Pirmdienas līderu sapulcē mācītājs Mārcis Jencītis runāja vārdu, kura nosaukums bija „Saglabāšanās un vairošanās”.
Mācītājs salīdzina abas šīs pozīcijas – „saglabāt jau esošo” un „vairoties un iet uz priekšu”, norādot, ka lielākā daļa cilvēku (arī līderu un vadītāju) tā vietā, lai gūtu reālus, plaukstošus panākumus un vairotos, visus savus spēkus koncentrē uz to, lai nosargātu to, ko ir jau sasnieguši. Piemēram, mājas grupas vadītājs tā vietā, lai vairotu cilvēkus grupiņā un pilnveidotu raksturu, uzsēžas uz visa jau esošā saglabāšanas. Mācītājs atgādina, ka, pametot pudeli gaisā, ir tikai viens īslaicīgs nekustīgais punkts un pēc tam ir kritiens lejup, kamēr pudele izšķīst pret zemi. No tā izriet, ka saglabāšanās patiesībā ir lejupslīde un ka mums ir tikai viens ceļš: vairošanās.

Seko daudz piemēru no mācītāja personīgās dzīves:

– mācītāja tētis bija elektriķis. Nupat ciemos bija atbraukusi draudzes līdere Eva, kurai arī ļoti patika visādas ar elektrotehniku saistītas lietiņas; noskaidrojās, ka viņas tētis arī ir elektriķis;

– mums ir pilna draudze ar skolotājiem. Ir zināms, ka mācītāja mamma ir pedagogs.

Secinājums: cilvēku ietekmē viņa vecāki. Gribam to vai nē.

Mācītāja ceļš uz vairošanos:

–    nesen viņš mājās nomainīja absolūti visu elektrotehniku – pārdeva par labu cenu labas, bet jau pāris gadus lietotas mantas, un, nedaudz pieliekot, nopirka absolūti jaunākos modeļus visam. Šī jaunā tehnika, pie tam, ir piecreiz jaudīgāka. Drīz turklāt visas jaunās tehnoloģijas būs pakārtotas šai jaunajai tehnikai. Te parādās princips: censties pēc jauna, nevis saglabāt veco (ātrāk, augstāk, tālāk!);

–    patlaban mācītāja mājās maina logus un veco koka vietā liek jaunus – pakešu. Lai arī vecie koka bija tiešām ļoti labi, tomēr ziemā tie nespētu saglabāt tādu siltumu, kā to spēj pakešu logi. Tagad to dara visai daudzdzīvokļu mājai kolektīvi, bet, ja tagad atteiktos, tad vēlāk, kad pārdomātu, būtu jāmaina individuāli, turklāt jau par saviem līdzekļiem;

–    nesen mācītājam pie durvīm zvanīja Lattelecom vīrs sakarā ar ļoti interesantas paketes piedāvājumu. Mēs visi mīlam internetu… Līdz šim mācītājam bija internets ar ātrumu līdz 10 Mbit/s, bet tagad jaunajā paketē, kas maksā tos pašus līdz šim maksātos 25 Ls/mēnesī vai pat vēl lētāk, būs optiskais internets ar ātrumu līdz 100 Mbit/s. Piesakoties uz šo jauno paketi, tagad nāks meistars par brīvu vadus mainīt.

Secinājums: vairojoties IR zināmas neērtības (izteikti pēdējos divos piemēros – logu nomaiņa ir samērā ilga un vadus arī velk daudzas stundas un to nākas paciest). Bet, ja cīnīsimies par vecā saglabāšanu, maksāsim vēl vairāk! Uz priekšu būs jaunās tehnoloģijas un tad drīz nemaz nevarētu daudz ko citu baudīt. Pārsvarā visi atceras, kādus agrāk mūzikas video veidoja! Tagad, ar mūsdienu tehnoloģijām, dienas laikā ar mobilo telefonu var uztaisīt labāk!

Ne soli atpakaļ! Mēs gribam vairoties! Bībele saka, ka jaunu vīnu nelej vecos traukos (Mat. 9:17Lūk. 5:37 un Marka 2:22 ) un jaunu ielāpu nešuj uz vecām drēbēm (Mat. 9:16Lūk. 5:36 un Marka 2:21 ).

„Es dziedāšu par Tā Kunga žēlastību visos laikos, paudīšu ar savu muti Tavu uzticību radu radiem, jo Tu, Kungs, esi solījis: “Uz mūžīgiem pamatiem lai būtu celta Mana žēlastības derība!” Un kā debesīm nesatricināmi ir pamati Tavai uzticībai. Tu esi arī sacījis: “Es esmu slēdzis derību ar Savu izraudzīto, esmu zvērējis Savam kalpam Dāvidam: Es nostiprināšu tavu dzimumu uz mūžiem un celšu tavu troni uz radu radiem.” (Ps. 89:2-5) Dievs saka: „Uz radu radiem.” Mums nevajag domāt tikai par to, kas ir šodien, bet vajag nostādīt sevi pozīcijā, ka darbs turpinās „uz radu radiem”. Dieva derība ir celta uz mūžīgiem pamatiem un Dievs redz vairāk nekā tu esi šodien – uz radu radiem lai top celta debesu valstība! Padomāsim, kas būtu noticis, ja Jēzus būtu tikai saviem mācekļiem iedevis savu mācību, bet nebūtu teicis turpināt to? Tad tas viss būtu bijis tikai uz dažiem gadu desmitiem un būtu izbeidzies! Bet patiesība ir tāda, ka arī mums šeit, mūsdienās, KATRAM vajag SAVUS MĀCEKĻUS!

5 punkti – etapi ceļā no saglabāšanās uz vairošanos:

 

1.etapsCĪŅA. 20% no visiem līderiem ir tie, kas cīnās. Par ko? Viņi neceļ līderus, cilvēkus un komandu. Šādās komandās cilvēki ir izvārdzināti, ātri nogurst; vecie aiziet, jo viņus nevērtē, un enerģija jātērē arvien jaunu kadru meklēšanai. Šādā kolektīvā morāle ir zema. Ieteikums: paseko līdzi savai esošajai vadītāja pozīcijai!

 

2.etapsIZDZĪVOŠANA. 50% jeb puse līderu ir izdzīvotāji. Arī viņi neceļ cilvēkus, bet viņiem tomēr ar dažādām metodēm izdodas izdzīvot, neizslēdzot arī šantāžu. Kvalitāte vidēja. Kalpotāji ir neapmierināti, visi līderi ik dienas nodarbojas ar izdzīvošanu, bez cerības uz nākotni.

 

3.etapsPILTUVE. Šeit ir 10% līderu. Līdzībā tas ir tā: pa plato galu birst iekšā, neilgi uzkrājas un pa tievo galu birst ārā. Šie līderi attīsta saviem cilvēkiem līdera dotības, bet viņi neveido personīgas attiecības ar cilvēkiem. Bet kā ir mums draudzē? Mēs neformālajos grupiņu pasākumos draudzējamies ar cilvēkiem, veidojam personīgas attiecības. Ir tā: cilvēkiem nevajag uzspiestas, teorētiskas idejas, bet redzēt šīs idejas pie tevis darbībā! Mūsu G12 ir mīlestības sistēma, un mīlestība ir absolūti neatņemama sastāvdaļa šajā perfektajā principā, jo, ja cilvēks ir sistēmā, BET bez mīlestības un personīgām attiecībām, tad šis princips var būt bīstams un nepareizi pielietots tas pārvēršas par drausmīgu monstru. G12 nav domāts, lai to izmantotu nepareizi. Piltuves etapā labākie potenciālie vadītāji aiziet, viņi ir vīlušies un atkal ir jāmeklē citi.

 

4.etapsSINERĢISMS. Šeit ir 9%. Tas ir komandas darbs – mijiedarbība. Konkrētāk paskaidrojot, tas ir, kad cilvēki, kuri darbojas kopā un kuru potenciāls tiek realizēts, dod daudz lielāku efektu, nekā darbojoties katram atsevišķi. Visi komandā darbojas vienam kopīgam mērķim. Te ietilpst gan līderu celšana, gan attiecību veidošana. Morālais stāvoklis ir augsts, cilvēki ir apmierināti. Šos sauc par labākajiem vadītājiem. Bet… tas ir tikai ceļš uz vairošanos, ar to vien nepietiek!

 

5.etapsNOZĪMĪGUMS. Tikai 1% sasniedz šo līmeni. Šeit iegūst bezgalīgu ietekmi. Šie cilvēki var ietekmēt un ietekmē pat pasaules attīstību. Tas notiek, kad līderi veido līderu komandu. Šajā etapā ikvienam tiek dotas iespējas realizēties. Šie līderi patiešām ietekmē visus apkārtējos, gan tuvākus, gan tālākus, iedarbojas uz dažādiem apstākļiem un notikumiem un ietekmē visas pasaules attīstību, maina pasauli. Šis ir mūsu mērķis! Mēs esam nozīmīgi! Tas, ko dara „Kristus pasaulei” NOTEIKTI ietekmēs plašus reģionus un to paveic visa draudze kopā. Mēs nenodarbojamies ar niekiem – mums pat mazie darbiņi, maizīšu smērēšana un grīdas mazgāšana mājas grupā ir nozīmīgi. Un svarīgi – mēs ticam, ka IKVIENS cilvēks var būt līderis!

Nost ar saglabāšanos! Mēs esam par vairošanos! Aicinājums: caurskatiet savas grupiņas, uz ko tām ir fokuss? „Viss ir jūsu,” saka Bībele (1. Kor. 3:21 ). Ir laiks vairoties! Ir jāiegulda cilvēkos un jādara to brīvi – lai tas ir dzīves stils. Ja tas ir sirdī, ir kļuvis par dzīves stilu, tad tas ir vienkārši! Mēs viennozīmīgi esam labākajā vietā! Jo mums ir dzīves stils: G12, mīlestības sistēma, perfektākais princips.

Lolija Sprancmane.