„Kristus pasaulei” rīkotie inkaunteri jeb satriekšanās ar Dievu jau kļuvuši par neatņemamu
un jau pierastu draudzes kalpošanas sastāvdaļu. Katru mēnesi apmēram trīsdesmit cilvēku gan no „Kristus pasaulei”, gan citām draudzēm dodas uz trijām dienām ārā no Rīgas, lai meklētu Dieva vaigu, nožēlotu grēkus, saņemtu atbrīvošanu un vīziju, kā kalpot Dievam un saviem līdzcilvēkiem – G12. Jau apmēram gadu inkaunteri notiek viesu namā „Purgaiļi” netālu no Smiltenes.

Tomēr ikviens inkaunters ir īpašs. Ar katru reizi kalpotāji uzkrāj jaunu pieredzi un šī kalpošana attīstās. Indra Onzule pirmo reizi brauca uz inkaunteru, lai kalpotu citiem. Lūk, viņas iespaidi un vērtējums:

Šoreiz bija diezgan daudz jaunu cilvēku, tādu, kuri atnākuši uz draudzes „Kristus pasaulei” dievkalpojumu reizi vai divas un arī uzreiz pieteikušies uz inkaunteru un aizbraukuši uz to. Bija ļoti daudz labu liecību šī pasākuma beigās. Daudzi saņēma kristību Svētajā Garā.

Jau vairākos inkaunteros nobeigumā ir diskotēka un dejas par godu Dievam. Šoreiz tehno ritmos dejoja visi, malā stāvētāju nebija. Kāda tante, kurai bija ap 70 gadu, turēja līdzi jauniešiem veselu stundu! Tās nav tikai dejas, kā varētu likties no malas. Daudzi tieši caur to saņem savu atbrīvošanu, atraisās un viņiem kļūst vieglāk komunicēt gan ar cilvēkiem, gan ar Dievu. Tas arī izskanēja inkauntera dalībnieku liecībās šī pasākuma beigās.