un sievieti. Es runāju par kārtību draudzē vispār.

Mums gribas eksperimentēt ar Dieva vārdu. Mēs gribam pa taisno no Bībeles, bet negribam no mācītāja. Mēs negribam pielāgot šo Dieva vārdu savai dzīvei. Tas ir priekš Vasjas, priekš Toļika, bet ne priekš manis. Mēs gaidām, ka mums pateiks to, ko mēs gribam. Bet to, ko mēs negribam, to mēs nedzirdam!

Draugs, pareizas attiecības un pareiza draudzība tevi ievedīs uzvarā, bet nepareizas attiecības ievedīs tevi postā.

„(..) nepaklausīgi vecākiem. (..) izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies. (..) vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Bet, tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie uzstājas pret patiesību – ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Bet viņi netiks tālāk uz priekšu (..)” (2. Timotejam 3:2-9)

Tie, kas ir nepaklausīgi vecākiem, arī garīgajām autoritātēm, netiks tālāk uz priekšu. Es mācu to, kas rakstīts Bībelē. Un nav citas Bībeles. Viņi paši netiks uz priekšu un bremzēs citus. Jo tie, kas paši uz priekšu neiet un kuriem nav ko darīt, viņiem ir vajadzība draudzēties un vilkt citus līdz. Es negribētu šodien pēc sapulces doties uz Vecrīgu un ieraudzīt, piemēram, ka puse manas grupas kāda vadībā sēž pie galda un ēd bez manis. Grupu līderi! Vai jūs gribētu pēc sapulces aizbraukt uz „Lido” un ieraudzīt savu grupu tur jau priekšā ar kādu „draudzīgo” cilvēku un kārtojam savas lietas? Tas būtu labs skats un tā jums arī vajadzētu, ja jūs neesat pareizi mācījuši. Ja jūs esat labi vecāki, tad arī jūs mācīsiet pareizi.

Tu nevari piespiest, taču tu vari mācīt. Ārpus draudzes vari darīt, ko tu gribi, bet šī draudze ir mācītājs Mārcis Jencītis! Punkts. Gribi citu mācītāju, ej pie cita. Un tad tā būs cita draudze ar citu mācību. Lai Dievs dod, ka tā būs bībeliska draudze un mācība. Un Dievs dod, lai tu aizietu līdz galam!

Iemesli kāpēc cilvēki ārpus savas grupas meklē tuvākas attiecības ar citu grupu cilvēkiem un vispār ar citiem:

1. Vadītājs nepietiekami velta uzmanību šim cilvēkam. Grupā ir par maz sadraudzības.

2. Nepiemērota grupa. Tur ir deviņdesmitgadīgas tantes, bet tev ir astoņpadsmit. Un arī tad, ja tu esi šajā draudzē un ielikts šādā grupā, labāk tev tur palikt. Bet tas var izraisīt vēlmi draudzēties ar saviem vienaudžiem. Arī vadītājs var nebūt piemērots tev. Tāpēc labi, ka mums ir mācītājs! Ja tevi neapmierina tavs vadītājs, atnāc un pasaki to man. Ja es redzēšu, ka tā tiešām ir, es meklēšu risinājumu, kā tev labāk. Bet varbūt kāds tev ir teicis: „Pie mācītāja neej. Viņš ir tik stingrs. Tad tu dabūsi!” Cilvēki, kuri ir sacēlušies pret Dievu un pret mācītāju, tieši tā arī ir mācījuši saviem cilvēkiem. „Es jau vēl neesmu tik stingra. Bet ja mācītājs tev ķertos klāt, tad tu redzētu!” Kad mācītājs šādam vadītājam kaut ko aizrāda, viņš nāk uz savu grupiņu un stāsta: „Kā es atkal pa galvu dabūju!” un grupiņā rodas iespaids, ka draudzē ir drausmīgs mācītājs. Briesmonis, kaut arī uzvārds tāds mīļš – Jencītis.

3. Elementāra sacelšanās pret Dievu. Kāds, sacēlies pret Dievu, vecākiem, mācītāju, draudzi, vadītāju, meklē sev līdzīgi domājošos. Tev ir savas teorijas. Tu domā, ka tev nodarīta netaisnība, kaut arī pašam apakšā grēku vesela virkne. Tu meklē līdzīgi domājošos, bet savā grupā tādus tu nevari atrast. Jo tur ir labs vadītājs, kurš dzīvo svētu dzīvi un labi aprūpē savu grupiņu. Bet ir varbūt kāds ārpus manas grupas, kurš nezin to visu! Man ir tik smagi un mans vadītājs man zvana un velta tikai vienu stundu dienā. Un man nav kam savu sāpi izkliegt un izstāstīt. Man ir jāatrod brīvākas ausis. Uzmanieties no tādiem dīvainiem pulciņiem pēc dievkalpojuma! No aizdomīgām grupiņām, kuras nav tās grupas, kurās šie cilvēki ir. Kad tu pienāc klāt, viņi apraujas.

Nav jau mums tik briesmīgi. Kopumā mēs esam ļoti vienota draudze un šī mācība ir tikai tāpēc, lai jūs izbēgtu no nepareizām attiecībām un būtu vienoti un spētu uzvarēt gan kā draudze, gan individuāli.

4. Parasti draudzes kārtībai nepaklausīgie ir tie, kuri ir ceļā uz Ēģipti. Un viņiem vajag kādu, kurš palīdz viņiem tikt līdz Ēģiptei. Viņiem vieniem pašiem ir garlaicīgi.

„Un tie runāja cits uz citu: “Celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti!”” (4. Mozus 14:4)

Mums vajag kādu, kurš palīdz ar padomu, kurš uzkurina. Kurš atbalsta manas domas kaut nedaudz. „Šeit, draudzē, neviens mani nesaprot. Bet tu taču mani sapratīsi, vai ne?”

5. Vadītāja pārmērīga pieķeršanās tev. Ir tādas mammas, kuras zvana saviem pieaugušajiem bērniem trīs reizes dienā. „Kur tu biji, ko tu dari? Cikos piecēlies?” Kad vecāki to dara mazgadīgajiem, tas ir normāli. Bet ne pieaugušajiem. Reizēm tas var būt par iemeslu, ka tev ir vēlēšanās parunāties ar citu cilvēku, ne tikai tavu garīgo vadītāju. Vadītāji, līderi! Esošie un topošie! Cilvēkam pietiek, ka viņam pāris reizes pasaka, pēc tam tev viņš ir jāatlaiž. Lai izmēģina! Viņš izmēģinās un nāks atpakaļ ar bērnu! Mūsu uzdevums nav pieķerties un neļaut grēkot. Mēs nevienu nevaram piespiest dzīvot pareizi. Mēs esam garīga organizācija, nevis pāraudzināšanas kolonija. Nesen kāds cilvēks izteicās par mūsu draudzi: „Jums tur ir koncentrācijas nometne.” Aizbrauciet uz Aušvici Polijā un paskatieties, kas ir koncentrācijas nometne! Tad jums liksies, ka šeit vispār nav nekas.

Reizēm starp vadītāju un cilvēku izveidojas pārāk ciešas attiecības, kas nav veselīgas. Un tad problēma ir ne tikai tam cilvēkam, bet arī tev pašam. Reizēm vadītājs ir tik ļoti kādam pieķēries, ka aizmirst Jēzus vārdus: „Kas neienīst savu tēvu un māti, tas nevar būt Mans māceklis”. Kristus ir mūsu Dievs! Man ir jābūt gatavam atteikties no katra cilvēka, arī no savas dzīvības. Vai tu esi gatavs atdot savu dzīvību Jēzus dēļ un doties uz debesīm?

Un vēl. Tieši vadītājiem, kuri vada un vēl vadīs. Varbūt tu pats esi iesējis sacelšanos? Ja saceļas pret tevi, iespējams, tu pats esi iesējis šo sēklu, saceldamies pats pret savu mācītāju un pret Dievu.

„Un Viņš tiem sacīja: “Ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt.” (Marka 4:24)

Man, kā mācītājam, ar gadiem jau ir izveidojusies zināma pieredze, un esmu ievērojis, ka ja man ir ar kādu vadītāju problēmas, viņš nespēj mani pieņemt un neklausās manī, tad viņam grupā ir tādas pašas problēmas. Ar savu attieksmi pret mani viņš to ir iesējis pats savā grupā. Ko tu sēsi, to tu pļausi. Tātad, ja tavā grupā sāk notikt dīvainas lietas, padomā arī par sevi! Vai tu pats neesi iesējis šo sēklu?

Varbūt tu reiz esi teicis: „Mācītājs jau nav iedziļinājies tavā problēmā un tāpēc viņš nezina, kā tev būtu pareizi jārīkojas”. Varbūt tu savā grupā tā esi teicis kādam cilvēkam. Viņš atnāk pie tevis ar problēmu un saka: „Varbūt jārunā ar mācītāju?” „Mācītājs tavā problēmā nav iedziļinājies un viņš nezinās. Es zinu labāk.” Ja tu tā esi teicis savā grupiņā, tad vari gaidīt no saviem cilvēkiem tieši tādus pašus tekstus pret sevi. Jo ar kādu mēru tu mēro, ar tādu tev atmēros! Ko gribēji, to dabūji. Es ticu, ka Dievs mūs tādā veidā māca. Tomēr labāk, ka saprotam uzreiz un darām pareizi.

Pareiza draudzība ar cilvēkiem ir ar tiem cilvēkiem, kuri ir pareizās attiecībās ar Dievu un draudzi. Dieva griba ir, ka tu uzturi attiecības un draudzējies ar tiem cilvēkiem, kuri ir pareizās attiecībās ar savu mācītāju, savu vadītāju, savu draudzi un kuri paliek mācībā. Veido attiecības ar šādiem cilvēkiem. Lūk, kāpēc ir svarīgi pakonsultēties ar savu līderi un aprunāties ar mācītāju. Tu taču nezini katru cilvēku. Es zinu labāk. Es neieteikšu tev draudzēties ar cilvēku, kurš ir sacēlies. Viņš padarīs tevi tādu pašu. Ja tev ir problēma laulībā, es neieteikšu tev draudzēties ar to, kam ir tāda pati problēma.

„Bet Viņa māte un brāļi atnāca pie Viņa un nevarēja Viņam klāt tikt ļaužu dēļ. Un Viņam deva ziņu un sacīja: “Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un grib Tevi redzēt.” Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: “Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un dara.”” (Lūkas 8:19-21)

Mani draugi ir tie, kuri dara mana Debesu Tēva prātu. Punkts! Atraujies no brāļiem, kuri nekārtīgi dzīvo, kuri saceļas, kuriem nav normālas attiecības ar Dievu un kuri aprunā. Draudzējies tikai ar tiem, kuriem ir pareizas attiecības. Un nav svarīgi, vai viņam ir piecu stundu lūgšanu laiks vai vēl vairāk. Vēro, kādas ir viņa attiecības ar grupas cilvēkiem un savu vadītāju. Arī mācītāju.

Man patīk, kā Jēzus saka konkrēti, skaidri un radikāli. „Mana māte un brāļi ir šeit, kas Dieva vārdu dzird un dara!” Draugi, ar kādiem cilvēkiem mums jādraudzējas? Kā Jēzus teica? Ar tiem, kuri dara Debesu Tēva prātu.

Dievs mums aizliedz draudzēties ar nekārtīgajiem un nepaklausīgajiem mācībai. Nepietiek, ka lasa Bībeli un saka: „Es ticu”. Jāpaklausa arī draudzes mācībai. Arī draudzes vadītājiem.

„Mēs aizrādām jums, brāļi, Kunga Jēzus Kristus Vārdā: atraujieties no katra brāļa, kas nekārtīgi dzīvo, neievērodams mācības, ko jūs no mums esat saņēmuši.” (2. Tesaloniķiešiem 3:6)

 

Tātad jāievēro mācība, ko esam saņēmuši no vadītājiem! Katrā draudzē ir sava kārtība, pamatota Bībelē. Tiek ņemta vērā tās vietas kultūra un vietējās īpatnības. Ir dažādas draudzes un dažādas mācības. Ja tu ej adventistu draudzē, tad tev sestdiena ir svētā diena un tev tas ir jāpieņem. Nav ko bubināt! Pāvils aizrāda: „Atraujieties no katra šāda brāļa!”

„Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst.” (1. Korintiešiem 5:11)

 

Šeit nav runa par jaunatgrieztajiem, bet par brāli, kurš varbūt jau piecus gadus ir draudzē, bet kurš joprojām ir grēka kalps, dzer un pīpē. Nebiedrojies ar tādu! Šeit ir runa par brāļiem un māsām. Par atgrieztiem cilvēkiem, kuri joprojām nedzird.

Pāvils aicina sekot viņa priekšzīmei, nevis kāda cita priekšzīmei.

 

„Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu.” (Filipiešiem 3:17)

 

Kas ir tavs paraugs, kam tev sekot? Tavs vadītājs. Pāvils saka: „Sekojiet man, kā es Kristum”. Es runāju uz vadītājiem un topošajiem vadītājiem. Pats par sevi saprotams, ka mūsu paraugs ir Kristus, taču Dievs darbojas caur cilvēkiem. Pat Bībeli Dievs ar Savu pirkstu neuzrakstīja. Cilvēki ir ļoti nozīmīgs faktors. Tad no kā man mācīties un kam paklausīt un kam līdzināties? Kādam brālim draudzē vai savam vadītājam? Skatieties uz mani un līdzinieties man! To, kas nav labs, atmetiet. Nav runa par stilu, ādas krāsu un tamlīdzīgiem sīkumiem. Ir runa par mācību. Par ticību.

„Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca.” (1. Tesaloniķiešiem 5:12)

 

Kas pamāca šo mazo meitiņu? Mamma un tētis. Kas pamāca Ivetu? Tava mamma un tētis, vai tavs vadītājs? Mamma un tētis neko nesaprot no Dieva lietām. Un ja arī kaut ko saprastu, tad tu esi šajā draudzē! un kamēr tu esi šajā draudzē, tavs vadītājs ir šīs draudzes mācītājs. Kurš teica, ka draudzē nav kontroles? Draudzē ir un būs veselīga kontrole. Pats vārds „bīskaps” nozīmē – pārraugs. Viņš pārrauga draudzi, lai tajā tiktu ievērota veselīga mācība. Visas Pāvila vēstules faktiski saka: „Ir jābūt tā, kā mēs jūs mācījām. Atkal jūs novirzījāties! Kad braukšu šurp, dabūsiet!”

„Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!” (Ebrejiem 13:7)

Būtu jau labi, ja mēs varētu novērot, kā viņi beidz šo dzīvi un tad sekot! Sekojiet viņu ticībai. Kam mēs sekojam? „Draugiem”, kuri dodas uz Ēģipti, vai saviem vadītājiem? Kam mana grupa seko? Mācītājam Mārcim Jencītim. Elīna, kam seko tu? Ingai Lapsai. Pēterīt, kam tu seko? Edgaram. Būs vēl Rakstu vietas par paklausību.

„Paklausait saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi.” (Ebrejiem 13:17)

Kam paklausiet? Tiem, kas dodas uz Ēģipti, vai saviem vadītājiem? Pie kā meklējiet padomu? Pie savas vai citu grupu cilvēkiem, vai pie sava vadītāja? Artūr, pie kā tev jāmeklē padoms un atbalsts? Pie Veltas vai pie manis? Velta tāpat nosūtītu tevi pie manis. Bet ja tas būs cilvēks no viņas pašas grupas, viņa pati uzklausīs viņu un risinās. Un ja viņa netiks galā, viņa teiks: „Ejam pie mācītāja”. Viņa neteiks: „Mācītājs tevi nesapratīs”.

„Kas Mani ienīst, ienīst arī Manu Tēvu.” (Jāņa 15:23)

Jēzus bija vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Savai grupai viņš bija reāls līderis. Kas ienīst Jēzu, tas ienīst arī Viņa Tēvu. Tātad, kas neuzklausa mācītāju, neuzklausa Dievu. Jā, Jēzus nekad nekļūdījās, mācītājs kļūdās, un tomēr. Dieva vārds māca paklausīt vadītājiem arī tad, ja viņi kļūdās. Protams, nav runa, ja tev māca aplamības vai grēkot.

Andrejs bija pirmais, kurš sekoja Jēzum. Un pēc tam viņš atveda pie Jēzus savu brāli Pēteri. Vai esi lasījis par to?

„Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija Viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: “Mēs esam atraduši Mesiju” (tulkojumā: svaidītais). Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks Kēfa” (tulkojumā: Pēteris – klints).” (Jāņa 1:40-42)

 

Kurš pieveda pie Kristus Pēteri? Andrejs, viņa brālis. Andrejs bija pirmais, viņš bija garīgāks. Bet vai kaut kur Bībelē mēs redzam, ka Pēteris sekotu Andrejam? Jeb tieši otrādi, Andrejs seko Pēterim! Jo tieši Pēterim Jēzus teica: „Tu būsi klints, uz kuras Es celšu Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt”. Tieši Pēteri Jēzus atstāja par vecāko Savā grupā un draudzē.

Tavs vadītājs ir tava autoritāte, nevis draugs vai draudzene, kurš tevi pieveda pie Dieva. Ja tu kādu pieved pie Dieva, tas vēl nenozīmē, ka tu vari viņu nostiprināt. Andrejs seko Pēterim, nevis Pēteris Andrejam.

Necenties palīdzēt citiem, ja tu pats esi galīgā ķezā.

„Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, brāli, es izvilkšu skabargu no tavas acs, un baļķi savā paša acī tu neredzi? Tu liekuli, izvelc papriekš baļķi no savas acs, un tad pārdomā, kā izvilkt skabargu no sava brāļa acs.” (Lūkas 6:42)

Nav nozīmes tam, ko Andrejs reiz tev laba ir izdarījis. Nav nozīmes, ka viņš kādreiz tev iedeva naudu vai nomaksāja tavus kredītus. Lūdza par tevi un brīnumi notika. Ja tu esi grupā, tad tava autoritāte nav vairs viņš, bet tavs vadītājs. Un tas nebūs pareizais draugs, ja viņš centīsies ar tevi manipulēt un tevi kontrolēt. Tu vari draudzēties, bet neaizmirsti, kurš ir tavs vadītājs.

Nevajag uzmesties par garīgo padomdevēju un „uzklausītāju”, kā Absaloms. Dariet to tikai Dieva ieceltā kārtībā. Mateja evaņģēlijā ir Rakstu vieta, kas tev patiktu, tikai citā nozīmē:

„Bet jums nebūs saukties par rabi; jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi.” (Mateja 23:8)

Tev nebūs saukt sevi par mācītāju, jo viens ir mācītājs – Kristus. Ko tas nozīmē? Kristus un Viņa kārtība. Piramīda no augšas. Tādā kārtībā, kā Dievs ir iecēlis. Izlasiet mājās šīs Rakstu vietas un pamēģiniet pierādīt pretējo!

„Bet, ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm; kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei; bet, ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku.” (Mateja 18:15)

Šie vārdi nenozīmē, ka ola var mācīt vistu. Tas nenozīmē, ka tu vari pa draudzi meklēt brāļus un māsas, kurus tu varētu „mantot”. Brāļi un māsas, kuri, tavuprāt, nav pietiekami aprūpēti savā grupiņā. Tu domā: „Viņam trūkst draudzības. Viņš nav pietiekoši saprasts un uzklausīts. Man liekas, ka viņš nepareizi dzīvo un viņa vadītājs neredz šīs kļūdas. Es gan redzu”. Šī Rakstu vieta to nenozīmē. Pamācība notiek Dieva ieceltā kārtībā. Vadītājs vienmēr redz. Un kāds no malas nekad neredz tā, kā redz vadītājs. No kuras vietas labāk var redzēt? No augstākas vai zemākas vietas? Kurš vislabāk visu redz draudzē? Mācītājs, jo viņš ir augstāk. Kurš savā grupā vislabāk visu redz? Grupas vadītājs. Kurš savā dzīvē redz vislabāk? Tikai tu pats!

Tava palīdzība kādam brālim, kas nav saskaņota ar tavu vadītāju, viņam var izrādīties „lāča pakalpojums”. Tu vari mēģināt palīdzēt kādam citas grupas cilvēkam, bet vai tu esi padomājis, ka viņam ir sava grupa un savs vadītājs, kurš ir no Dieva ielikts? Tu nepārzini situāciju. Jau tu domā, ka pārzini situāciju labāk par vadītāju, tad esi paaugstinājis pats sevi un neesi uzticams. Ja tiešām būs nepieciešama vairāk palīdzības, nekā jau sniegts, tad tas tiks pateikts mācītājam, draudzei un tiks palīdzēts.

„Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?” (1. Jāņa 3:17)

Varbūt tu staigā pa šo draudzi, varbūt vēl pa citām draudzēm vai internetā meklē un saki: „Šādi cilvēki! Kā gan Dieva mīlestība lai paliktu manī, ja es viņiem nepalīdzēšu, neuzklausīšu, neiedošu naudiņu!” Tev nevienam nekas nav jādod. Priekš tam ir Dieva iecelti vadītāji. Reizēm par to naudu, ko tu iedod, viņš tiešām aizies un nodzersies līdz „pelītēm”. Tas varbūt tāds rupjš piemērs. Bet ir daudzas lietas, kas nav vajadzīgas viņam. Viņam vadītājs jau daudz ir mēģinājis palīdzēt, un tagad vēl tu nāksi ar savu „palīdzību”.

Vai tu esi redzējis tos pārgarīgos cilvēkus, kuri grib kalpot ar savām Gara dāvanām? Ar Gara dāvanām, draugs, kalpo savā grupiņā! Nestaigā pa draudzes aizmuguri meklēdams, kam uzlikt rokas! Kad tev sagribas kalpot kādam cilvēkam ar Gara dāvanām, nepakonsultējoties ar savu vadītāju, ārpus vadītāja gribas, vienalga, vai savā grupā, vai ārpus grupām draudzē, atceries:

„Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs.” (1. Korintiešiem 12:28)

Pirms tu kādam gribi kalpot ar Gara dāvanām, padomā! Nedari neko tādu, pirms neesi pakonsultējies ar savu vadītāju. Un līderiem silti iesaku – pirms dari ko un nesaproti, pakonsultējies ar mācītāju. Atceries, ka vispirms ir vadītāji un tikai tad – Gara dāvanas. Caur vienu roku uzlikšanu tu vari dabūt piecus velnus. Caur nepareizu Gara dāvanu lietošanu. Lieto labāk savu evaņģēlista dāvanu. Ej pie cilvēkiem un ved viņus pie Dieva. Tev nevajag šeit „ārstēt” manas vai citas grupas cilvēkus.

Dievam ir karstas dusmas uz cilvēkiem, kuri dara savu darbu nolaidīgi. Kā arī uz tiem „līderiem”, kurus Viņš nav akceptējis.

„Turpretī elka dievi runā niekus, un zīlnieki pravieto melus; tie sludina izdomātus melu sapņus, un viņu mierinājums ir bez nozīmes. Tādēļ jau arī mūsu tautas brāļi bija spiesti izceļot un dzīvot trūkumā kā ganāms pulks, kam nav gana. “Man ir niknas dusmas uz šiem ganiem, un vadītājus āžus Es gribu piemeklēt; jo Tas Kungs Cebaots tagad rūpējas par Savu ganāmo pulku, par Jūdas namu, Viņš to izredzējis par Savu brašāko cīņas zirgu karā.” Caharijas 10:2-3

 

Vari būt pārliecināts, ja tu veido nepareizas draudzības ar cilvēkiem draudzē, Dieva dusmas ir izsauktas uz tevi. Un ja vadītājs brīdina tevi, ka šādus kontaktus tev nevajag, un ir dažādi iemesli tam, kāpēc nevajag, ja viņš redz, ka šī draudzība tevi negatīvi ietekmē, un tu viņu neklausi, vari būt pārliecināts, Dieva dusmas jau darbojas tavā dzīvē. Un tad tu brīnies, kāpēc man tādas vai citas problēmas. Postam nolemti ir tie, kas seko vadītājiem, kuri nav iecelti no Dieva. Akls aklam rāda ceļu.

„Un šās tautas vadoņi tiešām ir maldinātāji: viņu vadītie ir postam lemti.” (Jesajas 9:15)

 

Ja tu seko nepareizajam cilvēkam, ja tu iespaidojies no viņa, tu esi postam nolemts! Velns draudzē ļoti labi var darboties, ja draudzē nemāca un neievēro kārtību, kādu ielicis Dievs. Ja mēs draudzējamies ar ko pagadās, kalpojam, kam pagadās, atbalstām, ko pagadās, ignorējot savus vadītājus.

„Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.” (2. Timotejam 4: 3-5)

Jebkura līdera un arī ne līdera nepareiza rīcība vai draudzība ir jādara zināma mācītājam. Ja tu neesi apmierināts ar savu līderi grupā, nāc pie mācītāja un runā ar mani!

„Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no Hloes nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildas.” (1. Korintiešiem 1:11)

Pāvils pavisam atklāti min cilvēku, kurš viņam pastāstīja, kas notiek šajā draudzē. Vadītāji tāpat kļūdās un rada dažādas nepatikšanas. Nāc pie mācītāja un risināsim. Es zināšu labāko risinājumu. Lūk, šeit sēž Evita. Viņa apmeklēja grupu pie kādas māsas, kura bija mūsu draudzē. Evitas līderis vienmēr man teica, ka viņa neko nevar. Mēs gribējām uzticēt viņai piereģistrēt draudzes aparatūru. Viņas vadītāja uzskatīja, ka Evita to nespēj. Vai tiešām pieaudzis cilvēks nemāk saskaitīt elementāras lietas? Arī runāt viņa nevar, pilnīgi neko nevar. Tā viņas divatā sēdēja un šī grupa ilgu laiku neauga. Nekas tur nenotika. Grupā bija aprunāšana: „Tikai nesaki mācītājam”. Evita sēž līderu sapulcē un dzird, ko šeit māca, bet viņas grupā dara pavisam ko citu. „Mācītājs nesaprot. Mums cita situācija”. Kad es sāku iedziļināties, sapratu, ka tur galīgi nav kārtībā. Evita bija nonākusi totālā atkarībā no sava līdera. Kad es viņas izšķīru, šī vadītāja Evitu negribēja laist vaļā. Evita šodien kalpo slavēšanā, skaita aparatūru, sestdien pirmoreiz sludināja draudzē vārdu par došanu. Viņai ir ģimene, jauka meitiņa. Viss mainās! Bet viņas vadītāja teica: „Neko viņa nevarēs, nekas viņai nesanāks!” Nupat Evita uzsāka savu biznesu. Viņa vada arī mājas grupu, kura drīz būs pilna. Cilvēki nāk pie Evitas. Viņa evaņģelizē, svaida ar eļļu, notiek brīnumi un zīmes. Kad Evitas iepriekšējais līderis teica, ka viņa neko nevar, Evitai bija jānāk pie manis un jāsaka, ka tas, ko māca draudzē, atšķiras no tā, kas tiek mācīts grupā! Nāc pie manis un saki, ja tavā grupā kaut kas nešķiet kārtībā! Arī tad, ja tu savā grupā redzi, ka veidojas nepareizas draudzības starp kādiem cilvēkiem, ej pie sava vadītāja un runā! Tā nav nekāda nodevība vai sūdzēšanās. Tā ir draudzes kārtība!

Ja pie tevis nāk citas grupiņas cilvēks vai arī tavas paša grupas cilvēks un prasa pēc padoma vai kādas lietas, par kuru tu skaidri zini, ka tas nav tavā kompetencē, pamāci viņu paklausīt savam vadītājam un griezties pie mācītāja.

„Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai.” (Romiešiem 14:13)

 

Necenties dot nejēdzīgus padomus lietās, kuras tu nepārzini un neesi kompetents. Garīgais vadītājs ir iecelts no Dieva un viņš pārzina situāciju. Nevajag tev dot nepareizus padomus. Nesaku, ka nevar ieteikt, ko vilkt mugurā, bet ir jāizšķir garīgas lietas. ir jāveido pareiza draudzība ar pareiziem cilvēkiem.

Ko darīt, ja līderis sastopas ar nepareizas, tā saucamās „draudzības” gadījumu? Saki to šim cilvēkam. Ja tu esi vadītājs, runā ar viņu zem četrām acīm. Ja tev grupā ir cilvēks, kurš nepārtraukti meklē attiecības ārpus grupiņas, tad parasti viņš meklēs tādus, kuriem ir līdzīgas problēmas, kā viņam. Varbūt tās būs problēmas ar puišiem vai meitenēm, varbūt viņi visi kopā būs sacēlušies pret draudzi, tās mācību un mācītāju. Viņi atbalstīs viens otru atkrišanā un grēkā. Jēzus saka:

„Bet, ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm; kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei; bet, ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku.” (Mateja 18:15-17)

Šī Rakstu vieta ir par to, kad vadītājs runā uz kādu cilvēku no savas grupas. Vai es kā mācītājs saku kādam no jums. Nevis citādi. Mācība tiek nodota pa ķēdi: Dievs – mācītājs – līderi – draudze. Bet ko darīt, ja šāds cilvēks neklausa vadītājam? Vadītājs ņem savu palīgu, ja tāds ir grupā, un runā vēl. Vai arī par šo lietu runā atklāti visā grupā. Cenšaties risināt šo problēmu, māciet un izskaidrojiet no Bībeles. Bet ja viņš tomēr neklausa atkal? Ko darīt? „Saki to draudzei!” Tas nozīmē – teikt to mācītājam. Ja vadītājs no savas puses visu ir izdarījis, jāiet tālāk un jārunā ar mācītāju. Un mācītājs izlems, vai šo cilvēku paturēt draudzē, vai aizliegt nākt uz draudzi. Šajā draudzē nebūs nepareizas draudzības attiecības. Šeit nebūs draudze draudzē vai grupas grupiņās. Te būs Dieva ielikta kārtība. Ja tev patīk draudzēties ar katru, kas pagadās, lūdzu, ej uz to vietu, kur tā atļauj. Nav problēmas, būšu pat priecīgs.

Šī draudze ir vienota tikai tāpēc, ka mums nav grupas grupās. Tas ir tāpat, kad valstī ir ēnu ekonomika, kas nemaksā nodokļus. Vai darbavietā, kad priekšnieks pagriež muguru, darbinieki viņu aprunā. Un kādas ir mūsu valsts iestādes? Aizej pēc palīdzības uz kādu no tām! Tad tu vari redzēt atmosfēru, kāda tur valda. Darbinieki aprunā savus vadītājus. Šeit nebūs tādas lietas. jo tas šķeļ draudzi un sagrauj vienotību.

Ko darīt, ja kāds cilvēks tev regulāri runā sliktu par draudzi, tās mācītāju, vadītājiem, runā sliktu par tavu ticību? Vienalga, vai tas būtu tavs tētis vai mamma. Es izlasīšu no Bībeles. Lūk, ko saka Dievs:

„Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā.” (Psalms 1:1)

Nesēdi paļātāju pulkā! Neklausies viņos. Kā to izdarīt?

„Vairi projām no sevis negantību teicēju mutes, un arī lai paļātāju mutes ir tālu projām no tevis!” (Salamana pamācības 4:24)

Vai nu tu dzen viņus projām, vai arī pats ej projām. Divi varianti. Ja tu klausīsies paļātājus, pats kļūsi par tādu.

Noslēgumā nolasīšu ievadu.

Pareiza draudzība draudzē un grupā ir ar cilvēkiem, kuriem ir kārtībā attiecības ar Dievu un vadītāju, mācītāju. Ja vēlies ar kādu draudzēties, tad pirmkārt, ar savas grupas cilvēkiem un caur vadītāju. Ārpus draudzes nevar ņemt draudzes cilvēkus un kopā ar viņiem kaut ko organizēt. Tu nevari aiziet uz slimnīcu un ārstēt tur pacientus. Tu nevari iet pie kāda uzņēmēja un ņemt viņa klientus. Tu nevari iet pie Vitālija un Evitas un ņemt viņu meitiņu. Tava prioritāte ir savas grupas cilvēki. Ja kaut ko vēlies darīt ārpus savas grupas, tad tikai ar vadītāja akceptu. Var padraudzēties arī ar cilvēkiem no citas grupas, bet tikai ar tādiem ar kuriem viss ir kārtībā. Man nav nekas pretim, ja uzticami cilvēki aiziet uz kafejnīcu un pārrunā kādas lietas. viņi nerunās sliktu par draudzi un tās vadītājiem. Bet ja cilvēks nav uzticams un vēlēsies ar tevi draudzēties, es teikšu – nevajag tev ar šo cilvēku iet kopā ēst. Tev būs pēc tam problēmas!

Var, protams, būt normāla draudzība, bet tavs vadītājs ir tāpēc, ka viņš zina un pārredz tavus kontaktus. Ir cilvēki, ar kuriem tev izveidosies nepareizas attiecības. Turies tālāk no viņiem! Draudzējies ar tiem, kuri ir uzticami draudzes līderiem un mācībai. Prioritāte ir savai grupiņai, tad kalpošanai, evaņģelizācijai un ģimenei. Un tad, ja paliek laiks – citu grupu cilvēkiem ja vien nav negatīvas ietekmes viņiem uz tevi vai arī tev uz viņiem. Ja tu esi kārtīgi kalpojis draudzē, vai tev vēl ir laiks draudzībām ārpusē? Mums ir arī darbs un ģimene. Cik mums ir neglābtie cilvēki, ar kuriem jāuztur kontakti? Draudzējies ar viņiem! Ja cilvēks ir draudzes mācībā un deg par Dievu, viņam parasti nav laika meklēt vēl kādu, ar kuru veidot attiecības. Cik labi, ka ir kalpošana draudzē!

Līdera un mācītāja uzdevums ir mācīt par pareizām attiecībām un sekot līdzi, lai nebūtu neveselīgas attiecības. Īpaši, lai neveidotos grupas, kuras ir ārpus draudzes mācības. Kad es iesāku šo draudzi, pirmie cilvēki mums bija interesanti. Kāds nosvin mūsu grupā savu dzimšanas dienu, taču pēc tam viņi vēl svin! Kopā ar tiem un vēl citiem cilvēkiem. Mani, protams, neaicina. Atklāti sakot, viņi aizsvinējās tik tālu, ka radās nopietnas problēmas. Es par tām nestāstīšu nevienam. Kad tu draudzē redzi šādu „čupošanos”, tas norāda uz nopietnām problēmām.

Cilvēks pats izvēlas sekot mācībai vai nē. Nav jāuzspiež, bet jāmāca, jābrīdina par sekām. Gadījumos, kad apdraud grupas vienotību, ir jārīkojas saskaņā ar draudzes mācību. Ja apdraud draudzes drošību, tad arī. Šajos gadījumos gala lēmumu pieņem mācītājs. Stingrākais lēmums ir aizliegt apmeklēt draudzi.

Tam, kuram ir laiks ārpus grupas vēl draudzēties, nozīmē, ka viņš nelieto laiku, lai draudzētos evaņģelizācijas nolūkos, grupā un draudzē nav uzņēmies kalpošanu. Var būt arī vienkārša garīga kroplība, it kā karstam kristietim.

Paldies Tev, Debesu Tēvs, par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu mūs vadi. Paldies par Svēto Garu, kas ieved patiesībā un atklāj visus velna melus un viltības, kuras viņš grib ienest mūsu vidū. Mīļais Dievs! Mēs pateicamies Tev par Tavu gaismu, Tavu vārdu un Tavu spēku. Un mēs lūdzam, ka mēs katrs varam pieņemt lēmumu pārraut jebkādas nepareizas attiecības. Pārraut jebkādas nepareizas draudzības, kas ir mūsu dzīvēs. Ka mēs pieķeramies, Jēzu, Tev. Ka mēs veidojam savas dzīves pēc Tava vārda un tās mācības, ko māca mūsu draudzē. Dievs, mēs gribam pieķerties Tev no visas savas sirds. Kalpot Tev, Kungs, no visas savas sirds un visa sava spēka. Mēs slavējam un mēs pielūdzam Tevi, Kungs. Paldies, ka Tu sargā un vadi mūsu dzīves. Tu esi vislabākais Tēvs. Tu gādā un rūpējies par mums. Tu koriģē un Tu pārmāci, lai liktu mūsu kājas uz pareiza ceļa. Mēs Tevi slavējam un mēs Tevi pielūdzam, Kungs. Tu esi vislabākais Tēvs. Mēs pateicamies Tev. Jēzus vārdā. Āmen!

Svētrunas iztirzājumu rakstīja Artūrs Danenbaums