Ar šā gada 7. martu sākas draudzes „Kristus pasaulei” līderu skola.
Šī skola sniedz gan principus un praktiskus padomus mājas grupas vadīšanā un mācekļu veidošanā, iepazīstina ar draudzes vīziju G12, gan arī veido par spēcīgām personībām, kuras spēs vest aiz sevis cilvēkus un audzina par līderiem ne tikai draudzē, bet arī savā ģimenē un darbavietā.

Daudzi cilvēki liecina, kā tieši Līderu skola pārvērtusi viņu dzīvi un domāšanu līdz nepazīšanai. Tieši šīs skolas laikā daudzi satvēruši vīziju G12 un ieguvuši mērķi savai dzīvei – iet un darīt par Kristus mācekļiem visus ļaudis, sākot ar saviem tuviniekiem.

Šī ir jau piektā līderu skola un tāpat kā pagājušajā reizē, arī šoreiz mācības notiks neklātienē. Skola ilgs trīs mēnešus līdz jūnija sākumam un tās kurss sastāv no 24 lekcijām, kuras var noskatīties draudzes mājas lapā. Katram, kurš mācās Līderu skolā, nedēļas laikā patstāvīgi jānoskatās divas lekcijas, pēc tam savas mājas grupas vadītāja klātbūtnē jāpilda pārbaudes darbs. Skolas beigās ir gala eksāmens. Sekmīgie absolventi saņem diplomu un tiek sveikti draudzes dievkalpojumā.

Paralēli Līderu skolai notiek arī draudzes Bībeles skolas pamatkurss. Atšķirībā no Līderu skolas, Bībeles skolai nav vienota sākuma vai beigu datuma. Mācības, līdzīgi kā Līderu skolā, notiek mājas grupu ietvaros. Bībeles skolas kursā ir 16 nodarbības par kristīgās ticības pamatdoktrīnām, kā arī kārtību tieši draudzē „Kristus pasaulei”. Jautājumus rakstveidā, uz kuriem atbildes pašam jāmeklē Bībelē, audzēknis aizpilda patstāvīgi un pēc tam pārrunā ar savu mājas grupas vadītāju. Arī Bībeles skolas sekmīgie absolventi saņem diplomu un tiek sveikti draudzes dievkalpojumā. Parasti tas notiek reizē ar Līderu skolas izlaidumu.

Ja tu vēlies kļūt par atmodas nesēju, dvēseļu glābēju un mācekļu veidotāju, tad draudzes „Kristus pasaulei” Līderu skola domāta tieši tev!

Pieteikties varat pie sava mājas grupas vadītāja vai pie skolas vadītājas Sandijas Vēzes. Vairāk informācijas pa tālruni – 27091231, e-pasts: sandija@gmail.com.

Skola ir bez maksas.

Artūrs Danenbaums.