Evaņģelizācijas kampaņai „Pārmaiņu laiks” draudze „Kristus pasaulei” gatavojās ļoti rūpīgi un nopietni.
Reklāma televīzijā, Kristīgajā radio, kā arī bukletu drukāšana prasīja ievērojamus līdzekļus, un tas bija izaicinājums gan draudzei kopumā, gan ikvienam tās dalībniekam, kuram bija iespēja atbalstīt draudzes darbu finansiāli.

Tika apzvanīti ap divsimt vietējo kompāniju un uzņēmumu, mēģinot rast sponsorus. Tomēr draudzes mācītājs Mārcis Jencītis jau sākumā teica, ka acīmredzot Dievs darīs brīnumu pie mums pašiem un ka mēs saviem spēkiem nomaksāsim visus rēķinus.

Evaņģelizācijas bukleti „Pārmaiņu laiks”, kuri tika nodrukāti 300 000 eksemplāros un caur A/S „Diena” izplatīti visos Rīgas rajonos, izmaksāja 2500 latu. Rēķins tipogrāfijai bija jāsamaksā šo pirmdien. Draudzes dievkalpojumos par to tika atklāti runāts un aicināti cilvēki ziedot. Vairāki dalībnieki pārskaitīja draudzei piecdesmit un simt latu katrs. Tomēr vēl pirms nedēļas draudzes kontā pilna šī summa nebija!

Pagājušo pirmdien draudzes lūgšanu sapulcē mācītājs sludināja, ka, ja mēs darām to, ko grib Dievs un nevis izdabājam cilvēkiem, tad Viņš nāk un dara Savu gribu. Tas attiecas arī uz sludināšanu par finansēm un aicināšanu ziedot, ko dažkārt pat kristieši dara piesardzīgi, baidoties, ka cilvēki „piedauzīsies” un vairs nenāks uz draudzi.

Kā uzskatāms piemērs mācītāja teiktajam bija viņa paziņojums, ka visa summa par bukletu drukāšanu ir nosegta pilnībā! „Dievs vienmēr dod tik, cik nepieciešams Viņa darbam”, teica mācītājs. „Tā ir liecība, ka Viņš svētī mūsu darbu. Viņš rūpējas par Saviem bērniem!”

Mācītāja paziņojums izsauca gaviles un neviltotu prieku lūgšanu sapulcē. Cik labi, ka mums ir tik varens Kungs, Kurš apgādā mūs ar visu nepieciešamo!

Artūrs Danenbaums.