Jaunais mācību gads atnācis ne tikai Latvijas skolās un augstskolās,
bet arī draudzē „Kristus Pasaulei”. Jau vairākus gadus ikvienam, kas to vēlas, ir iespēja mācīties draudzes organizētajās Bībeles un Līderu skolās. Šo skolu absolventi vienmēr beigās saņem diplomus, kas apliecina jauniegūtās zināšanas.

Bībeles skola ir kā pamata zināšanas par Dieva principiem un Viņa lielo plānu mūsu dzīvēm. Šī skola atklāj, kāpēc ir jāveido personīgas attiecības ar Dievu, kāda nozīme ir kristībām, kāpēc Dievs vēlas, lai mēs būtu draudzē, kā arī skaidro, ko nozīmē draudzes vīzija G12. Bībeles skolā pavisam ir 16 nodarbības. Katru no tām izdrukātā versijā aizpilda mājās ar Bībeles palīdzību. Pēc tam atbildes pārrunā ar savu mājas grupas vadītāju, kuram var uzdot jautājumus par kādām lietām, kas šķiet nesaprotamas.

Līderu skolas video un audio ieraksti, kas atrodami draudzes mājas lapā, sniedz principus un praktiskus padomus mājas grupas vadīšanā un mācekļu veidošanā, iepazīstina ar draudzes vīziju G12, kā arī veido par spēcīgām personībām, kuras spēs vest aiz sevis cilvēkus un audzina par līderiem ne tikai draudzē, bet arī savā ģimenē un darbavietā. Papildus iespējams studēt Mārča Jencīša sarakstīto mājas grupas vadītāja rokasgrāmatu, kas palīdz pilnīgāk apgūt Līderu skolas zināšanas. Pēc katras nodarbības noklausīšanās ir jāraksta eksāmens, kas parāda, cik labi izprasta katra no 25 stundām.

Gan Bībeles, gan Līderu skolas absolventi vienmēr ir ļoti priecīgi par jaunajām zināšanām, kas palīdz labāk iesakņoties Dieva vārdā un kļūt par patiesu Jēzus sekotāju un mācekli. Draudzē Kristus Pasaulei tic, ka ikviens cilvēks var kļūt par līderi saviem draugiem un radiniekiem, lai vestu viņus pie Jēzus. Veiksmi un apņēmību visiem jaunajiem Bībeles un Līderu skolu studentiem!

Laura Zeniņa.