Lai katrs jaunais cilvēks mūsu draudzē justos patiesi gaidīts un mīlēts, darbojas sagaidīšanas kalpošana.
Ikviens jaunais draudzes apmeklētājs tiek sirsnīgi sagaidīts un arī pavadīts, aizejot no dievkalpojuma. Tas cilvēkam rada drošības sajūtu – cilvēks jūtas labi un tā ir kā draudzes vizītkarte, kas paliks viņa atmiņā.

Indra, kas atbild par šo kalpošanu, saka: „Mēs paši zinām, kā ir, kad aizejam uz kādu jaunu vietu. Mums gribas, lai mūs sagaida, parāda sēdvietu un citas telpas. Šādas lietas ietekmē to, kā cilvēks uztvers dievkalpojumu. Ja viņam pašam gadīsies apsēsties starp draudzes kalpotājiem, viņš varētu justies neērti. Tāpēc labi, ka ir sagaidītājs, kas zina, kur ciemiņam būtu vislabāk un patīkamāk sēdēt dievkalpojuma laikā. Tas pirmais iespaids ir vissvarīgākais.”

Draudze ir kā ģimene, kas ielaiž cilvēku savās mājās, tāpēc mums vajadzētu izturēties kā laipniem namatēviem un namamātēm. Cilvēks ir pārkāpis mūsu garīgo māju slieksni, tāpēc šo sagaidīšanas kalpošanu var salīdzināt ar ciemiņu uzņemšanu savās mājās. Mums pret jaunajiem cilvēkiem jāizturas mīļi un uzmanīgi, lai cilvēks vēlētos nākt vēlreiz.

Kad notiek īpašie dziedināšanas vai evaņģelizācijas dievkalpojumi, kuros par cilvēkiem tiek atsevišķi lūgts un ir lielāks jauno cilvēku pieplūdums, draudzes kalpotāji cenšas iepazīties ar viesiem un būt par labiem draugiem. Ja kāds no jaunajiem apmeklētājiem izrāda vēlmi iepazīties ar kalpotājiem un draudzi tuvāk, tad tiek paņemts arī kontakttālrunis, lai turpmāk informētu viņu par draudzes aktivitātēm, palīdzētu pievienoties kādai no mājas grupām, kā arī lai vienkārši uzzinātu, kā cilvēkam klājas pēc dievkalpojuma apmeklēšanas un aizlūgtu par viņa vajadzībām.

Esam dzirdējuši vairākas liecības no cilvēkiem, kas šādu uzmanību nav pieredzējuši citās draudzēs. Viņi ir ļoti pateicīgi, ka kāds ir pienācis klāt, parunājies, pastāstījis par dievkalpojuma norisi un palīdzējies saprast kādas nezināmas lietas. Cilvēki augstu novērtē sev izrādīto uzmanību, īpaši, ja ir atnākuši vieni paši un jūtas nedroši. Jo vairāk cilvēki iepazīstas ar draudzes locekļiem, jo labāk un pārliecinātāk viņi jūtas jaunajā draudzes vidē. Sagaidīšanas kalpošanai ir liela nozīme pirmā iespaida veidošanā.

Laura Zeniņa.