Šajā reizē turpinām sarunu ar jauniešiem no Norvēģijas, ar komandu „Jesus revolution”.
Mūsu sarunas pirmajā daļā viņi stāstīja par sevi, savu draudzi, kalpošanu un attiecībām ar Dievu. Tagad viņi stāsta tieši par piedzīvoto Latvijā un draudzē „Kristus pasaulei”.

-Kā jums patika pie mums Latvijā?

-Monika: Interesanti, ka gan pie jums, gan pie mums Norvēģijā ir tāds produkts, kā rupjmaize. Ēdiena ziņā šeit jutos kā mājās. Ļoti patika jūsu cilvēki!

-Daniēls: Patika jūsu Centrāltirgus. Gaļas paviljons – tas vienkārši ir kolosāli! Ievēroju, ka vairāki pazīstami norvēģu zīmoli ir arī pie jums – Rimi, Narvessen, Statoil… Ir atšķirības kultūrā, dzīves stilā.  Vecākā paaudze izskatās savādāka, nekā pie mums. Ļoti atvērti cilvēki, īpaši jūsu draudzē!

-Alekss: Jūsu cilvēki daudz labāk zina angļu valodu, nekā citur Eiropā. Daudz vieglāk uzsākt kontaktu, pajautāt ceļu uz ielas. Cilvēki šeit ir ļoti atvērti. Piemēram, Somijā ar komunikāciju mums gāja daudz grūtāk.

-Estere: pilsēta, īpaši Vecrīga, ir brīnišķīga! Ļoti pārsteidza cilvēki ar savu draudzīgumu un atvērtību. Priecājos, ka bija ļoti labs laiks!

-Daniēla: Mūs naktī uzveda ar liftu Zinātņu akadēmijas 15. stāvā. Ļoti patika izgaismotie tilti. Rīga ir aicinoša, vilinoša tūristiem. Tirgū bija ļoti daudz cilvēku. Maz ārzemnieku. Laikam tāpēc vietējie priecājās par mums, jauniešiem no Norvēģijas.

-Heidija: Rīgas stacijā satiku savu paziņu no Norvēģijas dienvidiem. Viņas mazmeita kopā ar mani iet kristīgajā deju grupā!

-Kāds bija jūsu spilgtākais piedzīvojums draudzē?

-Daniēla: Slavēšana! Jūsu draudzē tā ir ļoti priecīga. Visi var slavēt Jēzu. Visi var lēkāt, dejot, dziedāt un kliegt! Tas salauž visus aizspriedumus un atbrīvo. Līdz ar to Svētais Gars var runāt! Pārsteidz daudzi jaunatgrieztie, kuri ir tik ļoti nodevušies Dievam un tas, kā draudze rūpējas par viņiem. Jūtamas ilgas un izsalkums pēc Dieva jūsu vidū!

-Alekss: Tas, kā jaunieši tiek iedrošināti un iesaistīti kalpošanā. Jūsu draudzē cilvēki uzreiz iesaistās kalpošanā. Norvēģijā cilvēki nav tik atsaucīgi kalpošanā, īpaši jaunieši.

-Estere: Pie mums, Austrijā, cilvēki slavēšanas laikā nelēkā. Tas nav bieži sastopams. Pirmo reizi esmu tādā draudzē, kur cilvēki tik brīvi slavē Dievu!

-Daniēls: Jūs esat ļoti aktīvi un līdz ar to labi pamanāmi pilsētā.

-Monika: Piekrītu visam, ko jau teica mani grupas biedri. Cilvēki labprāt pievienojas, lai dalītu ielūgumus. Reakcija no garāmgājēju puses ir dažāda, bet priecē, ka jūs nepadodaties un turpināt! Patika arī, ka Jēkabpilī, kur nebija slavēšanas grupas, cilvēki tikpat atsaucīgi slavēja Dievu arī pie fonogrammas. 

-Kādi ir jūsu plāni sadarboties ar mums turpmāk?

-Heidija: Gribētu uzaicināt jūs uz festivālu Oslo. Augustā pie mums notiks veseli divi festivāli. Tur tiks veidotas jaunas misijas komandas jauniešiem. Nākamgad mēs labprāt atsūtītu vēl vienu komandu pie jums. Katrā ziņā mēs uzturēsim ar jums kontaktus!

-Kā jūs vērtējat garīgo atmodu Latvijā?

-Heidija: Draudzei ir jāturpina lūgt un cilvēkiem ir jāceļas. Jūsu draudze dara daudzas lietas, kuras citi nedara. Draudzes atšķiras, taču redzama iecietība un tolerance vienam pret otru. Iepriecina, ka fokusā jums visiem ir Jēzus!

-Daniēls: Situācija Rīgā un ārpus Rīgas tomēr atšķiras. Rīgā notiek daudzas aktivitātes, arī kristīgajā dzīvē, bet ārpusē daudz kas no tā nenotiek. Kad mēs vakar bijā Jēkabpilī, tad sadarbībā ar turienes draudzi „Kristus pasaulei” notika evaņģelizācijas pasākums, kas pārsteidza daudzus pilsētā. Draudze Latvijā pati kļūst aktīvāka, redzamāka un piesaista uzmanību. Jāveido Kristus mācekļi!

-Kāds būtu jūsu novēlējums mūsu draudzei?

-Heidija: Neiziet uz kompromisu! Turpināt dzīvot saskaņā ar Dieva Vārdu. Tas jo īpaši svarīgi ir mūsu dienās, kad daudzas lietas māca savādāk, nekā rakstīts Bībelē, un māca tā pat draudzē.

-Daniēls: Aleluja! Atmoda Latvijai! Mēs lūgsim par jums, lai jūs un jūsu draudze vēl vairāk smeļas drosmi Dievā augt un iziet gaismā. Jūsu draudze ir jūsu tautas cerība! Tā nav nejaušība, ka Dievs ir savedis mūs kopā, un es ticu, ka no visa tā noteikti sanāks kaut kas ļoti labs!

-Paldies! Lai Tas Kungs svētī jūs un jūsu kalpošanu un pasargā jūs atpakaļceļā!

Jaunieši no „Jesus revolution” uzdāvināja mums katram par piemiņu kartiņu ar novēlējumu. Gribētos šo novēlējumu attiecināt uz visu draudzi „Kristus pasaulei” kopumā:

„Sveiciens brīnišķīgajiem cilvēkiem no jūsu draudzes. Šajās dienās kopā ar jums Rīgā mēs baudījām patiesu prieku. Paldies par jūsu atvērtību, mīlestību un viesmīlību, kuru jūs parādījāt mums. Mēs mīlestībā vēlētos satikties ar jums atkal, lai slavētu un pielūgtu Jēzu kopā ar jums. Lēksim un dejosim tam Kungam! Atcerēsimies šo prieku un to, ka Tas Kungs jūsos ir spēcīgs. Jūs esat brīnišķīgi un mums patika būt kopā ar jums krāšņajā Rīgā. Lai Dievs jūs svētī! Jūsu Daniēls, Estere, Alekss, Monika, Daniēla un Heidija”.

Jautājumus sagatavoja un uzdeva Artūrs Danenbaums,

Tulkot un komunicēt ar „Jesus revolution” viņam palīdzēja Lolija Sprancmane.