Kopš pirmās janvāra nedēļas draudzē „Kristus Pasaulei” atkal atsākas Bībeles skolas nodarbības tiem,
kuri vēlas labāk saprast Dieva Vārda pamatpatiesības katra kristieša dzīvei. Tās ir trīspadsmit nodarbības, kuru gaitā dalībnieki patstāvīgi meklē atbildes Bībelē uz jautājumiem un arī godīgi atbild, kā viņi šos principus ievēro savā dzīvē. Katru nedēļu draudzes mājas grupās tiek apgūta viena nodarbība, kāda svarīga tēma par kristīgās mācības pamatiem.

Šajās nodarbībās liels akcents tiek likts uz Dieva Vārda praktisko pielietojumu. Pēdējā nodarbība ir par draudzes „Kristus Pasaulei” vīziju un stratēģiju, kā to sasniegt.

Šī ir jau otrā Bībeles skola draudzē. Kā atzīmē skolas direktore Sandija Vēze, iepriekšējais nodarbību cikls pērnā gada rudenī, kurā piedalījās daudzi jaunie draudzes „Kristus Pasaulei” locekļi, radikāli izmainīja daudzu dalībnieku ticības dzīvi, ieveda tuvās un personīgās attiecībās ar mūsu Kungu Jēzu Kristu un cilvēki sāka pielietot iegūtās zināšanas savā dzīvē. Draudzes Bībeles skola ieteicama visiem, kas nesen izlēmuši sekot Kristum kā savam Glābējam un Kungam, atjaunojuši savas attiecības ar Dievu pēc kāda pārtraukuma perioda, kā arī tiem, kas pārnākuši uz „Kristus Pasaulei” no citām draudzēm un kuriem vēl ir daudz jautājumu vai neskaidrību.

Bībeles skolas nodarbības tiek plānotas līdz aprīļa vidum. Sekmīgiem absolventiem tiks izsniegts sertifikāts. Sīkāka informācija draudzes informācijas galdā vai pie skolas direktores Sandijas Vēzes.