Šā gada 25. janvārī, Jēkabpils Tautas nama telpās notika pirmais draudzes
„Kristus Pasaulei” dievkalpojums šajā pilsētā. Bija atnākuši aptuveni 120 apmeklētāju. Kaut arī aizmugurējās rindās bija daudz skeptiķu un vērotāju no malas, Tas Kungs brīnišķīgi pagodinājās šajā dievkalpojumā. Dziedināšanas sāka notikt uzreiz pēc slavēšanas.

Jau dievkalpojuma sākumā kāda kundze, kura 9 gadus pārvietojās tikai ar sava kruķa palīdzību, Dieva aizskarta varēja brīvi staigāt bez palīglīdzekļiem, tikai nedaudz pieklibojot. Deviņus gadus viņa nebija staigājusi bez spieķa vispār. Dievs aizskāra arī kādu meiteni ar sagraizītām vēnām. Bija jūtama brīnišķīga Dieva klātbūtne, svaidījums. Slavētāji spēlēja un aicināja klātešošos godināt un pielūgt To Kungu praktiski visu dievkalpojuma laiku. Atskanot mācītāja Mārča Jencīša uzaicinājumam nodot savas sirdis Jēzum, cilvēki nāca priekšā bariem vien, bez īpašas pierunāšanas. 43 cilvēki nožēloja savus grēkus un pieņēma Jēzu Kristu par savas dzīves Kungu un Glābēju, tādējādi sākot jaunu dzīvi Dievā. Vairāki cilvēki uzreiz izteica vēlēšanos palikt jaundibinātajā draudzē.

Dievkalpojuma beigās draudzes „Kristus Pasaulei” slavētājiem pievienojās daudzi klātesošie, tostarp arī skeptiķi, atklāti vienojoties kopīgā pielūgsmē Kungam Jēzum Kristum.

Mārcis: -Tā bija evaņģelizācija ar uguni! Dievs pats pacēla šo draudzi un parādīja savu spēku! Vēl tagad esmu sajūsmā!

Edmunds: -Bija sajūtama brīnišķīga Dieva godība! Vienu brīdi, dievkalpojuma laikā sitot bungas, sajutu, kā caur manām rokām iziet it kā elektriskā strāva!

Regulāri dievkalpojumi katru svētdienu Jēkabpils draudzes namā Pasta ielā 75, pulksten 16. 00. Par mācītāju draudzē kalpo Juris Lavrinovičs.