Kaut jel kāds no jums būtu tūliņ aizslēdzis Tempļa durvis, lai jūs nededzinātu velti uguni uz Mana altāra!
Man nav nekādas patikas pret jums, saka Tas Kungs Cebaots, un upuru devas no jūsu rokām Man nav pieņemamas! Maleahija 1:10

 

Mācītājs Mārcis Jencītis iesāk savu līderu sapulces svētrunu ar Dieva vārdu, ar kuru Dievs uzrunāja Israēla tautu caur pravieti Maleahiju. Ir pagājuši 100 gadi, kopš Israēla tauta ir atgriezusies savā zemē no trimdas, kurā viņa atradās pēc Bābeles krišanas. 

 

Israēla tauta visus šos simts gadus ir dzīvojusi brīvībā, bet viņu nodošanās Dievam ir nepilnīga.  

 

Vai tu esi ieguvis brīvību, kas pastāvēs vēl pēc simts gadiem? Vai tu zini cīņu biedrus, kuri reiz dega Dievam?

 

Paiet laiks un kaut kas izmainās. Apsveicami ir, ka šīs izmaiņas ir pozitīvas, bet tās var būt arī negatīvas, kā Maleahija grāmatā, kad Israēls joprojām ceļ rokas, slavē Dievu, iet uz draudzi, bet Dievs saka, ka tas viss ir veltīgi, jo. upuris tiek pienests kropls, tizls, nepilnīgs un kalpošana ir nepilnīga.

 

Un jūs sakāt: redziet, viss tas tikai veltas pūles, – un jūs laižat to vienkārši pār galvu, saka Tas Kungs Cebaots, un jūs ņemat to, kas salaupīts, kas klibs un nevesels, un pienesat to Tam Kungam kā ēdamo upuri. Un Es lai pieņemtu to no jums? – saka Tas Kungs Cebaots. Maleahija 1:13

 

Runa ir par to, ka var notikt tā, ka cilvēki kalpo abstrakti, ar abstraktiem mērķiem, bez konkrētas vīzijas, patiesībā viņi kalpo paši sev, un Dievam šāda kalpošana nav pieņemama. Dieva darbā nav pusslodzes, ir tikai simtprocentīgs upuris. Pretējā gadījumā – viss ir veltīgi.

 

Tas, ka tavā dzīvē ir izmaiņas, liecina, ka tu kaut kad esi nesis upuri par 100%.

 

Maleahija grāmata runā par 3 lietām, kas var novest pie pazušanas:

 

1.Nepilnīgs upuris;

 

2.Nepareizs kontakts ar elku dievu pielūdzējiem;

 

3.Nepilnīga kalpošana, kas noved pie pazušanas.

 

Mēs esam iegājuši Jaunajā gadā, mums ir sapņi, vīzija, stratēģija, augoša draudze un līderi.  

 

Ja visu, ko mēs esam ieplānojuši darīsim uz 100%, tad pēc simts gadiem mēs būsim auguši, jo nebūsim pieļāvuši tās kļūdas, kuras pieļāva Israēla tauta Maleahijas grāmatā.

 

Nora Lapiņa.