Mūsdienu kristīgo pasauli raksturo sajauktas prioritātes.

1. Laiku 29: 16 Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko esam sakrājuši, lai Tev uzceltu namu Tavam svētajam Vārdam, – tā ir nākusi no Tavas rokas, un Tev tas atkal tiek nodots!

 

Izraēla ķēniņš Dāvids bija cilvēks, kurš daudziem mums varētu būt par piemēru, kā pareizi sakārtot prioritātes savā dzīvē. Būdams veiksmīgs kā valsts vadītājs un karavadonis, Dāvids bija svētīts visās savās dzīves jomās un kļuva arī ļoti bagāts. Tomēr vārdi – „No Tevis es esmu to saņēmis un Tev es to atkal nododu!” – liecina to, cik ļoti Dāvids apzinājās savu atkarību no Dieva un cik lielu vērību pievērsa tam, lai Viņš pa īstam būtu pirmajā vietā visās dzīves jomās un lietās. Pēc aptuveniem aprēķiniem, zelta daudzums, kuru Dievnama celtniecībai ziedoja Dāvids un viņa tuvākie līdzgaitnieki, ietilptu vairāk nekā piecdesmit kravas automašīnās! Viņš nomira sirmā vecumā, nodzīvojis piepildītu dzīvi un valdīdams 40 gadus Izraēlā!

 

Mācītājs Mārcis Jencītis: „Dieva griba mūsu dzīvei – ka arī mēs aizejam mūžībā sirmā vecumā, piedzīvojuši visas Dieva svētības un atstādami aiz sevis augļus – cilvēkus!” Un turpina: „Es gribu runāt par piecām prioritātēm, kuras ir svarīgas katra kristieša dzīvei un garīgajai izaugsmei. Tās ir prioritātes, kurām ir pamatojums Bībelē”.

 

Prioritāte Nr. 1. – Dievs.

 

Psalms 5: 4 Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es Tev gribu nest savu upuri.

 

„Pamatdoma – „Visu Dievam!” Es jau gribēju likt šai svētrunai šādu nosaukumu!”- saka Mārcis. „Dievam ir jābūt galvenajam, pašam svarīgākajam ikviena kristieša dzīvē. Mūsu ikdienā tas nozīmē, ka ikvienam no mums ir personīgas attiecības ar mūsu Tēvu debesīs caur lūgšanu un Bībeles studēšanu. Laikam, ko mēs pavadam savā lūgšanu istabā, jābūt ieplānotam kā galvenajam mūsu dienas kārtībā. Pie pirmās prioritātes var attiecināt arī dievkalpojumu, mājas grupas un citu draudzes pasākumu apmeklēšanu, kā arī kalpošanu. Personīgi man nav saprotams, kā var šķirt Dievu no kalpošanas Viņam!” – saka mācītājs.

 

Prioritāte Nr. 2. – es pats!

 

Lūkas 10: 27 Un Jēzus atbildēja un sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.”

 

 „Ir laiks un uzmanība, kuri jāvelta mums pašiem”, – saka mācītājs. „Tas ietver gan mūsu fizisko veselību un atpūtu, gan arī mūsu garīgo stāvokli – kādas filmas skatos, kādu mūziku klausos un kādas grāmatas lasu. Mums ir jāmīl sevi pašus, lai spētu mīlēt citus. Ģimene, kalpošana un citi cilvēki, tas viss nedrīkst mūs „sadedzināt!” Kad attiecības ģimenē kaitē mūsu garīgajai un fiziskajai veselībai, kad dzīvesdraugs, mamma, paps vai citi tuvinieki mūs terorizē, neļauj nākt uz draudzi vai pat apdraud fiziski, mums ir jāizdara izvēle par labu mums pašiem!”

 

Prioritāte Nr. 3. – Ģimene.

 

1. Timotejam 5:8 Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.

  

„Ir laiks, kas mums jāvelta savai ģimenei un tuviniekiem.” – saka draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. „Ja kāds saka: „es visu laiku lūdzu Dievu”, vai: „es visu savu laiku veltu kalpošanai, tāpēc man neatliek laika ģimenei un bērniem”, tad viņš nerīkojas pareizi. Mums ir jāsabalansē laiks, kuru mēs veltam ģimenei un kuru mēs veltam kalpošanai, tomēr mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Daudzi šeit kļūdās un aiziet projām no kalpošanas, draudzes un Dieva. Vispirms jārūpējas par to, lai mana ģimene bītos Dievu. Pirmkārt ir jāparūpējas par ģimenes garīgo veselību. Ja sieva vai vīrs dievkalpojuma dienā izvēlas braukt pie saviem neticīgajiem radiniekiem, tad tev ir jāizvēlas būt kopā ar Dievu Viņa namā!”

 

Prioritāte Nr. 4. – Kalpošana.

 

1. Samuēla 12:24-25 Tikai bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas varen lielas lietas Viņš jums ir darījis. Bet, ja jūs tomēr darīsit ļaunu, tad gan jūs, gan jūsu ķēniņš aiziesit bojā.”

 

Kalpošana un pienākumi draudzē ir cieši saistīti ar mūsu attiecībām ar Dievu un izriet no tā. Tomēr mūsu attiecības ar Dievu ir prioritāte numur viens. „Kalpošanas dēļ nedrīkst ciest manas attiecības ar Dievu”, – saka mācītājs Mārcis Jencītis. „Nedrīkst būt tā, ka ar pienākumiem draudzē mēs aizstājam savu sadraudzību ar Dievu, ka neatliek vairs laika lūgšanai un Bībeles lasīšanai”.

 

Prioritāte Nr. 5. – Darbs.

 

Šeit ir runa par mūsu laicīgo darbu, profesiju, karjeru. „Ir slikti, ja mūsu darbs traucē mums apmeklēt dievkalpojumus un mājas grupas sapulces, padara nekārtīgu mūsu attiecības ar Dievu, tāpat, kā darbs nedrīkst radīt problēmas mūsu ģimenē un kalpošanā”, – saka mācītājs.

 

 

1. Laiku 29:11 Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem!