Pēc draudzes „Kristus Pasaulei” gada jubilejas konferences savu darbu 16. martā sākusi jau otrā Līderu skola.
Šīs skolas mērķis ir pacelt draudzē jaunus mājas grupu vadītājus, apmācīt ļaudis, kā viņi var būt līderi savā ģimenē, darbavietā un draugu pulkā. Skola palīdz attīstīt sevī līdera raksturu, īpašības un būt par labu Kristus liecinieku.

Atšķirībā no iepriekšējās līderu skolas pagājušā gada rudenī šoreiz mācības notiks neklātienē. DVD diskos ir ierakstīts labs lekciju materiāls. Skolas studenti lekcijas noskatās un konspektē mājās. Pēc tam pirmdienas vakaros, īsi pirms draudzes līderu grupas lūgšanām, kārto rakstiskas ieskaites, atbildot uz jautājumiem. Ārpus Rīgas esošo „Kristus Pasaulei” draudžu Līderu skolas dalībnieki ieskaites kārto savā dzīvesvietā, sava vadītāja uzraudzībā. Obligāta prasība tiem audzēkņiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas, ir vismaz reizi mēnesī piedalīties draudzes lūgšanu grupā un diskusijā, kas notiek pirmdienās Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā.

Draudzē „Kristus Pasaulei” tiek izplatīti arī Līderu skolas DVD ieraksti. Tos var iegādāties un noskatīties jebkurš interesents. Pavisam tās ir 24 lekcijas divpadsmit nodarbību reizēs. Lekcijas vada un to saturu veidojis draudzes mācītājs Mārcis Jencītis, skolas vadītāja ir Sandija Vēze. Šajā skolas mācību kursā dalību ņem 35 audzēkņi, daudzi no kuriem ir no citām draudzēm Latvijā. Paredzams, ka mācības Līderu skolā turpināsies līdz šā gada maija beigām.

Skolas vadītāja Sandija Vēze: „Priecē tas, ka cilvēki izvēlas Līderu skolu. Viņi ir gan no draudzēm, kuras ir „Kristus Pasaulei” redzējumā, no Limbažiem, Jelgavas, Valmieras, Bauskas un Alojas, kā arī, protams, no Rīgas. Diezgan daudz audzēkņu šajā reizē ir arī no citām draudzēm. Pagājušo pirmdienu vadīju diskusiju grupu, kurā bija tikai pārstāvji no citām, pārsvarā vasarsvētku draudzēm. Tas liecina, ka Līderu skolas tematika un mūsu draudzes redzējums ir aktuāls daudziem!”