Draudzē „Kristus Pasaulei” aizgājušās svētdienas, 23. marta dievkalpojums,
bija ļoti īpašs, jo draudze atzīmēja savu sešu gadu jubileju.
 
Ikviens “Kristus Pasaulei” dalībnieks bija ieradies pats un ņēmis līdzi arī savus tuviniekus un draugus par godu šiem svētkiem. Mēs zinām, ka katrs  pastāvīgais apmeklētājs var pastāstīt par pārmaiņām, ko viņa dzīvē ir ienesusi šī draudze. Cilvēki ir atguvuši veselību, ir atbrīvoti no emocionālu pārdzīvojumu sekām un dažādām atkarībām, ieguvuši labklājību. Daudzi ir ieraudzījuši jēgu un mērķi savai dzīvei. Cilvēki ir iepazinuši Dievu caur lūgšanu un Bībeles lasīšanu, ieguvuši patiesus draugus un atbalstu visās dzīves situācijās. Pasākumā tika izrādīts īpašs gods tiem, kas visvairāk ir ieguldījušies draudzes celtniecībā un pašaizliedzīgi kalpojuši Dievam. Daudz slavējām Dievu ar dziesmām un dejām, bija dažādi pārsteigumi – konfeti, ugunsšovs un no gaisa krītoši baloni, bet noslēgumā – cienasts un sadraudzība. Draudze ir mūsu ģimene, te mums ir garīgie tēvs, māte, brāļi un māsas – cilvēki, kas dara Dieva darbu un dzīvo Dieva gribā. Lai visiem tas izdotos arvien labāk, mācītājam šajā dienā bija īpašs vārds no Dieva – viņš sludināja par to, kas ir ticība. Tie, kas patiesi satvēra šo vēsti, būs klāt arī nākamajā un visos citos dievkalpojumos! Jo svētki ir tikai īpašs un samērā rets notikums, bet mīlestību uz Dievu, mūsu Debesu Tēvu, un cits uz citu mēs apliecinām ar ikdienas darbiem. Daudziem tieši šī diena tapa arī par viņu otro dzimšanas dienu – vairāki desmiti cilvēku izgāja draudzes priekšā un pieņēma Jēzu. Turpmāk viņi līdz ar draudzi varēs svinēt savus jaunpiedzimšanas svētkus! Slava Dievam! Paldies visiem ciemiņiem, kas bija ar mums šajā dienā un ne mazāk dedzīgi gaidīsim jūs atkal nākamajā svētdienā!
 
Daudz laimes dzimšanas dienā, mīļā draudze!
 
Lolija Sprancmane