Paldies Tev, Tēvs, par Svēto Garu, paldies par šo svētīgo sadraudzību.
Paldies par Tavu svēto klātbūtni šeit, paldies par Tavu labestību, Kungs. Mēs lūdzam, lai Tu svētī šo rītu, lai Tu runātu uz mums, lai Tu mācītu mūs, lai Tu dziedinātu mūs, lai Tu svētītu mūs, Kungs. Lai Tava pilnīgā griba notiek mūsu vidū. Paldies Tev, Svētais Gars, Jēzus Vārdā. Āmen!

Ir liela svētība jūs visus atkal šodien šeit redzēt. Ir liela svētība būt atkal kopā šajā sadraudzībā ar jums. Paldies Dievam, ka Viņš izdarīja tā, ka es tomēr varu būt kopā šodien ar jums. Pasaule ir redzējusi daudz dažādu lietu. Es pasakos Dievam, ka, neskatoties uz visu, mums ir ticība un mēs turpinām kalpot Viņam. Jēzus mums teica, ka beidzamajās dienās, kad gals tuvosies, būs dažāda veida problēmas. Es pasakos Dievam, ka Viņš teica: “Kad jūs redzēsiet šīs lietas, gals vēl nav pienācis.”

Bet, kad jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek; bet gals vēl nav klāt. (Marka evaņģēlijs 13:7)

Kad tu šodien skaties uz pasauli, tu redzi dažāda veida problēmas, kas notiek pasaulē, un to ātrumu, ar kādu šīs problēmas notiek. Tas viss parāda, ka mēs tuvojamies galam. Saprotiet, kad sieviete gatavojas dzemdēt, viņa jūt šīs dzemdību sāpes. Jo tuvāk bērns ir pie durvīm, lai iznāktu šajā pasaulē, jo vairāk pirmsdzemdību sāpes palielinās un jo biežāk tās notiek. Tas nozīmē, ka tā ir zīme, ka mēs kaut kam tuvojamies. Es ticu, ka mēs esam šajā laikā, kad mums vēl vairāk ir jāsāk mīlēt Tas Kungs un daudz vairāk Viņam ir jākalpo, un daudz vairāk lietas priekš Dieva ir jādara, jo mēs taču redzam, ka laiks samazinās un samazinās. Vienu dienu ir pandēmija, vienu dienu ir karš, un kādu dienu būs atkal kaut kas cits. Mēs nezinām, kas mums vēl tuvosies. Kamēr mums vēl ir dots šis laiks, kad mēs varam vēl pacelt rokas un pielūgt Dievu, tas nozīmē, ka mums daudz vairāk ir jādara priekš Tā Kunga. Mums jākalpo Viņam daudz vairāk. Es pasakos par šo vareno darbu, kurā Viņš izmanto jūsu mācītāju un jūs visus šeit Rīgā. Visas šīs dzīves, kas caur jūsu kalpošanu tiek ietekmētas. Šodien es gribu jūs iedrošināt, ka mums daudz vairāk ir jādara priekš Tā Kunga.

Es gribu apsveikt jūs ar 14. gadadienu. 14 gadi ir diezgan ilgs laiks. Bet es ticu, ka mēs varam vēl daudz vairāk izdarīt. Tātad, 14 gadi ir divas reizes pa 7 gadu cikliem. “7” ir tāds perfekts skaitlis. Jums ir divi pilnīgi cikli noieti. “8” ir jauna iesākuma skaitlis. Katru reizi, kad tu izej cauri 7 gadu ciklam, tev ir jāapzinās, ka Dievs tagad grasās ar tevi kaut ko jaunu darīt. Esi gatavs šai jaunajai sezonai. Dievs šobrīd jūs ieved šajā trešajā ciklā, vēl vienā Viņa labestības ciklā, Viņa žēlastībā, Viņa auglībā, tāpēc esi gatavs darīt daudz vairāk priekš Dieva. Es tev saku – daudz vairāk priekš Dieva!

Šajā rītā es gribu dalīties ar sprediķi, kam nosaukums ir “Privilēģija kalpot Tam Kungam”. Tas ir lieliski, ka tu kalpo Tam Kungam. Tā nav vienkārša, nesvarīga lieta, ka tu kalpo Viņam. Tā nav kaut kāda mazītiņa lieta, ka tu kalpo. Tā ir lieliska lieta, ka tu vari kalpot Tam Kungam. Ja tev jebkad tiek dota iespēja kalpot Tam Kungam, ka tevi reiz sauks par Tā Kunga kalpu, saproti, ka tā ir lieliska, varena lieta. Dažreiz, kad mēs satiekamies ar svarīgiem cilvēkiem, mēs sagaidām kaut kādu lielo piedzīvojumu, bet ir daudz labāk kalpot Tam Kungam.

Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts, tāpat kā Ārons. (Ebrejiem 5:4)

Neviens cilvēks pats sevi nevar ielikt kādā kalpošanā, ja viņš nav Dieva aicināts. Tāpat kā Ārons bija aicināts. Lai tu būtu Dieva aicināts, lai Dievs spētu tevi lietot, lai tev būtu dota šī iespēja kalpot Tam Kungam – tas ir pagodinājums. Tas nav kaut kāds juceklis tavā dzīvē, tā nav problēma tev, tas nav kaut kas tāds, kas tavā dzīvē ienes neērtības. Bībelē ir teikts, ka tev pat nebūtu iespēja to darīt, ja pats Dievs tevi neizvēlētos.

Ne katrā draudzē ir tādi, kas dzird šo vēsti, ko jūs dzirdat. Tāpēc Dievs ir izvēlējies jūs, lai jūs dzirdētu šo īpašo vēstījumu. Tas ir pagodinājums – dzirdēt šāda veida vēstījumu, ko tu dzirdi, ka tev jākalpo Kungam, jāstrādā Tam Kungam, jāuzvar dvēseles priekš Tā Kunga.

Katru reizi, kad man tiek dota šī iespēja, es vēlos atgādināt cilvēkiem Jāņa evaņģēlija trešās nodaļas 16.pantu.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa evaņģēlijs 3:16)

Ja tu būtu Dievs un tev būtu viens dēls, un tu atdotu šo dēlu par šiem cilvēkiem, tas nozīmētu, ka šie cilvēki tev ir svarīgi. Daudziem no mums ir bērni. Citiem no mums ir četri bērni, citiem ir trīs bērni, citiem ir pieci bērni. Es nezinu, cik tev ir bērnu. Dievam bija tikai viens vienpiedzimušais Dēls, viens īpašais Dēls, bet Viņam bija mīlestība pret citu cilvēku grupu. Viņš saka: “Man šie cilvēki tik stipri patīk, ka es atdošu Savu Dēlu viņu dēļ, lai viņi neaizietu bojā.” Tādu vēstījumu Viņš grib jums dot. Visas pārējās lietas jums tiek tā kā papildus piemestas. Galvenais vēstījums, ko Dievs grib tev pateikt – pasaulei nav jāaiziet postā, Latvijai nav jāaiziet postā, Rīgai nav jāaiziet postā. Tagad, kad tu esi piedzīvojis Dieva mīlestību, tas ir tavs un mans uzdevums pastāstīt citiem, ka Dievs arī viņus mīl. Mums ir jākalpo Tam Kungam. Tā ir lieliska un varena lieta – kalpot Tam Kungam. Īpaša lieta – kalpot Tam Kungam.

Minēšu dažus iemeslus, kāpēc tad ir lieliski kalpot Tam Kungam. Tā ir liela privilēģija kalpot Tam Kungam. Un es uzskatu sevi par privileģētu cilvēku. Jūsu mācītājs ir privileģēts cilvēks. Ikviens, kas kalpo Tam Kungam, ir privileģēts cilvēks. Kad tev ir kaut kas, ko tu vari darīt priekš Tā Kunga.

Dažreiz es satiekos ar cilvēkiem un viņi stāsta, kur viņi strādā. It īpaši, ja kāds strādā prezidenta ofisā, viņš saka: “Jā, es strādāju prezidenta pilī, jo tā ir tāda priviliģēta vieta.” Viņi saka: “Ne katrs cilvēks tur var strādāt tā kā es, neviens tik tuvu viņam nespēj pietuvoties.” Bet cik daudz vairāk ir kalpot Tam Kungam, cik daudz vairāk ir kalpot mūsu Dievam! Tā ir milzīga privilēģija. Saproti, ka Dievs tevi izvēlas, lai tu būtu Viņa kalps.

Es zinu, ka dažreiz mēs domājam, ka priesteri un mācītāji ir vienīgie Dieva kalpi, bet es gribu parādīt jums no Bībeles, ka Dieva kalpi nav tikai tie cilvēki, kurus mēs saucam par mācītājiem. Ir dažāda veida cilvēki, kurus Dievs ir nosaucis par Saviem kalpiem. Parādīšu dažus no viņiem, kurus Dievs nosaucis par Saviem kalpiem. Lai daži no mums atklātu, ka pat tad, kad tu neesi mācītājs, kad tu neesi priesteris, pat, kad tu neesi pilna laika kalpotājs, tu tik un tā vari būt Tā Kunga kalps.

Anglijā man ir aptuveni 150 mācītāju un tikai 6 no viņiem ir pilna laika kalpotāji. Visiem pārējiem ir savs laicīgais darbs. Viņi ir skolotāji, arhitekti, ārsti, inženieri, īpaši specializētie ārsti, grāmatveži, finansisti. Viņi iet uz darbu, bet ir Dieva kalpi. Visi no viņiem svētdienās sludina. Tāpat, kā es šodien sludinu, viņi arī savās draudzēs šodien māca. Iedomājies, ka grāmatvedis māca kaut ko draudzei, biznesmenis arī sludina draudzei, arī oficiants sludina draudzei. Viens no maniem grāmatvežiem, kas skaita naudu, ir oficiante. Viņa iet uz tiesu, tur strādā, tad atnāk uz draudzi un strādā Dieva labā. Viņa ir atradusi savu vietu kalpošanā Dievam. Daži no viņiem ir vienkārši studenti, bet viņi ir Dieva kalpi. Es esmu pilna laika bīskaps, bet ne visi cilvēki spēj būt pilna laika kalpotāji. Taču ikviens no mums var kalpot Tam Kungam.

Paskatīsimies Bībelē, un jūs tur ieraudzīsiet, ka Ābrahāms, Īzāks, Jēkabs bija Tā Kunga kalpi. Uzņēmēji – Ābrahāms, Īzāks, Jēkabs. Viņi nebija priesteri, viņi nebija levīti, viņi nebija cilvēki, kas dzīvoja templī. Jēkabs bija nopietns uzņēmējs. Viņa aitas, kazas un liellopi vairojās. Ābrahams bija ļoti nopietns uzņēmējs. Viņi bija bagāti cilvēki, bet tajā pašā laikā viņi spēja dzirdēt no Tā Kunga. Viņi mīlēja To Kungu. Viņi piedzīvoja Dievu. Dievs lietoja viņus, lai viņi darītu to, ko Dievs gribēja, lai viņi tajā laikā izdarītu.

Piemini Ābrahāmu, Īzāku un Israēlu, Savus kalpus, kuriem Tu, zvērēdams pie Sevis, esi solījis un sacījis: Es vairošu jūsu pēcnācējus kā debesu zvaigznes; un visu šo zemi, par ko esmu runājis, Es došu jūsu pēcnācējiem par mūžīgu mantojumu. (2. Mozus grāmata 32:13)

Viņi bija Dieva kalpi. Tādu apsolījumu Dievs deva nopietniem uzņēmējiem. Varbūt tu šodien esi uzņēmējs? Tev ir sava profesija, bet tas nenozīmē, ka tajā pašā laikā tu nevari būt Dieva kalps. Tas nenozīmē, ka tev nav dota šī iespēja, lai tu nevarētu veikt šo vareno kalpošanu, ko Dievs tev ir paredzējis.

Nesen es tikos ar 15 gados jauniem cilvēkiem. Es viņiem teicu: “Izvēlies kādu valsti Eiropā un katru nedēļas nogali nopērc vilciena, lidmašīnas vai autobusa biļeti, un aizbrauc uz šo valsti, iesāc tur draudzi un sludini tur evaņģēliju. Tad svētdienas vakarā brauc atpakaļ, un pirmdien ej uz savu darbu.” Un es teicu viņiem, ka tā ir liela privilēģija, liela svētība. Pagājušajā nedēļā svētdien viņi iesāka. Viņi man sūta tagad fotogrāfijas, šīs dvēseles, ko viņi ir savākuši kopā. Cilvēki tur atdod savas dzīves Kristum. Daži no viņiem ir datora inženieri, daži no viņiem ir grāmatveži, daži no viņiem ir biznesmeņi. Tie ir vidēji 27 gadus jauni cilvēki. Daži no viņiem tikko apprecējās, daži no viņiem bija precēti tikai vienu gadu. Bet es viņiem teicu: “Tā ir liela privilēģija kalpot Tam Kungam.” Cilvēki visu laiku ceļo no Londonas uz Budapeštu, uz Rīgu, uz Parīzi, uz Spāniju, lai ietu ēst un dzert, lai ietu dejot un darītu dažādas lietas, un viņi pirmdienā atgriežas atpakaļ darbā. Tad kāpēc mēs kā kristieši nevaram Jēzus labā arī ceļot? Kāpēc mēs tāpat nevaram Jēzum darīt? Kad es braucu uz šejieni, tad lidmašīna bija pilna tāpēc, ka rītdien ir brīvdienas Anglijā. Tātad viņi ceļo, viņi brauc uz Rīgu. Es nedomāju, ka viņi atbraukuši šeit, lai sludinātu. Viņi atbrauca, lai padejotu, lai piedzertos un lai darītu visādas trakulības. Kad es skatos uz to visu, un es redzu jaunos cilvēkus draudzē, es saku viņiem: “Ceļo Jēzus dēļ, dari kaut ko Dieva labā, ej un darbojies Dieva labā.” Ja katru nedēļas nogali tu iegūsi jaunu dvēseli, iedomājies, vienu dvēseli katrā nedēļas nogalē, tas ir to vērts, tā ir svētība.

Tātad Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs bija Dieva kalpi, bet viņi bija uzņēmēji. Vēlviens cilvēks Dāvids bija ķēniņš, tā, kā premjerministrs, kā prezidents, kā politiskais līderis. Bet Bībele viņu apraksta kā Dieva kalpu.

Un notika, kad ķēniņš mierīgi dzīvoja savā mājā – jo Tas Kungs bija viņam devis mieru visapkārt no visiem viņa ienaidniekiem, ka ķēniņš tad sacīja pravietim Nātānam: “Redzi, es te dzīvoju ciedru koku namā, bet Tā Kunga šķirsts mīt starp telts segām.” Tad Nātāns atbildēja ķēniņam: “Ej un dari visu, kas vien ienāk tavā sirdsprātā, jo Tas Kungs ir ar tevi!” Bet vēl tanī pašā naktī Tā Kunga vārds atklājās Nātānam un Tas Kungs teica: “Ej un saki Dāvidam, manam kalpam: tā saka Tas Kungs: vai tev būs Man celt namu, lai Es tanī dzīvotu?” (2. Samuēla grāmata 7:1-5)

Ķēniņu nosauca par Dieva kalpu. Es gribu tev teikt: “Vienalga, kas tu esi, tu vari būt Dieva kalps!” Kad es saku, ka ir lieliski kalpot Tam Kungam, tas attiecas uz ikvienu no mums. Dievs to saka ikvienam no mums, lai mēs kaut ko lielisku izdarītu Tā Kunga labā, jo tā ir lieliska lieta, ka tu vari kalpot Viņam.

Mans beidzamais piemēr ir Ījabs. Ījabs arī bija lielisks uzņēmējs. Mēs taču zinām Ījaba stāstu. Viņam bija ļoti daudz bērnu. Viņš bija ļoti bagāts, patiešām bagāts. Bībelē teikts:

Un Tas Kungs sacīja sātanam: “Vai tu esi ievērojis Manu kalpu Ījabu, ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš? Šis vīrs ir sirdsskaidrs un taisns; viņš bīstas Dieva un vairās no ļauna.” (Ījaba grāmata 1:8)

Tātad Ījabu nosauca par Dieva kalpu.

Tagad es gribu dalīties ar jums, kāpēc ir lieliski kalpot Tam Kungam. Tā ir brīnišķīga lieta – kalpot Tam Kungam. Tas ir pagodinājums, ka tu vari kalpot Tam Kungam, lai tu nodotu sevi, lai kalpotu Viņa labā. Ikviens no mums var kalpot Viņam dažādās sfērās tāpēc, ka ir dažādas lietas, kuras ir jāpadara draudzē. Daži no mums var atbalstīt draudzi finansiāli. Tā ir Dieva žēlastība, ko Dievs tev konkrēti ir devis, ka tu vari atbalstīt draudzi. Bet nevajag tā vieglprātīgi pret to attiekties, jo Bībelē ir teikts:

Bet piemini To Kungu, savu Dievu, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu Savu derību, ko Viņš ar zvērestu bija apsolījis taviem tēviem, kā tas šodien ir. (5. Mozus grāmata 8:18)

Tas ir Dieva spēks, ka tev ir finansiālā bagātība. Ne visiem tāds spēks ir. Ja tu saproti, ka tev ir šis spēks, tātad tas ir Dievs, kas tev ir devis šo spēku, lai kalpotu caur to Dievam, lai atbalstītu draudzi. Nedomā, ka tu ar saviem spēkiem to nopelnīji. Nedomā, ka tas ir ar tavu spēku. Tas ir Dievs, kas tev deva šo spēku.

Daži no mums spēj dziedāt. Daudzi no mums spēj sludināt. Ja tu vari sludināt, vari mācīt, esi pieejams. Vai tu esi mājas grupas līderis, lai mācītu citus? Lai sludinātu citiem? Lai darītu Dieva labā? Daži no mums ir labi administratori, organizatori. Vienalga, kādas dāvanas tev ir, ko tu spēj darīt, es tev tagad saku – ļauj Dievam darboties caur tevi. Nesēdi vienkārši un vēro! Nesēdi uz žoga un no malas visu novēro. Iesaisties! Atloki savas piedurknes, lai tev rokas paliek netīras no šiem darbiem, kas jādara draudzē.

Un jūs četrpadsmit gadus jau esat strādājuši. Bet tagad ir pienācis jūsu laiks vēl vairāk Tā Kunga labā darīt, daudz vairāk pie Viņa sākt darīt. Darīt, lai darītu daudz vairāk. Tātad daudz vairāk cilvēkiem ir jāiesaistās.

Dažiem no mums ir bijušas dažādas dzīves pieredzes, dažas no lietām tevi padarīja laimīgu. Dažas ne tik laimīgu padarīja. Bet vienalga, kas tas ir bijis, paliec un kalpo tam Kungam. Tā ir lieliska lieta. Tas ir pagodinājums. Tas ir liels pagodinājums, ka tu esi daļa no kaut kā. Neļauj dzīves pieredzei izmest sevi no kalpošanas Dievam. Varbūt esi kaut ko iepriekš mēģinājis un tas nedarbojās. Ne visi, ar kuriem es esmu mēģinājis sastrādāties, ir bijuši veiksmīgi. Dažiem cilvēkiem veicās, dažiem vispār nekas neizdevās. Daži no viņiem krita. Bet, kad viņi krīt, tā ir mana atbildība atrast kādu vietu, kur viņi iederas, atrast to, ko viņi var darīt. Daži cilvēki nespēj dziedāt. Bet citiem ir skaista balss. Pieņemsim, ka cilvēkam ir skaista balss, bet viņš nemāk dziesmu vārdus. Un tad, kad viņš dzied, viņš dzied citus dziesmas vārdus. Tad man ir jāpasaka viņam: “Saproti, tev ir skaista balss, bet tomēr tev labāk ir korī būt. Lai kāds vada un tu vienkārši viņu atbalsti.” Mums ir jābūt spējīgiem pieņemt savas lomas draudzē. Nekad neuzraksti atlūgumu. Nekad nesaki, ka tu vairs nekalposi. Atļauj to, ka tevi ieliek citā amatā, citā kalpošanā. Ja tev nav žēlastība uz vienu lietu, tev būs žēlastība uz kaut ko citu.

Mēs šodien redzējām, kā vadīja slavēšanu. Bet ne visi spēj spēlēt ģitāru un dziedāt. Daži vienkārši spēj spēlēt. Bet viņi nespēj vienlaicīgi dziedāt un spēlēt. Jo ir dažādas dāvanas. Dievs mums katram ir devis dažādas dāvanas. Ja tā ir tā lieta, ar ko tu gribi nodarboties, tu vari mēģināt. Bet ja saproti, ka nav žēlastības pār tevi, tad tev ir sev jāatļauj vai nu iziet cauri apmācībai, vai nu ka tevi kāds ieliek tādā pozīcijā, kur tu vari mirdzēt.

Es redzu daudz cilvēku, kas stāv pie kamerām, viņi dara savu daļu. Es nedomāju, ka kāds no viņiem spētu spēlēt ģitāru un dziedāt. Varbūt viņi tomēr māk to darīt, bet ne visi no mums to spēj darīt. Bet saproti, viņi ir atraduši to, ko viņi tagad spēj darīt. Viņi ir atraduši savu piederību, savu vietu draudzē. Un Dievs viņus svētī. Dievs gādās par viņiem.  Un Dievs viņiem palīdzēs. Jo viņi tagad ar to kalpo Tam Kungam.

1. iemesls, kāpēc ir lieliski kalpot tam Kungam – visas pārējās lietas tev tiks piemestas.

Kad tu nolemsi kalpot Tam Kungam, visas pārējās lietas tiks pieliktas tavā dzīvē.

“Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes?” (Mateja evaņģēlijs 6:25)

Ko mēs ēdam, ko mēs dzeram un ko mēs velkam mugurā – tās ir pamata dzīves vajadzības. Katrs no mums grib ēst labu ēdienu, katrs grib dzert labu dzērienu un vilkt mugurā skaistas drēbes. Mēs esam ļoti aizņemti. Smagi strādājam, lai mēs varētu ēst, dzert, lai mums būtu smukas drēbes. Bet Jēzus mums saka: “Nedomā, neuzskati, nepadari tās par daudz svarīgākām, nekā tās ir. Par to, ko tu ēdīsi. Un ko tu dzersi. Un, ko tu vilksi mugurā.” Tie ir Jēzus vārdi. Ne mani vārdi. Ne mūsu vārdi. Ja tu gribi dusmoties uz mani, tad dusmojies uz Jēzu. Ne uz mani. Es šos vārdus neesmu teicis. Jēzus to teica. Bet Viņš saka – ko tu ēdīsi, ko tu dzersi un ko tu vilksi mugurā – tām nav jābūt galvenajām lietām tavā dzīvē. Kam tad ir jābūt galvenajam tavā dzīvē?

“Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” (Mateja evaņģēlijs 6:33)

Visas! Tad visu, ko tu ēdīsi, tev piemetīs. Visu, ko tu dzersi un vilksi mugurā, tev arī piemetīs.

Esmu meklējis To Kungu. Esmu kalpojis Tam Kungam. Un man vienmēr ir drēbes, ko vilkt mugurā. Man ir krekls mugurā. Es pat īsti nezinu, cik tas maksā. Man ir, es uzvelku. Es ieraugu kreklu un vienkārši velku to mugurā. Man ir kurpes kājās. Es nezinu, cik tās maksā. Es pērku un velku kājās. Ko es vēlos tev pateikt caur šo? Sekojot Dievam un liekot Viņu savā dzīvē pirmajā vietā, tas nav ievietojis mani kaut kādās grūtībās. Man ir mašīna, ar ko braukt, un es braucu. Un es esmu ļoti laimīgs ar savu mašīnu. Ļoti ērta mašīna.

Nav tā, ka, kalpojot Tam Kungam, tev kaut kādas lietas tiek atņemtas no dzīves. Tieši otrādi – Dievs tev piemet šīs lietas. Kad tu sāksi kalpot, Dievs tev sāks piemest kaut ko dzīvē. Un Viņš tev iedos tās lietas, kuras, tev šķiet, ka tu zaudēsi, kalpojot Viņam. Viņš pat vairāk tev dos. Es gribu pateikt jums, mani draugi, ka ir labāk, ja tu atļauj Dievam sevi pieskatīt, nekā mēģini pats sevi pieskatīt un gādāt par sevi. Ir daudz labāk atļaut Dievam sevi pieskatīt jeb gādāt par tevi. Dievs paņem rokās tavu dzīvi, kad nolem: “Dievs, es lieku tevi pirmajā vietā! Tu pirmais! Ne ēdiens pirmais, ne kurpes pirmās, ne drēbes pirmās. Dievs, Tu pirmais! Tu, Dievs, numur viens!”

Zini, esmu dzirdējis dažādas mācības. Esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ka kristiešu dzīvē Dievs ir pirmajā vietā, laulība otrajā vietā, ģimene trešajā, kurpes ceturtajā, drēbes piektajā, pārējie ģimenes locekļi sestajā. Katram ir sava vieta. Bet, kad es lasu Jēzus vārdus, pirmajā vietā ir Dievs, otrajā ir Dievs, trešajā ir Dievs un pat ceturtajā ir Dievs, un piektajā vietā arī ir Dievs, un arī sestajā! Viss manā dzīvē ir Dievs. Kad tev tavā dzīvē viss ir Dievs. Viss, kas tev ir, tas ir Dievs. Un visu, ko tu gribi darīt, tas arī ir Dievs. Un tikai tad Viņš tev piemetīs šīs pārējās lietas. Viņš tev dos pārējās lietas. Viņš tev iedos tāpēc, ka ir numur viens. Viņš tev iedod to visu tavā dzīvē. Un tas nav mūsu galvenais mērķis. Tas nav mūsu galvenais aicinājums. Mūsu galvenais aicinājums ir pats Dievs. Mūsu dzīve ir Dievs. Lai kalpotu Viņam. Lai paliktu uzticami Tam Kungam.

Sātans tevi mēģinās nozagt. Tu varbūt domāsi, ka tu esi dusmīgs uz draudzi. Dažreiz tu domā, ka tu esi dusmīgs uz savu mācītāju. Tu dažreiz domā, ka tevi tavs mācītājs ir aizvainojis. Un tava draudze tevi ir aizvainojusi. Tas ir velns, kas mēģina tevi atturēt, lai tu kalpotu Tam Kungam. Katru reizi, kad tu ievēro, ka tev nepatīk tava draudze un tu jūties tā, it kā gribi iet prom, un domā, ka neko draudzē vispār vairs nedarīsi, tad saproti, ka velns tev tajā brīdī uzbrūk. Velns negrib, ka Dievs tev piemet šīs visas pārējās lietas, tāpēc viņš tevi grib atturēt no kalpošanas. Viņš grib izdarīt jebko, lai atturētu tevi no kalpošanas Dievam, jo tava kalpošana Dievam nodrošina to, ka Dievs piemet tev visas pārējās vajadzīgās lietas tavā dzīvē. Viņš dod visu pārējo tavā dzīvē, ko tu ēdīsi, ko tu dzersi, ko tu vilksi mugurā, kur tu strādāsi. Naudu kabatā. Dievs to iedos tavā dzīvē. Noliec Dievu savā dzīvē pirmajā vietā! Lai Dievs ir numur viens tavā dzīvē! Es tev vēlreiz saku, padari Viņu par numur viens! Notici reiz Viņam!

Esi uzticīgs Viņam un esi uzticīgs tai draudzei, kur Viņš tevi ir ievietojis. Nevajag skraidīt no draudzes uz draudzi. Šī ir tava ģimene. Šeit tevi Dievs ir iestādījis. Dievs šeit tevi iestādīja, lai tev būtu kāds darbs, ko šeit darīt, lai tev dotu šo iespēju kalpot Viņam. Lai nekas tevi nesatricina.

Tajā draudzē, kurai es piederu un strādāju kopā ar bīskapu Dāgu Hevardu-Millu, es esmu bijis jau trīsdesmit gadus. Īstenībā šogad jau trīsdesmit viens palika. Šis ir mans trīsdesmit pirmais gads manā draudzē. Tā pati draudze. Es nekad neesmu aizgājis prom un atnācis atpakaļ. Es nekad neesmu teicis, ka es eju prom no jums. Trīsdesmit viena gada gājumā Dāgs ir bijis mans mācītājs. Jā! Un Dievs caur to mani ir svētījis. Dievs ir svētījis mani. Dievs ir bijis uzticams man. Neļauj nevienai lietai aizvest tevi prom no draudzes.

Pasaki, kas man trūkst? Man ir bikses. Nezinu, cik maksā šīs bikses, bet ir. Man ir zeķes. Es nezinu, cik maksā tās zeķes, bet ir. Man sieva pērk manas zeķes. Un es velku kājās. Es nezinu, cik maksā, jo es tajā laikā kalpoju Tam Kungam. Un Dievs mani ir svētījis ar brīnišķīgiem, skaistiem bērniem. Viņi arī kalpo Tam Kungam. Divi no maniem bērniem ir mācītāji draudzē. Viņi mīl Dievu. Viņi tic Dievam. Kalpot Tam Kungam ir svētība un lieliska lieta. Ir lieliski kalpot Dievam.

Ir kādas lietas, ko nekad iepriekš es Dievam neesmu lūdzis. Bet, balstoties uz Mateja evaņģēliju 6:33, viņš šīs lietas pieliks.

“Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” (Mateja evaņģēlijs 6:33)

Viņš pieliks tās tavai dzīvei. Es nekad Dievam iepriekš neesmu lūdzis, lai es varētu atbraukt kaut vienu reizi un sludināt Latvijā. Nekad tā nelūdzu. Tā nekad nav bijusi mana lūgšanu vajadzība. Bet Viņš to ir pielicis manai dzīvei. Viņš man deva šo iespēju. Un es neskatos uz to vieglprātīgi. Es redzu, ka tā ir Dieva svētība. Es redzu, ka tas ir pagodinājums. Es redzu to kā lielisku privilēģiju. Daudzi no mācītājiem gribētu dažādās vietās mācīt, sludināt. Bet, ja Dievs pats viņiem neatvērs šīs durvis, viņi tur nebūs. Uzticība! Kad tu esi uzticīgs tajā namā, kur Dievs tevi ir ielicis. Kad tev ir šī sadraudzība ar Dieva kalpu šajā namā. Tas ir devis man šo labvēlību. Man ir šī labvēlība. Es caur to saņemu svētības. Kad es esmu bijis uzticams. Kad esmu bijis lojāls, uzticams, kad es esmu bijis stabils tajā draudzē, kur Dievs mani ir ielicis, un kalpojis tajā draudzē, strādājis tajā draudzē. Kalpojis, strādājis Dieva labā. Kalpojis Dieva kalpam. Viņš visu pārējo man ir pielicis klāt.

Saproti, ir lieliski kalpot Dievam. Kamēr stāstu tev šīs lietas, vispār nesaprotu, kā tu vari nekalpot Tam Kungam. Ikvienam, kas nekalpo Dievam, ir jānolemj kalpot Viņam. Nolem būt par mājas grupas līderi. Ja tu jau esi mājas grupas līderis un neesi bijis nopietns savā kalpošanā, nolem šodien, ka tu būsi nopietns savā kalpošanā.

Kuram no jums patika mūsu brālis Vitālijs Jefremočkins, kurš veda mūs slavā un pielūgsmē? Es tev pateikšu kaut ko. Varbūt tu neesi par to padomājis. Es gribu pateikt, kāpēc tev šī slavēšana tik ļoti patīk. Tā nav mūzika. Mēs nerunājam šeit tik daudz par mūziku. Jā, mūzika ir daļa no tā, bet tā nav galvenā lieta. Es gribu tev kaut ko parādīt. Es esmu bijis pāris reizes šajā draudzē. Jums pašiem šeit ir laba mūzika. Jums mūzika vienmēr ir bijusi jauka. Es kaut ko pateikšu par šodienas slavētāju Vitāliju – vienalga, ko viņš šeit dara, viņš to dara ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Jo Bībelē ir teikts:

Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. (Marka evaņģēlijs 12:30)

Ir ļoti pievilcīgi skatīties uz kādu, kurš sevi pilnībā ir nodevis. Viss, kas viņā ir, viņš dod to ārā, lai kalpotu savam Dievam. Un ir brīnišķīgi vērot to, kuram ir degsme jeb kaisle pēc Tā Kunga. Tā nav vienkārši ģitāra. Tā nav vienkārši dziedāšana. Bet tā ir kaisle. Viss, kas ir, nāk ārā. Viss. Viss, kas ir, nāk ārā Tam Kungam.

Es gribu tevi izaicināt. Ja tev ir mājas grupa draudzē, dari to ar visu spēku, kas tev ir. Esi tas cilvēks, kas kalpo Dievam ar visu, kas tev ir. Un tad tev būs atšķirīgi rezultāti. Dažreiz tev vajag iet uz kādu sanāksmi, un tev negribas iet uz šo sanāksmi. Dažreiz tev jāsāk šī sanāksme laikā, bet tu neesi ieradies laikā. Dažreiz tev pasaka, kas tev būs jāmāca, bet tu gribi kaut ko citu tajā laikā mācīt. Kāds varbūt nejūtas labi. Tu neesi apciemojis šo cilvēku. Dažreiz tev ir jālūdz, taču tev nav laika, lai lūgtu. Tev nav laika lūgt, bet tev ir jālūdz par saviem locekļiem. Tev ir jākrīt ceļos un jālūdz par saviem locekļiem. Dažreiz tu nelūdz. Dažreiz tu nesagatavojies. Vienalga, ar ko tu dalīsies ar viņiem, tev ir jāgatavojas. Bet dažreiz mēs negatavojamies. Redziet, ar mājas grupām tas nedarbojas. Un tad mums ir kādi attaisnojumi. Bet pieliec sirdi tam visam klāt! Atdod un dari to pienācīgi! Dari visu, kas tev ir jādara. Kalpo Tam Kungam ar visu savu spēku! Visu dod Tam Kungam! Visu Dieva labā. Velti laiku Dievam! Jo tas darbs, ko tu dari, ir lielisks darbs.

Dažreiz es skatos, ka dažiem no mācītājiem tu visu izstāsti, iedod visas grāmatas, iedod visas instrukcijas un Bībeli, pat lūdz par viņiem, svaidi viņus ar eļļu, ar svēto ūdeni, ar koka kolu un ar fantu, un ar minerālūdeni arī, un ar negāzētu ūdeni. Bet tu neredzi rezultātus, nekas nedarbojas. Tāpēc, ka cilvēks ir sliņķis. Viņš negrib neko darīt ar enerģiju un piepūli. Ziniet, Bībelē ir teikts:

Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Par to gādā, pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem. (1. Timotejam 4:14-15)

Dzīvo svētu dzīvi. Viss, kas attiecas uz tevi, tava dvēsele, miesa un gars, atdod to Dievam. Atdod to Dieva darbam. Un tavs lēmums, tavs guvums, kas būs, ir tava priekšrocība. Tā būs redzama cilvēku priekšā. Cilvēki to ieraudzīs.

Tavs prāts. Es zinu, ka te ir cilvēki ar asu prātu jeb gudri cilvēki. Tu esi visus grūtos eksāmenus, testus nokārtojis. Dievs ir tev devis šo gudrību. Kur tad ir šī gudrība draudzē? Tev šo gudrību ir jāizmanto arī draudzē. Izmanto to, lai kalpotu Dievam, lai strādātu Dieva labā. Izmanto to, lai celtu draudzi. Izmanto to, lai iekarotu dvēseles. Dievs ir ieinteresēts tavā gudrībā.

Varbūt Dievs ir darījis tevi skaistu – izmanto savu skaistumu, lai kalpotu Viņam. Sātans arī izmanto cilvēku skaistumu tur ārā, pasaulē. Bet tu esi glābts. Izmanto savu skaistumu, lai kalpotu Dievam. Varbūt lai vienkārši aicinātu cilvēkus uz draudzi, varbūt vienkārši lai komunicētu ar cilvēkiem, varbūt lai kādam uzsmaidītu. Viss, kas tev ir – izmanto to Dieva labā.

2. iemesls, kāpēc ir lieliski kalpot Tam Kungam – būs redzama atšķirība starp tiem, kas kalpo Tam Kungam un kuri nekalpo.

Ir atšķirība – šie cilvēki nav vienādi.

“Tai dienā,” saka Tas Kungs Cebaots, “ko es izraudzīšu, viņiem būs būt Manam īpašumam, un Es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo. Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo.” (Maleahija grāmata 3:17-18)

Es tev gribu teikt – ir atšķirība starp tiem, kuri kalpo Tam Kungam un tiem, kuri nekalpo. Tu domā, ka visi kalpo Tam Kungam? Nedomā, ka visi savu enerģiju un laiku velta kalpošanai Dievam. Ne visi grib nest šo upuri Dieva labā. Dažreiz cilvēki domā, ka ir daudz grūtāk kalpot Dievam, jo jāupurē daudz vairāk. Bet es gribu tev teikt – cilvēki, kuri strādā pasaulē, daudz vairāk upurējas. Patiesībā ir ļoti grūti nopelnīt vienu eiro, desmit eiro, piecdesmit eiro un simts eiro. Lai to panāktu, ir jādara smags darbs, un cilvēki tādēļ upurējas.

Bet, ko tie upurē, tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. (1. Korintiešiem 10:20)

Neticīgie, kas nes upuri, nes šo upuri velnam. Ikviens nes savu upuri. Kam tu nes savu upuri? Kam tu upurēsi kaut ko? Dievam vai velnam?

Katram ir kāds redzējums, piemēram – “Es gribu daudz nopelnīt”, “Es gribu tik daudz naudas!”, “Es gribu dzīvot tur” – tas nozīmē, ka tev būs jānes kaut kāds upuris, lai tu spētu to atļauties. Bet, kad mēs runājam par Dievu, mēs negribam neko upurēt, neko negribam darīt. Tā, it kā Dievam jebkas derētu, Dievs pieņemtu jebko. Bet pasaule tādā veidā nedarbojas.  Kāpēc Dievam tāda veida attiecības ir jāpieņem? Tu redzi cilvēkus, kuri saka, ka ir Dieva kalpi, ka viņi ir līderi Dieva labā, bet viņi strādā tikai viduvēju darbu, nedara neko nopietnu, viņi nepieliek pūles, lai kalpotu Dievam. Ir atšķirība starp tiem, kuri kalpo Dievam un starp tiem, kuri nekalpo. Tie, kas ziedo sevi Viņam un tie, kuri neatdod sevi Viņam. Ir divas dažādas cilvēku grupas. Tāpēc es gribu tev teikt – lai nopelnītu piecus eiro pasaulē, tev ir jāstrādā un jānopelna. Lai nopelnītu simts eiro – ir jāstrādā. Arī draudzē – lai kaut ko nopelnītu, lai uzplauktu, lai labi visās lietās veiktos – ir jāstrādā, jānopelna. Tas ir tāds princips. Bībelē ir teikts:

[..] ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. (2. Tesaloniķiešiem 3:10)

Ja tu gribi ēst, tev ir jāstrādā. Es nesaprotu, kā tu vari būt līderis draudzē un negribēt smagi strādāt? Dievs apbalvo cilvēkus, kuri smagi strādā. Viņš teica Ādamam: ”Vaiga sviedros tu pelnīsi sev maizi.”

Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. (1. Mozus grāmata 3:19)

Citiem vārdiem sakot – ja tu strādājot nesvīsti, tu neēdīsi. Šodien es svīstu, tātad es esmu nopelnījis ēdienu.

Visu, ko tu dari un dod draudzē – pieliec tam savu sirdi. Kad es redzu labu dziedātāju, labu bundzinieku, es esmu pārliecināts, ka viņš ir trenējies, viņš ir smagi strādājis. Viņš ir tā sevi visu tam veltījis, ka nolemj bungot Tam Kungam, kamēr Dieva klātbūtne nonāk. Viņš tā vienkārši no rīta nepamodās, neizkāpa no gultas un nesāka šeit uzreiz tā spēlēt. Visticamāk, viņš ir jau ilgāku laiku bungojis, katru dienu mēģinājis, ilgstošas stundas. Redziet, ir atšķirība starp tiem, kuri nodod sevi Dievam un tiem, kuri sevi nenodod Dievam. Kas pilnībā sevi nodod un kas sevi nodod Dievam viduvēji. Kuri velta savu brīvo laiku Dievam un kuri velta Dievam visu savu laiku. Dod Dievam visu savu laiku un tad tu redzēsi atšķirību.

3. iemesls, kāpēc ir lieliski kalpot Tam Kungam – tā tu tuvosies Dievam.

Kad tu esi kalps, vienalga kam, tev ir iespēja tuvoties konkrētai personai. Ikvienam, kam tu kalpo, tu pietuvojies. Tu pietuvojies viņam vairāk nekā tie, kas nekalpo tam cilvēkam.

Mūsu draudzēs ir daudz ārstu un medpersonāla, jo bīskaps Dāgs Hevards-Mills arī pēc profesijas ir ārsts un viņa svaidījums izplatās arī viņa draudzēs. Daudzās mūsu draudzēs tu redzēsi ārstus un medpersonālu. Tu redzēsi un ievērosi, ka daudzi no medpersonāla ir precēti ar ārstiem. Tas ir tāpēc, ka viņi kalpo ārstiem. Jo ikviens, kas kalpo tev, kļūst pievilcīgs tavās acīs tāpēc, ka kalpošana ir brīnišķīga lieta. Kad tu kalpo, tu izskaties pievilcīgs. Tu ļoti tuvu pietuvojies tam cilvēkam.

Man bija ļoti jauka, aktīva draudzes locekle, viņa bija medmāsa. Un vienu dienu mēs visi lūdzām Dievu, lai dod viņai vīru, lai dod viņai labu cilvēku. Un kādu dienu šī medmāsa man saka: ”Mācītāj, es esmu iemīlējusies!” Es saku: ”Ko? Ko tu?” Viņa saka, ka ir iemīlējusies. Es saku: ”Kurā tu esi iemīlējusies?” Viņa atbild: ”Vienā mācītājā, kas ir citā draudzē.” Es viņai prasīju, kur viņi bija satikušies. Jāņem vērā, ka viņa ir medmāsa. Šis mācītājs nokļuva slimnīcā. Viņš arī bija neprecēts. Mācītājs kādu laiku pavadīja slimnīcā, viņa bija viņa medmāsa. Viņa mainīja mācītāja pārsējus brūcei, baroja ar karotīti viņu, deva viņam ēst, viņa tuvojās viņam arvien tuvāk. Viņa vienkārši darīja savu darbu – baroja viņu, mazgāja viņu, mainīja pārsējus. Bet tajā brīdī, kad mācītājs kļuva vesels, viņš teica: ”Es tevi precēšu.” Un viss – viņi ir precēti. Viņš paņēma manu brīnišķīgo draudzes locekli un aizveda viņu uz savu draudzi tāpēc, ka viņa pietuvojās viņam caur kalpošanu.

Tātad – kad tu kalpo, tu pietuvojies Dievam. Un tad, kad tu tuvojies Dievam, Dievs tev dos visas tās lieliskās lietas, kuras Viņš tev ir sagatavojis. Dieva kalpi ir tuvi pašam Dievam. Kas ir tik īpašs svarīgos cilvēkos? Tie ir noslēpumi. Viņiem ir noslēpumainas lietas, kuras tiek viņiem atklātas. Kad tu neesi tuvu svarīgam cilvēkam, tu nezināsi viņa noslēpumus, tu nezināsi, ko viņš dara, jo šis cilvēks tev to tik vieglprātīgi nestāstīs. Bībelē ir teikts:

Noslēpumainās lietas visas pieder Tam Kungam, mūsu Dievam. [..] (5. Mozus grāmata 29:29)

Bet tad, kad tu pietuvojies Viņam, Viņš sāk dalīties ar Savām atklāsmēm, sāk atklāt kādas lietas mums, parāda mums tādas lietas, kuras citiem cilvēkiem nemaz nerādītu. Jēzus Kristus publiski runāja līdzībās.

Un Viņš tiem daudz mācīja līdzībās un Savā mācībā uz tiem sacīja: “Klausaities: raugi, sējējs izgāja sēt. Un notika, sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Un cita krita labā zemē un nesa augļus, kas uzdīga un augtin auga, un cita nesa trīsdesmitkārtīgi, cita sešdesmitkārtīgi un cita simtkārtīgi.” (Marka evaņģēlijs 4:2-8)

Kad Viņš beidza runāt, visi cilvēki tās lietas nesaprata, pat Viņa mācekļi. Bet tad, kad mācekļi bija ar Jēzu vieni paši, tie Viņam prasīja par to lietu nozīmi, ko Viņš bija stāstījis. Jēzus teica, ka kāds vīrs gāja sēt, kāda sēkla krita ceļmalā, kāda sēkla nokrita citā vietā, vēl kāda akmeņainā vietā un kādu sēklu putni apēda. Viņi nesaprata, par ko Jēzus bija runājis. Jēzus sāka viņiem skaidrot, ka sēkla ir vārds un ir dažādas augsnes, dažādas sirdis, kas cilvēkiem ir. Daži spēj pieņemt vārdu, daži nespēj to pieņemt. Tā ir, jo daži no viņiem ir bagāti un šīs aizņemtās dzīves dēļ viņi nespēj noticēt šim vārdam, viņi nekļūst auglīgi. Bet tad Jēzus sāka viņiem atklāt Valstības noslēpumus.

Un, kad Viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem divpadsmit bija pie Viņa, Viņam vaicāja par līdzībām. Un Viņš uz tiem sacīja: “Jums ir dots Dieva valstības noslēpums; bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās, ka tie redzēdami redz un nenomana un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu.” Un Viņš uz tiem saka: “Jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības? Sējējs sēj vārdu. Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un, kas starp ērkšķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes, trīsdesmitkārtīgus, sešdesmitkārtīgus, simtkārtīgus.” (Marka evaņģēlijs 4:10-20)

Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija tuvu Jēzum un kalpoja Viņam.

Kad tu sāksi kalpot Dievam, Viņš tev parādīs, kā uzplaukt, ko darīt, lai dzīvē veiktos un kā panākt, lai draudze augtu. Viņš parādīs, ko darīt, lai mājas grupa sāktu augt. Viņš parādīs tādas lietas, kuras lielākā daļa cilvēku pat nesaprot. Tas viss nāk no tuvības. Kad tu kalpo Dievam, tu tuvojies viņam. Ar ikvienu cilvēku, ar kuru tu strādā kopā, tu sāc tuvoties. Jo tu dzirdi, kā šis cilvēks runā, tu zini, kas viņam patīk, tu zini, kas viņam nepatīk. Tu ļoti daudz iegūsti gudrību par šo cilvēku un dzirdi, kā šis cilvēks runā ar citiem cilvēkiem.

Zini, mēs mūsu draudzē vieni paši nepieņemam cilvēkus, lai dotu viņiem padomus. Kad mēs dodam cilvēkiem padomus, vienmēr ir vēl kāds cilvēks līdzās. Es esmu ievērojis, ka cilvēki, kuri sēž manos dievkalpojumos, pat neko nesakot viņiem, pat nedodot padomus, pat nerunājot tieši ar viņiem, ar laiku viņi mainās tāpēc, ka viņi var dzirdēt, kas tiek runāts citiem cilvēkiem. Viņi to pielieto savā dzīvē un tādējādi mainās. To nozīmē būt tuvumā. Tā ir tā priekšrocība, ka tu esi tuvumā.

Bet tie, redzēdami Pētera un Jāņa patstāvību un nopratuši, ka viņi ir nemācīti un vienkārši cilvēki, brīnījās un uzzināja, ka viņi bijuši kopā ar Jēzu. (Apustuļu darbi 4:13)

Bībelē ir teikts – pēc tam, kad notika brīnums un pēc tam, kad šis labais sprediķis tika dzirdēts, tad viņi guva sev zināšanas un nojauta, ka Pēteris un Jānis ir bijuši kopā ar Jēzu. Vienkārši vērojot, kā šie mācekļi darīja lietas, pat vērojot to, kāds spēks šiem mācekļiem bija, pat dzirdot šo gudrību, kas nāca no viņu mutēm, cilvēki saprata, ka tie nav parasti cilvēki. Viņi taču ir zvejnieki un muitnieki un nevar zināt tādas lietas, darot savus laicīgos darbus. Viņi var zināt un darīt to, ko viņi dara, tikai tāpēc, ka viņiem ir šī sadraudzība.

Jo vairāk tu kalposi Dievam, jo tuvāks tu kļūsi Viņam. Un jo vairāk tu Viņam tuvosies, jo daudz svētītāka tava dzīve kļūs. Jo tuvāks tu kļūsi Viņam, jo gudrāks tu kļūsi, jo lielāku atklāsmi tu saņemsi un kļūsi svaidītāks. Pietuvojies Dievam!

Daži no mums tuvojas Dievam lēnām. Mēs izmantojam visu laiku, jo neesam pārliecināti. Bet esi šodien drošs un pārliecināts, ka ir lieliski kalpot Tam Kungam. Tā ir lieliska svētība. Nākamreiz, kad mācītājs jautās: ”Kurš grib būt mājas grupas līderis?”, saki, ka tu to vēlies.

Jo tuvāks tu kļūsi Viņam, jo daudz svētīgāka tava dzīve kļūs. Neatturi sevi. Nestāvi un nevēro. Nesaki, ka tu to nespēj. Tu visu vari! Tu visu spēsi izdarīt.

Ir daudz lietas, ko vajag padarīt šajā draudzē, bet Dievs meklē cilvēkus. Pēc 14 gadiem es gribu tev pateikt – tagad ir pienācis tavs laiks. Šis ir tavs laiks mirdzēt.

4. iemesls, kāpēc ir lieliski kalpot Tam Kungam – caur to tev dzīvē ienāks labklājība.

Ja nu tagad tie Viņam klausa un pakļaujas, tad viņi savas mūža dienas noved labā galā, bet, ja tie neklausa, tad tie iet bojā pēkšņā nāvē un nomirst bez īstas atziņas. (Ījaba grāmata 36:11-12)

Ja viņi paklausa un kalpo Viņam, viņi pavadīs savas dienas labklājībā.

Bet lai gavilē un priecājas, kam patīk mana taisnība, un saka vienmēr: “Liels ir Tas Kungs, kam prieks par Sava kalpa labklājību!” (Psalms 35:27)

Dievs tevi pieskatīs un ienesīs tavā dzīvē labklājību, ja tu Viņam kalposi.

Uzdošu tev tagad jautājumu – vai tu vēlies kalpot Tam Kungam? Pēc visiem šiem iemesliem, ko esmu devis, šai draudzei ir jābūt piepildītai ar Dieva kalpiem, kuri strādā Dieva labā. Tavā namā, tavā ģimenē Dievs parādīs atšķirību starp tiem, kuri kalpo Viņam un starp tiem, kuri Viņam nekalpo.

Bīskapa Ričarda Erī sprediķi “Privilēģija kalpot Tam Kungam” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija