Draudzē „Kristus Pasaulei” svētdien norisinājās Bībeles skolas izlaidums. Diplomus saņēma četrdesmit deviņi absolventi, kuri aptuveni četru mēnešu garumā rūpīgi iepazina Bībeli un mācījās, kā to praktiski pielietot visās savas dzīves jomās. Bībeles skolu absolvēja gan klātienes studenti, gan tie, kuri zināšanas apguva neklātienē.

Mācības skolā ir paredzētas ikvienam, kurš vēlas plašāk iepazīt kristīgās dzīves pamatprincipus. Nodarbību tēmas ir daudzveidīgas un rūpīgi sagatavotas, lai studenti spētu pēc iespējas labāk izprast Bībeli.

Skolā iespējams apgūt tādas tēmas kā pasaules radīšana, cilvēka grēkā krišana, Dieva glābšanas plāns, Jēzus Kristus upura nozīme, svēta dzīve, kā arī ieteikumus, kā patstāvīgi lasīt Bībeli un lūgt Dievu. Lai kļūtu par stipru kristieti, ikvienam nepieciešams savs garīgais vadītājs, tādēļ Bībeles skolā iespējams noskaidrot gan to, kādēļ tas ir vajadzīgs, gan to, kādēļ ir svarīgi piederēt pie konkrētas draudzes. Studentiem ir iespējams uzzināt Dieva prātu arī tādās tēmās kā laulība un finanses, kā arī gūt padomus, kā kļūt par savas dzīves līderiem.

Skola norisinās nepārtraukti, tādēļ ikvienam, kas to vēlas, ir iespēja uzsākt mācības jebkurā laikā. Klātienes nodarbības notiek katru pirmdienu plkst. 19:00 Zinātņu akadēmijā, taču tiem, kuri nedzīvo Rīgā, tiek piedāvāts mācīties neklātienē. Pieteikties iespējams, zvanot uz telefona numuru 28808660 vai rakstot uz e-pastu sandija@gmail.com.

Apsveicam ikvienu Bībeles skolas absolventu un novēlam turpināt iesākto ceļu kopā ar Dievu un nekad nepadoties, pielietojot iegūtās zināšanas un turpinot pilnveidoties un augt it visās dzīves sfērās!

Monta Gulbe