“Es Esmu Tas Kungs jūsu Ārsts…” 2. Mozus 15:26

4. decembrī pulksten 14.00 Rīgā Zinātņu akadēmijas namā notiks draudzes „Kristus pasaulei” dziedināšanas dievkalpojums, kas būs pēdējais 2010. gadā. Šogad jau ir aizvadīti trīs dziedināšanas dievkalpojumi un daudzi cilvēki var liecināt par tajos piedzīvoto Dieva žēlastību un pārmaiņām savās dzīvēs.

Dziedināšanas dievkalpojumi ir ne tikai tam, lai saņemtu risinājumu veselības problēmām, bet vispirms jau, lai mēs ikviens varētu sakārtot savas attiecības ar Radītāju, atgriežoties no grēkiem un pieņemot Jēzu par savu Glābēju un Kungu. „Bez pareizām attiecībām ar Dievu un patiesas atgriešanās no grēkiem arī tava dziedināšana būs īslaicīga!” – tā savās svētrunās pastāvīgi uzsver draudzes mācītājs Mārcis Jencītis. Tomēr Jēzus Savas kalpošanas laikā dziedināja cilvēkus publiski, un arī mēs to darām.

Tā visos laikos ir bijusi Dieva godības manifestācija, kas visiem uzskatāmi demonstrē Dieva spēku un Viņa glābšanu. Gan Jēzus laikā, gan arī tagad, daudzi, piedzīvojot Dieva dziedināšanas brīnumu pie miesas, saņem dziedināšanu arī savai dvēselei, atbrīvošanu no ļauniem gariem, pagātnē cirstām brūcēm un psihiskām kaitēm, kā rezultātā daudzi atdod savas dzīves Kungam, Kurš viņus izglābis un kļūst par Viņa sekotājiem un mācekļiem uz mūžu.

Tu esi mīļi gaidīts draudzes „Kristus pasaulei” dziedināšanas dievkalpojumā ne tikai, ja tev ir kāda fiziska kaite. Ja tu patiesi to ilgosies no visas sirds, tu šeit saņemsi arī atbrīvošanu no dažādām atkarībām, ievainojumiem dvēselē pagātnē un garīgām problēmām, kādas ir mums katram. Draudzes kalpotāji šajā dievkalpojumā lūgs par tevi.

Nāc un piedzīvo savu brīnumu!

Artūrs Danenbaums.