Kā jau ziņojām, draudzē „Kristus pasaulei” no 6. līdz 13. aprīlim viesojās evaņģēlistu komanda no Norvēģijas „Jesus revolution”.
Tās bija piecas notikumiem un dažādām aktivitātēm piesātinātas dienas, kurās notika vairāki evaņģelizācijas pasākumi ne tikai draudzes telpās Zinātņu Akadēmijas namā, bet arī Līvu laukumā Vecrīgā un citur, kur tika dalīti ielūgumi uz šiem pasākumiem. Sestdien, 10. aprīlī „Jesus revolution” komanda piedalījās draudzes „Kristus pasaulei” dievkalpojumā, bet svētdien viesojās Jēkabpilī.

„Jesus revolution” komanda Rīgā – tie ir seši dzīvespriecīgi un ticības pilni jaunieši, vecumā mazliet pāri 20 gadiem. Starp citu, tikai diviem no viņiem dzimtā zeme ir Norvēģija. Pārējie pārstāv citas zemes un pārsvarā „Jesus revolution” pievienojušies salīdzinoši nesen. Īpaši prātā palika viņu līderis, dedzīgais sludinātājs un aizlūdzējs Daniēls, kurš arī vadīja šos pasākumus. Pārējie jaunieši – Alekss, Monika, Daniēla un Estere. Heidija savukārt brauca līdzi viņiem no mātes draudzes Norvēģijā kā padomdevējs un palīgs. Šī saruna tapa 12. aprīlī, dienā, kad jaunieši no „Jesus revolution” atpūtās pēc saspringtās evaņģelizācijas nedēļas un gatavojās apskatīt Vecrīgu. Intervija sanāca diezgan gara, tāpēc nolēmām to publicēt divās daļās. Šoreiz katrs no jauniešiem stāsta par sevi, savu ceļu pie Dieva un arī savu draudzi.

-No kādām draudzēm jūs paši esat?

-Daniēls: esmu no Norvēģijas. Mana ģimene piederēja luterāņu baznīcai, taču patiesi nodevušies Dievam mēs nebijām neviens. Kad tiku izglābts, sāku apmeklēt harizmātu draudzi. Tur bija līdzīgi, kā pie jums – slavēšana, lēkāšana un liela vēlme atdot Jēzum visu labāko.  Jau trīs gadus esmu Jēzus draudzē Oslo un arī „Jesus revolution”. Ļoti patika jūsu draudze! Divas lietas – šeit varējām izkliegties, „atrauties”, un tajā pašā laikā varējām baudīt arī pilnīga miera un Dieva klātbūtnes brīžus. Jutām, ka Svētais Gars vada katru pasākumu un ka šeit Viņam ļauj to darīt.

-Heidija: Es pati jau septiņus gadus esmu misijas darbā. Man ir 26 gadi un es nāku no Norvēģijas dienvidiem. Pašlaik dzīvoju Oslo un esmu draudzē „Jesus Church”. Tā ir pentakostu draudze. Mūsu mācītājs ir arī „Jesus revolution” kalpošanas līderis. Man ļoti patīk, ka jūs uzsverat un augsti vērtējat personīgo attiecību ar Dievu nozīmi. Tieši tāpat tas ir arī pie mums! Iedvesmo uguns, kas ir pie jums!

-Monika: Pati esmu no Polijas un mana dzimtā draudze nav liela – tajā ir tikai 25 cilvēki. Taču tagad jau divus gadus esmu „Jesus Church” draudzē un arī „Jesus revolution”. Mani ļoti iedvesmo jūsu slavēšana un arī jūsu mācītājs. Vēl nekad līdz šim neesmu nekur redzējusi tādu diskotēku un dejas, kā pie jums. Jums ir ļoti strukturēta atbildība, kalpošanā jūtama kārtība. Patīk, ka jūsu sirdis ir atvērtas Dievam un cilvēki ir gatavi kalpot.

-Alekss: Nāku no Vasarsvētku draudzes. Pie mums, Austrijā, pagājušā gada augustā viesojās un sludināja kāda mācītāja no „Jesus Church”. Liela un spēcīga uguns tik ļoti aizskāra mani! Īsi pēc tam devos uz Oslo un kopš tā laika darbojos „Jesus revolution”. Ļoti patīk brīvība, kuru redzēju pie jums. Svētais Gars visu vada un ikviens ir Tam nodevies. Liela vienotība, sadarbība, jūsu cilvēki darbojas kopā. Arī izvēles brīvība. Ja slavējat, tad slavējat no sirds, ja klusuma mirklis, tad to izbauda visi. Patika jūsu bundzinieks Edmunds. Patika, kā jūs nospēlējāt drāmu. No sirds. Jūs esat organizēti un tajā pašā laikā brīvi. Rīkojaties tā, it kā jau iepriekš zinātu, kas sekos, un tajā pašā laikā esat jūtīgi Svētajam Garam.

-Estere: Arī es esmu no Austrijas un no Vasarsvētku draudzes, bet ne no tās draudzes, no kuras Alekss. Savā draudzē es biju vienīgā jauniete. Vienīgais jaunais cilvēks. Arī es biju tajā pašā konferencē augustā, kur Alekss. Un pēc tam mēs kopā ar viņu braucām uz Oslo. Jau nepilnu gadu esmu „Jēzus revolūcijā”. Jūsu draudzē es īpaši vērtēju vienotību un mīlestību. Sevišķi tas bija vērojams darba grupās. Ja kāds atpalika, citi viņam vienmēr palīdzēja. Patīk, ka esat atvērti Svētā Gara vadībai. Satiku daudz cilvēkus, kuriem ir kalpotāja sirds. Draudzei tas ir veiksmes nodrošinājums ilgstošā laika posmā.

-Daniēla: Nāku no Vasarsvētku draudzes Vācijā. Mana dzimtā pilsēta ir Štutgarte. Arī es kopš pagājušā gada augusta dzīvoju Oslo, eju Jēzus draudzē un kalpoju „Jēzus revolūcijā”.

-Pastāstiet mazliet par savu draudzi un komandu, kurā jūs kalpojat!

-Heidija: Mūsu draudze, kā jau teicu, ir Oslo „Jesus Church”. Draudzē ir ap 250 cilvēku. Pati šajā draudzē esmu jau deviņus gadus. Par cik mēs daudz laika pavadām misijas braucienos, mums nesanāk piedalīties visās mūsu draudzes kalpošanās un aktivitātēs. „Jesus revolution” komanda tiek komplektēta uz vienu mācību gadu. Līdzīgi kā skolā. Gandrīz visi esam Oslo Bībeles institūta studenti. Katru gadu augustā draudze Oslo pilsētā rīko lielu festivālu. Esat aicināti arī jūs!

-Daniēls: Personīgās attiecības ar Dievu mūsu draudzē ir prioritāte. Mēs katrs vismaz stundu dienā pavadām pielūgšanā, lūgšanā un lasot Bībeli savā lūgšanu kambarī. Reizēm misijas braucienos esmu lūdzis Dievu, pat ielīdis skapī. Draudzē ir mājas grupu sistēma. Mēs esam tā saucamā „mājas baznīcu” (house church) draudze. Runājot par „Jesus revolution” kalpošanu, tai ir divas daļas. Pirmā daļa ir misijas sagatavošana. Tā sevī ietver Bībeles skolu un komandas komplektēšanu. Nākamā daļa ir trenēšanās misijas darbā, praktiskās nodarbības. Vasarās mums tiek organizētas treniņnometnes un festivāli. Misijas braucieni sākas februārī un ilgst vienpadsmit nedēļas. Katru nedēļu esam vienā vietā. Tātad, gada laikā kalpojam vienpadsmit dažādās pilsētās un valstīs. Nākamā pietura pēc Latvijas – Darmštate Vācijā.

Turpinājums intervijai – pēc nedēļas!